Alle kurs

Logg deg inn for å få medlemspris

Les om regler for av-/påmelding og fravær

Tabellen kan sorteres etter ønske ved å klikke på grått felt.

Dato Prosjektnavn Kurskategori Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
02.12.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
23.03.20
Digitalt
03.12.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
29.10.20
Digitalt
03.12.20
Valgfrie program
3. samling
29.10.20
Digitalt
03.12.20
Valgfrie program
2. samling
23.07.20
Digitalt
07.12.20
Felles for alle spesialitetene
1. samling
02.11.20
Digitalt
07.12.20
Valgfrie program
1. samling
02.11.20
Utsatt
08.12.20
Valgfrie program
3. samling
29.04.20
Digitalt
09.12.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
04.11.20
Utsatt
09.12.20
Valgfrie program
1. samling
13.11.20
Digitalt
10.12.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
13.11.20
Digitalt
10.12.20
Valgfrie program
2. samling
23.07.20
Utsatt
14.12.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.11.19
Digitalt
14.12.20
Felles for alle spesialitetene
2. samling
15.07.20
Digitalt
14.12.20
Valgfrie program
2. samling
20.07.20
Utsatt
04.01.21
Valgfrie program
4. samling
30.11.20
Oslo
11.01.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
09.12.19
Digitalt
11.01.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
07.12.20
Digitalt
11.01.21
Valgfrie program
4. samling
07.12.20
Oslo
11.01.21
Valgfrie program
4. samling
07.12.20
Digitalt
13.01.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
09.12.20
Bergen
13.01.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
08.04.20
Digitalt
13.01.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
05.08.20
Digitalt
13.01.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
09.12.20
Digitalt
18.01.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
14.12.20
Digitalt
18.01.21
Valgfrie program
2. samling
07.09.20
Digitalt
21.01.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
17.12.20
Digitalt
25.01.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.12.20
Digitalt
25.01.21
Vedlikeholdskurs
21.12.20
Oslo
27.01.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
20.12.20
Digitalt
28.01.21
Utdanningsprogram
4. samling
28.03.19
Gardermoen
04.02.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
31.12.20
Digitalt
04.02.21
Vedlikeholdskurs
31.12.20
Oslo
08.02.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
06.01.20
Oslo
08.02.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
04.01.21
Oslo
08.02.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
04.01.21
Oslo
08.02.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
04.01.21
Oslo
09.02.21
Vedlikeholdskurs
05.01.21
Oslo
10.02.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
26.08.20
Bergen
10.02.21
Valgfrie program
2. samling
06.01.21
Oslo
11.02.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
07.01.21
Oslo
11.02.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
07.01.21
Digitalt
11.02.21
Valgfrie program
1. samling
07.01.21
Digitalt
11.02.21
Valgfrie program
2. samling
07.01.21
Digitalt
11.02.21
Valgfrie program
1. samling
07.01.21
Oslo
15.02.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
11.01.21
Oslo
15.02.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
11.01.21
Oslo
15.02.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
11.01.21
Oslo
15.02.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
11.01.21
Digitalt
17.02.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
13.01.21
Digitalt
18.02.21
Vedlikeholdskurs
14.01.21
Oslo
03.03.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.01.21
Trondheim
03.03.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
27.01.21
Oslo
08.03.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
01.02.21
Oslo
11.03.21
Valgfrie program
3. samling
23.07.20
Oslo
17.03.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
14.10.20
Oslo
17.03.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
10.02.21
Oslo
17.03.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
18.09.19
Oslo
17.03.21
Valgfrie program
4. samling
29.04.20
Oslo
18.03.21
Valgfrie program
2. samling
19.10.20
Oslo
18.03.21
Valgfrie program
1. samling
11.02.21
Digitalt
22.03.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
15.02.21
Trondheim
25.03.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
21.01.21
Oslo
25.03.21
Obligatoriske kurs
Kurs 1
18.02.21
Digitalt
12.04.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
08.03.21
Oslo
12.04.21
Valgfrie program
1. samling
08.03.21
Bergen
14.04.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
09.12.20
Oslo
14.04.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
10.03.21
Oslo
14.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
23.09.20
Oslo
14.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
10.03.21
Digitalt
14.04.21
Valgfrie program
2. samling
10.03.21
Oslo
14.04.21
Valgfrie program
1. samling
10.03.21
Oslo
15.04.21
Valgfrie program
3. samling
20.07.20
Oslo
15.04.21
Valgfrie program
2. samling
05.11.20
Oslo
19.04.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
15.07.20
Oslo
19.04.21
Valgfrie program
3. samling
15.03.21
Oslo
21.04.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
17.03.21
Oslo
21.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
12.09.18
Oslo
22.04.21
Valgfrie program
3. samling
23.07.20
Oslo
22.04.21
Valgfrie program
2. samling
18.03.21
Oslo
28.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 1
24.03.21
Oslo
29.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
25.03.21
Digitalt
05.05.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
31.03.21
Bergen
05.05.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
08.04.20
Oslo
05.05.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
07.12.20
Oslo
06.05.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
01.04.21
Oslo
06.05.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
01.04.21
Digitalt
06.05.21
Valgfrie program
1. samling
01.04.21
Oslo
19.05.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
05.08.20
Oslo
19.05.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.12.20
Oslo
19.05.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
14.04.21
Oslo
19.05.21
Valgfrie program
4. samling
23.07.20
Oslo
20.05.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
15.04.21
Digitalt
26.05.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
21.04.21
Oslo
26.05.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
11.01.21
Oslo
26.05.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
21.04.21
Bergen
31.05.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
26.04.21
Oslo
03.06.21
Vedlikeholdskurs
29.04.21
Oslo
07.06.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
03.05.21
Oslo
09.06.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
12.09.18
Oslo
09.06.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
05.05.21
Oslo
09.06.21
Valgfrie program
3. samling
05.05.21
Oslo
10.06.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
06.05.21
Digitalt
10.06.21
Valgfrie program
2. samling
07.01.21
Digitalt
10.06.21
Valgfrie program
2. samling
06.05.21
Oslo
14.06.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
10.05.21
Oslo
14.06.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
10.05.21
Digitalt
14.06.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
10.05.21
Oslo
14.06.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
10.05.21
Oslo
14.06.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
10.05.21
Oslo
16.06.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
14.10.20
Oslo
16.06.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
26.08.20
Bergen
17.06.21
Obligatoriske kurs
Kurs 1
13.05.21
Oslo
17.06.21
Valgfrie program
4. samling
23.07.20
Oslo
17.06.21
Valgfrie program
3. samling
13.05.21
Digitalt
17.06.21
Valgfrie program
2. samling
13.05.21
Digitalt
18.08.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
15.07.20
Oslo
18.08.21
Valgfrie program
2. samling
10.03.21
Oslo
25.08.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.02.20
Oslo
25.08.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.07.21
Oslo
25.08.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
10.03.21
Oslo
26.08.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
22.07.21
Oslo
26.08.21
Valgfrie program
4. samling
20.07.20
Oslo
26.08.21
Valgfrie program
3. samling
05.11.20
Oslo
26.08.21
Valgfrie program
3. samling
19.10.20
Oslo
26.08.21
Valgfrie program
2. samling
08.03.21
Oslo
01.09.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
15.02.21
Trondheim
01.09.21
Valgfrie program
3. samling
28.07.21
Oslo
02.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 7
12.09.18
Oslo
02.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
29.07.21
Oslo
08.09.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
05.08.20
Oslo
08.09.21
Valgfrie program
1. samling
04.08.21
Oslo
09.09.21
Valgfrie program
1. samling
05.08.21
Oslo
13.09.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
02.11.20
Oslo
13.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 1
09.08.21
Bergen
15.09.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
23.03.20
Oslo
15.09.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
08.04.20
Oslo
15.09.21
Felles for alle spesialitetene
1. samling
11.08.21
Bergen
15.09.21
Valgfrie program
3. samling
11.08.21
Oslo
15.09.21
Vedlikeholdskurs
11.08.21
Digitalt
16.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.08.21
Digitalt
20.09.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
17.08.20
Oslo
20.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
16.08.21
Oslo
22.09.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
07.12.20
Oslo
22.09.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
09.12.20
Oslo
22.09.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.04.21
Bergen
23.09.21
Valgfrie program
2. samling
01.04.21
Oslo
27.09.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
21.12.20
Oslo
29.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
18.09.19
Oslo
06.10.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
26.08.20
Bergen
11.10.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
06.09.21
Oslo
13.10.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
07.09.20
Oslo
13.10.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
23.09.20
Oslo
14.10.21
Valgfrie program
3. samling
07.01.21
Digitalt
18.10.21
Felles for alle spesialitetene
2. samling
03.05.21
Oslo
18.10.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
13.09.21
Oslo
18.10.21
Valgfrie program
4. samling
13.09.21
Oslo
20.10.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
11.01.21
Oslo
20.10.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
15.09.21
Oslo
21.10.21
Obligatoriske kurs
Kurs 3
16.09.21
Oslo
25.10.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.09.20
Oslo
27.10.21
Obligatoriske kurs
Kurs 2
22.09.21
Digitalt
27.10.21
Valgfrie program
4. samling
30.09.20
Oslo
28.10.21
Valgfrie program
4. samling
23.09.21
Oslo
28.10.21
Valgfrie program
3. samling
23.09.21
Digitalt
28.10.21
Valgfrie program
3. samling
23.09.21
Oslo
03.11.21
Valgfrie program
1. samling
29.09.21
Oslo
11.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
07.10.21
Oslo
11.11.21
Valgfrie program
3. samling
08.03.21
Bergen
15.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
11.10.21
Oslo
17.11.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
13.10.21
Oslo
18.11.21
Valgfrie program
4. samling
14.10.21
Oslo
24.11.21
Obligatoriske kurs
Kurs 4
20.10.21
Oslo
25.11.21
Valgfrie program
4. samling
19.10.20
Oslo
01.12.21
Valgfrie program
2. samling
04.08.21
Oslo
06.12.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
01.11.21
Oslo
08.12.21
Felles for alle spesialitetene
4. samling
02.11.20
Oslo
08.12.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
27.01.21
Oslo
08.12.21
Valgfrie program
4. samling
03.11.21
Oslo
08.12.21
Valgfrie program
3. samling
10.03.21
Oslo
09.12.21
Obligatoriske kurs
Kurs 5
04.11.21
Oslo
09.12.21
Valgfrie program
4. samling
05.11.20
Oslo
15.12.21
Felles for alle spesialitetene
3. samling
15.02.21
Trondheim
05.01.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
10.03.21
Oslo
10.01.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
07.12.20
Oslo
12.01.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
21.04.21
Bergen
13.01.22
Valgfrie program
2. samling
05.08.21
Oslo
17.01.22
Obligatoriske kurs
Kurs 2
13.12.21
Oslo
19.01.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
09.12.20
Oslo
19.01.22
Felles for alle spesialitetene
2. samling
11.08.21
Bergen
20.01.22
Valgfrie program
3. samling
01.04.21
Oslo
24.01.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.12.20
Oslo
03.02.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
30.12.21
Oslo
07.02.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.01.21
Oslo
07.02.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
03.05.21
Oslo
09.02.22
Valgfrie program
2. samling
29.09.21
Oslo
10.02.22
Valgfrie program
4. samling
07.01.21
Digitalt
10.02.22
Valgfrie program
4. samling
06.01.22
Oslo
14.02.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.01.21
Oslo
02.03.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.01.21
Oslo
17.03.22
Valgfrie program
4. samling
10.02.22
Digitalt
21.03.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
15.02.21
Trondheim
21.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
14.02.22
Oslo
24.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
17.02.22
Oslo
28.03.22
Valgfrie program
4. samling
08.03.21
Oslo
29.03.22
Valgfrie program
3. samling
04.08.21
Oslo
30.03.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
18.09.19
Oslo
04.04.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
28.02.22
Oslo
06.04.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
10.03.21
Oslo
07.04.22
Valgfrie program
4. samling
10.03.21
Oslo
27.04.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
23.09.20
Oslo
27.04.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
23.03.22
Oslo
04.05.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
30.03.22
Oslo
05.05.22
Obligatoriske kurs
Kurs 3
31.03.22
Bergen
11.05.22
Felles for alle spesialitetene
3. samling
11.08.21
Bergen
12.05.22
Valgfrie program
3. samling
05.08.21
Oslo
12.05.22
Valgfrie program
4. samling
01.04.21
Oslo
01.06.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.04.21
Bergen
08.06.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
03.05.21
Oslo
08.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
18.09.19
Oslo
08.06.22
Valgfrie program
3. samling
29.09.21
Oslo
09.06.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
05.05.22
Oslo
29.08.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
25.07.22
Oslo
07.09.22
Valgfrie program
4. samling
04.08.21
Oslo
14.09.22
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.08.21
Bergen
22.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 7
18.09.19
Oslo
22.09.22
Valgfrie program
4. samling
05.08.21
Oslo
29.09.22
Obligatoriske kurs
Kurs 6
25.08.22
Oslo
12.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
23.09.20
Oslo
19.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
14.09.22
Oslo
20.10.22
Obligatoriske kurs
Kurs 4
15.09.22
Oslo
26.10.22
Valgfrie program
4. samling
29.09.21
Oslo
14.12.22
Obligatoriske kurs
Kurs 5
09.11.22
Oslo
13.03.23
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.02.23
Bergen
22.03.23
Obligatoriske kurs
Kurs 6
23.09.20
Oslo
31.08.23
Obligatoriske kurs
Kurs 7
23.09.20
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.