Alle kurs

Logg deg inn for å få medlemspris

Les om regler for av-/påmelding og fravær

Tabellen kan sorteres etter ønske ved å klikke på grått felt.

Dato Prosjektnavn Kurskategori Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
25.10.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.09.20
Oslo
27.10.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
30.09.21
Digitalt
27.10.21
Valgfrie program
3. samling
30.09.20
Oslo
28.10.21
Valgfrie program
4. samling
10.09.20
Oslo
28.10.21
Valgfrie program
3. samling
11.02.21
Digitalt
28.10.21
Valgfrie program
3. samling
07.01.21
Oslo
01.11.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
27.09.21
Oslo
03.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 1
27.10.21
Oslo
03.11.21
Valgfrie program
1. samling
29.09.21
Oslo
03.11.21
Valgfrie program
1. samling
22.10.21
Oslo
03.11.21
Konferanse
03.11.21
Scandic Park Hotell Sandefjord
04.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 1
30.09.21
Oslo
08.11.21
Vedlikeholdskurs
29.10.21
Oslo
11.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
05.11.21
Oslo
11.11.21
Vedlikeholdskurs
07.10.21
Oslo
15.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
11.10.21
Oslo
17.11.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
13.10.21
Oslo
18.11.21
Utdanningsprogram
1. samling
07.10.21
Gardermoen
18.11.21
Valgfrie program
4. samling
16.11.20
Oslo
18.11.21
Konferanse
18.11.21
Fornebu
18.11.21
Vedlikeholdskurs
14.10.21
Oslo
18.11.21
Vedlikeholdskurs
01.11.21
Oslo
22.11.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
26.07.21
Digitalt
24.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
20.10.21
Oslo
25.11.21
Valgfrie program
3. samling
11.02.21
Oslo
01.12.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
27.10.21
Oslo
01.12.21
Valgfrie program
2. samling
04.08.21
Oslo
02.12.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
28.10.21
Oslo
02.12.21
Valgfrie program
1. samling
28.10.21
Oslo
02.12.21
Vedlikeholdskurs
28.10.21
Oslo
06.12.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
01.11.21
Oslo
06.12.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
01.11.21
Oslo
08.12.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
02.11.20
Oslo
08.12.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
27.01.21
Oslo
08.12.21
Valgfrie program
4. samling
03.11.21
Oslo
08.12.21
Valgfrie program
3. samling
10.03.21
Oslo
09.12.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
04.11.21
Oslo
09.12.21
Valgfrie program
3. samling
11.03.21
Oslo
13.12.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
02.08.21
Oslo
13.12.21
Valgfrie program
1. samling
08.11.21
Oslo
15.12.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
15.02.21
Trondheim
15.12.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
10.11.21
Oslo
05.01.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
10.03.21
Oslo
10.01.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
07.12.20
Oslo
10.01.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
18.08.21
Oslo
12.01.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
21.04.21
Bergen
13.01.22
Valgfrie program
2. samling
05.08.21
Oslo
13.01.22
Valgfrie program
2. samling
12.08.21
Digitalt
17.01.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
13.12.21
Oslo
17.01.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
13.12.21
Oslo
19.01.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
09.12.20
Oslo
20.01.22
Valgfrie program
2. samling
16.12.21
Oslo
20.01.22
Valgfrie program
2. samling
16.12.21
Digitalt
24.01.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.12.20
Oslo
26.01.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
11.08.21
Bergen
26.01.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
22.12.21
Oslo
27.01.22
Valgfrie program
1. samling
23.12.21
Oslo
02.02.22
Valgfrie program
2. samling
29.09.21
Digitalt
03.02.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
30.12.21
Oslo
03.02.22
Vedlikeholdskurs
23.12.21
Oslo
07.02.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.01.21
Oslo
07.02.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
03.05.21
Oslo
09.02.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
05.01.22
Oslo
09.02.22
Valgfrie program
2. samling
29.09.21
Oslo
10.02.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
06.01.22
Oslo
10.02.22
Valgfrie program
4. samling
06.01.22
Digitalt
10.02.22
Valgfrie program
4. samling
07.01.21
Oslo
14.02.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.01.21
Oslo
16.02.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
08.09.20
Oslo
17.02.22
Valgfrie program
2. samling
16.09.21
Digitalt
21.02.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
08.09.21
Trondheim
23.02.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
19.01.22
Digitalt
28.02.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
27.09.21
Oslo
02.03.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.01.21
Oslo
02.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 1
26.01.22
Oslo
03.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 1
27.01.22
Oslo
03.03.22
Valgfrie program
4. samling
27.01.22
Oslo
09.03.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
02.02.22
Oslo
14.03.22
Seminar
31.01.22
Oslo
17.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
10.02.22
Oslo
17.03.22
Valgfrie program
4. samling
11.02.21
Digitalt
21.03.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
15.02.21
Trondheim
21.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
14.02.22
Oslo
23.03.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
16.02.22
Oslo
24.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
17.02.22
Oslo
24.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
17.02.22
Oslo
24.03.22
Konferanse
17.02.22
Oslo
29.03.22
Valgfrie program
3. samling
04.08.21
Digitalt
30.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
23.02.22
Oslo
31.03.22
Valgfrie program
4. samling
24.02.22
Oslo
04.04.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
02.08.21
Digitalt
04.04.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
26.07.21
Oslo
04.04.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
01.11.21
Oslo
04.04.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
28.02.22
Oslo
04.04.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
28.02.22
Trondheim
04.04.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
28.02.22
Oslo
06.04.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
10.03.21
Oslo
07.04.22
Valgfrie program
4. samling
03.03.22
Oslo
20.04.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
10.11.21
Digitalt
27.04.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
27.10.21
Oslo
27.04.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
23.03.22
Oslo
27.04.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
23.03.22
Oslo
28.04.22
Valgfrie program
2. samling
28.10.21
Digitalt
28.04.22
Valgfrie program
2. samling
08.11.21
Oslo
02.05.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
13.12.21
Oslo
04.05.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
30.03.22
Oslo
05.05.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
31.03.22
Bergen
05.05.22
Valgfrie program
3. samling
31.03.22
Digitalt
05.05.22
Valgfrie program
2. samling
31.03.22
Oslo
11.05.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
11.08.21
Bergen
11.05.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
18.08.21
Oslo
11.05.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
06.04.22
Oslo
11.05.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
29.09.21
Oslo
11.05.22
Obligatoriske kurs
Kurs 1
06.04.22
Oslo
12.05.22
Utdanningsprogram
2. samling
07.10.21
Gardermoen
12.05.22
Valgfrie program
3. samling
05.08.21
Oslo
12.05.22
Valgfrie program
3. samling
07.04.22
Oslo
12.05.22
Valgfrie program
3. samling
07.04.22
Oslo
23.05.22
Valgfrie program
1. samling
18.04.22
Oslo
30.05.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
22.12.21
Oslo
30.05.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
08.09.21
Digitalt
01.06.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.04.21
Bergen
01.06.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
27.04.22
Oslo
02.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
28.04.22
Oslo
08.06.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
03.05.21
Oslo
08.06.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
19.01.22
Oslo
08.06.22
Felles for alle spesialitetene
1. samling
04.05.22
Bergen
08.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
04.05.22
Oslo
08.06.22
Valgfrie program
3. samling
29.09.21
Oslo
09.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
05.05.22
Oslo
09.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
06.05.22
Oslo
09.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
05.05.22
Oslo
09.06.22
Valgfrie program
3. samling
16.09.21
Oslo
13.06.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
27.09.21
Digitalt
13.06.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
05.01.22
Digitalt
15.06.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
08.09.20
Oslo
15.06.22
Valgfrie program
3. samling
29.09.21
Digitalt
16.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.05.22
Digitalt
22.08.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
28.02.22
Oslo
22.08.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
28.02.22
Trondheim
24.08.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
10.11.21
Oslo
24.08.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
16.02.22
Oslo
25.08.22
Valgfrie program
3. samling
08.11.21
Oslo
29.08.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
02.08.21
Oslo
29.08.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
26.07.21
Oslo
29.08.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
25.07.22
Oslo
31.08.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
27.10.21
Digitalt
01.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
28.07.22
Digitalt
01.09.22
Valgfrie program
1. samling
28.07.22
Oslo
05.09.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
01.11.21
Oslo
07.09.22
Valgfrie program
4. samling
04.08.21
Oslo
08.09.22
Valgfrie program
3. samling
28.10.21
Oslo
14.09.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.08.21
Bergen
14.09.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
02.02.22
Oslo
14.09.22
Valgfrie program
2. samling
18.04.22
Oslo
15.09.22
Valgfrie program
4. samling
12.08.21
Oslo
19.09.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
13.12.21
Digitalt
19.09.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
22.12.21
Digitalt
21.09.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
18.08.21
Oslo
21.09.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
06.04.22
Oslo
22.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 7
18.08.22
Oslo
22.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
18.08.22
Oslo
22.09.22
Valgfrie program
4. samling
05.08.21
Oslo
22.09.22
Valgfrie program
4. samling
18.08.22
Oslo
22.09.22
Valgfrie program
4. samling
18.08.22
Oslo
28.09.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
04.05.22
Digitalt
29.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
25.08.22
Oslo
10.10.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
27.04.22
Oslo
10.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 1
05.09.22
Bergen
12.10.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
08.09.20
Oslo
12.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
07.09.22
Oslo
13.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
08.09.22
Oslo
17.10.22
Vedlikeholdskurs
12.09.22
Digitalt
19.10.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
19.01.22
Oslo
19.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
14.09.22
Oslo
19.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
14.09.22
Oslo
20.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
15.09.22
Oslo
20.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
15.09.22
Digitalt
20.10.22
Valgfrie program
4. samling
16.09.21
Oslo
26.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
29.09.21
Oslo
26.10.22
Valgfrie program
4. samling
29.09.21
Digitalt
31.10.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.09.21
Oslo
31.10.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
08.09.21
Trondheim
02.11.22
Valgfrie program
4. samling
29.09.21
Oslo
09.11.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
05.01.22
Digitalt
09.11.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
05.10.22
Digitalt
09.11.22
Valgfrie program
3. samling
05.10.22
Oslo
16.11.22
Obligatoriske kurs
Kurs 1
12.10.22
Oslo
17.11.22
Utdanningsprogram
3. samling
07.10.21
Gardermoen
30.11.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.10.21
Oslo
05.12.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
01.11.21
Oslo
05.12.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
28.02.22
Digitalt
08.12.22
Valgfrie program
4. samling
28.10.21
Oslo
08.12.22
Valgfrie program
4. samling
08.11.21
Oslo
12.12.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
28.02.22
Digitalt
14.12.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
10.11.21
Oslo
14.12.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
02.02.22
Digitalt
14.12.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
16.02.22
Digitalt
14.12.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
09.11.22
Oslo
15.12.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
10.11.22
Oslo
15.12.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
10.11.22
Oslo
12.01.23
Obligatoriske kurs
Kurs 5
08.12.22
Digitalt
12.01.23
Valgfrie program
2. samling
28.07.22
Oslo
16.01.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
13.12.21
Oslo
16.01.23
Valgfrie program
3. samling
18.04.22
Digitalt
18.01.23
Felles for alle spesialitetene
3. samling
06.04.22
Digitalt
19.01.23
Obligatoriske kurs
Kurs 4
15.12.22
Oslo
23.01.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
22.12.21
Oslo
25.01.23
Felles for alle spesialitetene
3. samling
04.05.22
Bergen
26.01.23
Valgfrie program
4. samling
22.12.22
Oslo
02.02.23
Obligatoriske kurs
Kurs 4
29.12.22
Oslo
13.02.23
Felles for alle spesialitetene
3. samling
27.04.22
Oslo
15.02.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
05.01.22
Oslo
16.02.23
Obligatoriske kurs
Kurs 6
12.01.23
Oslo
01.03.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
19.01.22
Oslo
06.03.23
Obligatoriske kurs
Kurs 2
30.01.23
Oslo
08.03.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
02.02.22
Oslo
12.03.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
28.02.22
Trondheim
13.03.23
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.02.23
Bergen
15.03.23
Obligatoriske kurs
Kurs 2
12.10.22
Oslo
22.03.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
16.02.22
Oslo
22.03.23
Obligatoriske kurs
Kurs 6
23.09.20
Oslo
27.03.23
Felles for alle spesialitetene
3. samling
28.02.22
Oslo
19.04.23
Obligatoriske kurs
Kurs 4
29.09.21
Oslo
04.05.23
Obligatoriske kurs
Kurs 6
30.03.23
Oslo
04.05.23
Valgfrie program
3. samling
28.07.22
Oslo
10.05.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
06.04.22
Oslo
10.05.23
Obligatoriske kurs
Kurs 5
05.04.23
Oslo
10.05.23
Obligatoriske kurs
Kurs 3
05.04.23
Oslo
11.05.23
Utdanningsprogram
4. samling
07.10.21
Gardermoen
11.05.23
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.04.23
Digitalt
22.05.23
Valgfrie program
4. samling
18.04.22
Oslo
07.06.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.05.22
Bergen
05.07.23
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.04.22
Oslo
28.08.23
Obligatoriske kurs
Kurs 3
24.07.23
Oslo
31.08.23
Obligatoriske kurs
Kurs 7
23.09.20
Oslo
31.08.23
Obligatoriske kurs
Kurs 6
27.07.23
Oslo
31.08.23
Valgfrie program
4. samling
28.07.23
Digitalt
13.09.23
Obligatoriske kurs
Kurs 6
09.08.23
Oslo
20.09.23
Obligatoriske kurs
Kurs 3
12.10.22
Oslo
18.10.23
Obligatoriske kurs
Kurs 5
29.09.21
Oslo
15.11.23
Obligatoriske kurs
Kurs 4
11.10.23
Oslo
11.12.23
Obligatoriske kurs
Kurs 4
06.11.23
Digitalt
06.03.24
Obligatoriske kurs
Kurs 6
29.09.21
Oslo
13.03.24
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.10.22
Oslo
08.04.24
Obligatoriske kurs
Kurs 5
04.03.24
Oslo
06.06.24
Obligatoriske kurs
Kurs 7
29.09.21
Oslo
28.08.24
Obligatoriske kurs
Kurs 5
12.10.22
Oslo
29.01.25
Obligatoriske kurs
Kurs 6
12.10.22
Oslo
12.06.25
Obligatoriske kurs
Kurs 7
12.10.22
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.