Alle kurs

  Logg deg inn for å få medlemspris.

Tabellen kan sorteres etter ønske ved å klikke på grått felt.

Dato Prosjektnavn Kurskategori Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
07.01.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
03.12.18
Oslo
09.01.19
Valgfrie program
1. samling
19.12.18
Oslo
10.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
14.12.18
Oslo
10.01.19
Valgfrie program
2. samling
06.12.18
Oslo
16.01.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.12.17
Oslo
16.01.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
12.12.18
Bergen
16.01.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
08.08.18
Oslo
16.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
13.09.17
Oslo
16.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
20.12.18
Oslo
17.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
19.12.18
Oslo
23.01.19
Valgfrie program
4. samling
20.12.17
Oslo
24.01.19
Valgfrie program
1. samling
20.12.18
Oslo
28.01.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
20.08.18
Oslo
28.01.19
Valgfrie program
3. samling
24.12.18
Bergen
28.01.19
Valgfrie program
3. samling
24.12.18
Oslo
04.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
31.12.18
Oslo
06.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
05.09.18
Bergen
06.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
02.01.19
Oslo
07.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
03.01.19
Oslo
11.02.19
Frie spesialkurs
07.01.19
Oslo
11.02.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
08.01.18
Oslo
11.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
24.09.18
Oslo
11.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
07.01.19
Oslo
13.02.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
09.01.19
Oslo
13.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
09.01.19
Oslo
14.02.19
Valgfrie program
4. samling
11.01.18
Oslo
25.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
05.11.18
Oslo
28.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
24.01.19
Oslo
04.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
28.01.19
Oslo
07.03.19
Frie spesialkurs
31.01.19
Oslo
07.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
31.01.19
Oslo
07.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
31.01.19
Oslo
07.03.19
Valgfrie program
2. samling
23.08.18
Oslo
11.03.19
Frie spesialkurs
04.02.19
Oslo
13.03.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
06.02.19
Oslo
13.03.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
06.02.19
Oslo
13.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
06.02.19
Oslo
14.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
07.02.19
Oslo
18.03.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
22.10.18
Oslo
20.03.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
28.02.18
Oslo
21.03.19
Valgfrie program
1. samling
14.02.19
Oslo
27.03.19
Valgfrie program
2. samling
24.10.18
Oslo
28.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
21.02.19
Oslo
01.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
25.02.19
Oslo
01.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
25.02.19
Oslo
03.04.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.02.19
Oslo
03.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
27.02.19
Oslo
03.04.19
Seminar
27.02.19
Oslo
08.04.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
08.08.18
Oslo
08.04.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
23.07.18
Oslo
08.04.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
04.03.19
Oslo
10.04.19
Frie spesialkurs
06.03.19
Oslo
10.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
06.03.19
Oslo
10.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
12.09.18
Oslo
11.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
07.03.19
Oslo
11.04.19
Valgfrie program
3. samling
26.07.18
Oslo
24.04.19
Valgfrie program
2. samling
20.03.19
Oslo
06.05.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
20.08.18
Oslo
06.05.19
Valgfrie program
1. samling
01.04.19
Oslo
08.05.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
03.04.19
Bergen
08.05.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
03.04.19
Oslo
08.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
03.04.19
Oslo
09.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
04.04.19
Oslo
09.05.19
Valgfrie program
2. samling
20.12.18
Oslo
09.05.19
Valgfrie program
1. samling
04.04.19
Oslo
09.05.19
Utdanningsprogram
1. samling
28.03.19
Gardermoen
20.05.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
03.12.18
Oslo
20.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
15.04.19
Oslo
22.05.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
17.04.19
Bergen
22.05.19
Valgfrie program
3. samling
09.05.18
Oslo
23.05.19
Frie spesialkurs
Festspillkurs
10.04.19
Bergen
23.05.19
Frie spesialkurs
Festspillkurs
10.04.19
Bergen
23.05.19
Frie spesialkurs
Festspillkurs
10.04.20
Bergen
23.05.19
Frie spesialkurs
Festspillkurs
10.04.19
Bergen
23.05.19
Frie spesialkurs
Festspillkurs
10.04.19
Bergen
23.05.19
Frie spesialkurs
Festspillkurs
18.04.19
Bergen
23.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
18.04.19
Bergen
23.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
18.04.19
Oslo
27.05.19
Valgfrie program
4. samling
22.04.19
Oslo
27.05.19
Valgfrie program
3. samling
23.08.18
Oslo
03.06.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
29.04.19
Oslo
03.06.19
Valgfrie program
4. samling
29.04.19
Oslo
05.06.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
05.09.18
Bergen
06.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
02.05.19
Oslo
06.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
02.05.19
Oslo
12.06.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
09.01.19
Oslo
12.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
08.05.19
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 7
10.08.16
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
09.05.19
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
09.05.19
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
09.05.19
Oslo
17.06.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
24.09.18
Oslo
17.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
13.05.19
Oslo
17.06.19
Valgfrie program
1. samling
13.05.19
Oslo
22.08.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
18.07.19
Oslo
22.08.19
Valgfrie program
2. samling
14.02.19
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
23.07.18
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
22.10.18
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
05.11.18
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
04.03.19
Oslo
28.08.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
06.02.19
Oslo
28.08.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
24.07.19
Oslo
28.08.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
13.09.17
Oslo
29.08.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
25.07.19
Oslo
29.08.19
Valgfrie program
4. samling
26.07.18
Oslo
02.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
29.07.19
Oslo
05.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
01.08.19
Oslo
11.09.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
08.08.18
Oslo
11.09.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
07.08.19
Oslo
11.09.19
Valgfrie program
3. samling
07.08.19
Oslo
11.09.19
Valgfrie program
3. samling
24.10.18
Oslo
12.09.19
Valgfrie program
2. samling
04.04.19
Oslo
16.09.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
03.12.18
Oslo
16.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.08.19
Oslo
18.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
12.09.18
Oslo
19.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
15.08.19
Oslo
19.09.19
Valgfrie program
4. samling
23.08.18
Oslo
19.09.19
Valgfrie program
3. samling
20.12.18
Oslo
23.09.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
20.08.18
Oslo
25.09.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
17.04.19
Bergen
25.09.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
21.08.19
Oslo
26.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
22.08.19
Oslo
02.10.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
05.09.18
Bergen
07.10.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
02.09.19
Oslo
09.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
04.09.19
Oslo
14.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
09.09.19
Oslo
16.10.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.09.19
Oslo
16.10.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
09.01.19
Oslo
17.10.19
Frie spesialkurs
12.09.19
Oslo
17.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.09.19
Oslo
17.10.19
Valgfrie program
1. samling
12.09.19
Oslo
17.10.19
Valgfrie program
2. samling
13.05.19
Oslo
21.10.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
16.09.19
Oslo
21.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
16.09.19
Oslo
21.10.19
Valgfrie program
2. samling
01.04.19
Oslo
23.10.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
29.04.19
Oslo
23.10.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
18.09.19
Bergen
23.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
18.09.19
Oslo
23.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
18.09.19
Oslo
24.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
19.09.19
Oslo
28.10.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
24.09.18
Oslo
31.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
26.09.19
Oslo
11.11.19
Frie spesialkurs
07.10.19
Oslo
11.11.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
07.10.19
Oslo
11.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
07.10.19
Oslo
13.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
09.10.19
Oslo
14.11.19
Valgfrie program
3. samling
14.02.19
Oslo
20.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
16.10.19
Oslo
20.11.19
Valgfrie program
4. samling
24.10.18
Oslo
21.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
17.10.19
Oslo
21.11.19
Utdanningsprogram
2. samling
28.03.19
Gardermoen
25.11.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
22.10.18
Oslo
27.11.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
06.02.19
Oslo
27.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
23.10.19
Oslo
04.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
30.10.19
Oslo
04.12.19
Valgfrie program
4. samling
30.10.19
Oslo
05.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
31.10.19
Oslo
09.12.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
05.11.18
Oslo
09.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
04.11.19
Oslo
11.12.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
24.07.19
Oslo
11.12.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
07.08.19
Oslo
12.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
07.11.19
Oslo
16.12.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
04.03.19
Oslo
16.12.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
11.11.19
Oslo
06.01.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.08.19
Oslo
06.01.20
Valgfrie program
1. samling
02.12.19
Bergen
13.01.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
03.12.18
Oslo
15.01.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
17.04.19
Bergen
20.01.20
Valgfrie program
3. samling
01.04.19
Oslo
22.01.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
13.09.17
Oslo
23.01.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
19.12.19
Oslo
23.01.20
Valgfrie program
4. samling
20.12.18
Oslo
31.01.20
Valgfrie program
3. samling
27.12.19
Oslo
03.02.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
02.09.19
Oslo
03.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
30.12.19
Oslo
05.02.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
09.01.19
Oslo
06.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
02.01.20
Oslo
10.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
06.01.20
Oslo
12.02.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
18.09.19
Bergen
12.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
08.01.20
Oslo
13.02.20
Valgfrie program
2. samling
12.09.19
Oslo
13.02.20
Valgfrie program
3. samling
13.05.19
Oslo
24.02.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
16.09.19
Oslo
26.02.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
29.04.19
Oslo
27.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
23.01.20
Oslo
02.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
27.01.20
Oslo
11.03.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
06.02.19
Oslo
11.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
05.02.20
Oslo
12.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
06.02.20
Oslo
19.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
13.02.20
Oslo
19.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 2
13.02.20
Oslo
19.03.20
Valgfrie program
4. samling
14.02.19
Oslo
23.03.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
07.10.19
Oslo
25.03.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
07.08.19
Oslo
25.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 2
18.09.19
Oslo
02.04.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
27.02.20
Oslo
20.04.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.03.19
Oslo
20.04.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
11.11.19
Oslo
22.04.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
24.07.19
Oslo
22.04.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.09.18
Oslo
27.04.20
Valgfrie program
2. samling
02.12.19
Oslo
06.05.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
21.08.19
Oslo
07.05.20
Valgfrie program
4. samling
02.04.20
Oslo
11.05.20
Valgfrie program
4. samling
01.04.19
Oslo
14.05.20
Utdanningsprogram
3. samling
28.03.19
Gardermoen
27.05.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
17.04.19
Bergen
04.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
30.04.20
Oslo
08.06.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
29.04.19
Oslo
10.06.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
16.09.19
Oslo
10.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.05.20
Oslo
11.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
07.05.20
Oslo
11.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
07.05.20
Oslo
11.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
07.05.20
Oslo
11.06.20
Valgfrie program
3. samling
12.09.19
Oslo
11.06.20
Valgfrie program
4. samling
13.05.19
Oslo
15.06.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
02.09.19
Oslo
15.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
11.05.20
Oslo
16.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
12.05.20
Oslo
17.06.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
18.09.19
Bergen
18.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
14.05.20
Oslo
24.08.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
01.01.70
Oslo
26.08.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
24.07.19
Oslo
26.08.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
22.07.20
Oslo
27.08.20
Obligatoriske kurs
Kurs 7
13.09.17
Oslo
09.09.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
07.08.19
Oslo
10.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
06.08.20
Oslo
10.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.08.20
Oslo
10.09.20
Valgfrie program
3. samling
02.12.19
Bergen
14.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
10.08.20
Oslo
16.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
12.09.18
Oslo
21.09.20
Felles for alle spesialitetene
3. samling
11.11.19
Oslo
23.09.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.08.20
Oslo
23.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
18.09.19
Oslo
05.10.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
02.09.19
Oslo
15.10.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
10.09.20
Oslo
15.10.20
Valgfrie program
4. samling
12.09.19
Oslo
21.10.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
18.09.19
Bergen
21.10.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
16.09.19
Oslo
22.10.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
17.09.20
Oslo
09.11.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
07.10.19
Oslo
09.11.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
05.10.20
Oslo
18.11.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
14.10.20
Oslo
19.11.20
Utdanningsprogram
4. samling
28.03.19
Gardermoen
26.11.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
22.10.20
Oslo
02.12.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
28.10.20
Oslo
10.12.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
05.11.20
Oslo
14.12.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.11.19
Oslo
04.01.21
Valgfrie program
4. samling
02.12.19
Oslo
21.01.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
17.12.20
Oslo
04.02.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
31.12.20
Oslo
17.03.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
18.09.19
Oslo
21.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
12.09.18
Oslo
06.05.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
01.04.21
Oslo
02.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 7
12.09.18
Oslo
29.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
18.09.19
Oslo
30.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
18.09.19
Oslo
22.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 7
18.09.19
Oslo
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.