Alle kurs

  Logg deg inn for å få medlemspris.

Tabellen kan sorteres etter ønske ved å klikke på grått felt.

Dato Prosjektnavn Kurskategori Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
22.08.18
Felles for alle spesialitetene
2. samling
28.02.18
Oslo
23.08.18
Obligatoriske kurs
Kurs 4
15.08.18
Oslo
28.08.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
24.07.18
Oslo
29.08.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
25.07.18
Oslo
29.08.18
Felles for alle spesialitetene
3. samling
01.11.17
Oslo
29.08.18
Obligatoriske kurs
Kurs 3
13.09.17
Oslo
30.08.18
Obligatoriske kurs
Kurs 4
15.08.18
Oslo
30.08.18
Valgfrie program
1. samling
26.07.18
Oslo
03.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 4
30.07.18
Oslo
06.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 6
02.07.18
Oslo
06.09.18
Kongress
05.09.18
Oslo Kongressenter Folkets Hus
10.09.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
09.08.17
Oslo
12.09.18
Felles for alle spesialitetene
2. samling
07.02.18
Oslo
12.09.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
08.08.18
Oslo
12.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
20.08.18
Oslo
12.09.18
Valgfrie program
3. samling
06.12.17
Oslo
13.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 3
22.08.18
Oslo
19.09.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
16.08.17
Bergen
19.09.18
Felles for alle spesialitetene
3. samling
04.12.17
Oslo
19.09.18
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.03.18
Oslo
19.09.18
Felles for alle spesialitetene
2. samling
28.03.18
Bergen
19.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 3
15.08.18
Oslo
20.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
16.08.18
Oslo
24.09.18
Frie spesialkurs
24.08.18
Stavanger
24.09.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
20.08.18
Oslo
24.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 3
20.08.18
Bergen
24.09.18
Valgfrie program
2. samling
30.04.18
Oslo
26.09.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.08.17
Oslo
26.09.18
Valgfrie program
3. samling
20.12.17
Oslo
27.09.18
Obligatoriske kurs
Kurs 2
23.08.18
Oslo
27.09.18
Valgfrie program
1. samling
23.08.18
Oslo
08.10.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.09.17
Oslo
10.10.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
05.09.18
Bergen
10.10.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
05.09.18
Oslo
11.10.18
Valgfrie program
3. samling
11.01.18
Oslo
15.10.18
Frie spesialkurs
10.09.18
Oslo
15.10.18
Felles for alle spesialitetene
3. samling
08.01.18
Oslo
15.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 2
10.09.18
Oslo
15.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 2
10.09.18
Oslo
17.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
12.09.18
Oslo
17.10.18
Valgfrie program
2. samling
24.04.18
Oslo
18.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 6
13.09.18
Oslo
18.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 3
13.09.18
Oslo
18.10.18
Utdanningsprogram
4. samling
25.01.17
Gardermoen
22.10.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
18.09.17
Oslo
24.10.18
Valgfrie program
1. samling
19.09.18
Oslo
25.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 6
20.09.18
Oslo
25.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 6
20.09.18
Oslo
25.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 5
20.09.18
Oslo
25.10.18
Seminar
13.09.18
Bergen
29.10.18
Frie spesialkurs
24.09.18
Oslo
29.10.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
24.09.18
Oslo
29.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 3
24.09.18
Oslo
31.10.18
Obligatoriske kurs
Kurs 2
26.09.18
Oslo
01.11.18
Frie spesialkurs
27.09.18
Oslo
05.11.18
Frie spesialkurs
01.10.18
Oslo
05.11.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
01.10.18
Oslo
07.11.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.10.17
Oslo
08.11.18
Valgfrie program
4. samling
05.10.17
Oslo
15.11.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
11.10.18
Oslo
15.11.18
Valgfrie program
1. samling
11.10.18
Oslo
15.11.18
Konferanse
04.10.18
Fornebu
22.11.18
Frie spesialkurs
18.10.18
Oslo
22.11.18
Frie spesialkurs
18.10.18
Oslo
22.11.18
Frie spesialkurs
18.10.18
Oslo
26.11.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
22.10.18
Oslo
26.11.18
Obligatoriske kurs
Kurs 5
22.10.18
Oslo
28.11.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
24.10.18
Bergen
28.11.18
Valgfrie program
1. samling
24.10.18
Oslo
29.11.18
Obligatoriske kurs
Kurs 1
25.10.18
Oslo
05.12.18
Felles for alle spesialitetene
4. samling
01.11.17
Oslo
05.12.18
Felles for alle spesialitetene
3. samling
21.03.18
Oslo
05.12.18
Obligatoriske kurs
Kurs 6
10.08.16
Oslo
05.12.18
Valgfrie program
4. samling
06.12.17
Oslo
05.12.18
Valgfrie program
2. samling
09.05.18
Oslo
10.12.18
Felles for alle spesialitetene
3. samling
28.02.18
Oslo
10.12.18
Felles for alle spesialitetene
2. samling
23.07.18
Oslo
10.12.18
Felles for alle spesialitetene
1. samling
05.11.18
Oslo
12.12.18
Felles for alle spesialitetene
3. samling
07.02.18
Oslo
12.12.18
Obligatoriske kurs
Kurs 5
07.11.18
Oslo
07.01.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
03.12.18
Oslo
09.01.19
Valgfrie program
1. samling
05.12.18
Oslo
10.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
06.12.18
Oslo
10.01.19
Valgfrie program
2. samling
06.12.18
Oslo
14.01.19
Valgfrie program
2. samling
10.12.18
Oslo
16.01.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.12.17
Oslo
16.01.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
12.12.18
Bergen
16.01.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
12.12.18
Oslo
16.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
13.09.17
Oslo
16.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
12.12.18
Oslo
17.01.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
13.12.18
Oslo
23.01.19
Valgfrie program
4. samling
20.12.17
Oslo
24.01.19
Valgfrie program
1. samling
20.12.18
Oslo
28.01.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
20.08.18
Oslo
28.01.19
Valgfrie program
3. samling
24.12.18
Bergen
28.01.19
Valgfrie program
3. samling
24.12.18
Oslo
04.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
31.12.18
Oslo
06.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
05.09.18
Bergen
06.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
02.01.19
Oslo
07.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
03.01.19
Oslo
11.02.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
08.01.18
Oslo
11.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
24.09.18
Oslo
11.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
07.01.19
Oslo
13.02.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
09.01.19
Oslo
13.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
09.01.19
Oslo
14.02.19
Valgfrie program
4. samling
11.01.18
Oslo
25.02.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
21.01.19
Oslo
28.02.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
24.01.19
Oslo
04.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
28.01.19
Oslo
07.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
31.01.19
Oslo
07.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
31.01.19
Oslo
07.03.19
Valgfrie program
2. samling
23.08.18
Oslo
13.03.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
06.02.19
Oslo
13.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
06.02.19
Oslo
18.03.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
11.02.19
Oslo
18.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
11.02.19
Oslo
20.03.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
28.02.18
Oslo
21.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
14.02.19
21.03.19
Valgfrie program
2. samling
11.10.18
Oslo
27.03.19
Valgfrie program
2. samling
24.10.18
Oslo
28.03.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
21.02.19
Oslo
01.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
25.02.19
Oslo
01.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
25.02.19
Oslo
03.04.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
27.02.19
Oslo
08.04.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
04.03.19
Oslo
08.04.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
23.07.18
Oslo
08.04.19
Felles for alle spesialitetene
1. samling
04.03.19
Oslo
10.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
06.03.19
Oslo
10.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
12.09.18
Oslo
11.04.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
07.03.19
Oslo
11.04.19
Valgfrie program
3. samling
26.07.18
Oslo
24.04.19
Valgfrie program
2. samling
20.03.19
Oslo
06.05.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
20.08.18
Oslo
06.05.19
Valgfrie program
3. samling
01.04.19
Oslo
08.05.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
03.04.19
Bergen
08.05.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
03.04.19
Oslo
08.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
03.04.19
Oslo
09.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
04.04.19
Oslo
09.05.19
Valgfrie program
2. samling
20.12.18
Oslo
20.05.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
03.12.18
Oslo
22.05.19
Valgfrie program
3. samling
09.05.18
Oslo
23.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
18.04.19
Bergen
23.05.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
18.04.19
Oslo
27.05.19
Valgfrie program
4. samling
22.04.19
Oslo
27.05.19
Valgfrie program
3. samling
23.08.18
Oslo
03.06.19
Valgfrie program
4. samling
29.04.19
Oslo
05.06.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
05.09.18
Bergen
06.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
02.05.19
Oslo
12.06.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
09.01.19
Oslo
12.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
08.05.19
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 7
10.08.16
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
09.05.19
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
09.05.19
Oslo
13.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
09.05.19
Oslo
17.06.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
24.09.18
Oslo
17.06.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
13.05.19
Oslo
22.08.19
Valgfrie program
3. samling
11.10.18
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
23.07.18
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
22.07.19
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
22.07.19
Oslo
26.08.19
Felles for alle spesialitetene
2. samling
04.03.19
Oslo
28.08.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
13.09.17
Oslo
28.08.19
Valgfrie program
3. samling
24.10.18
Oslo
29.08.19
Obligatoriske kurs
Kurs 1
25.07.19
Oslo
29.08.19
Valgfrie program
4. samling
26.07.18
Oslo
02.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
29.07.19
Oslo
05.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
01.08.19
Oslo
11.09.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
07.08.19
Oslo
11.09.19
Valgfrie program
3. samling
07.08.19
Oslo
12.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
08.08.19
Oslo
16.09.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
03.12.18
Oslo
16.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.08.19
Oslo
18.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
12.09.18
Oslo
19.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
15.08.19
Oslo
19.09.19
Valgfrie program
4. samling
23.08.18
Oslo
19.09.19
Valgfrie program
3. samling
20.12.18
Oslo
23.09.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
20.08.18
Oslo
26.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
22.08.19
Oslo
26.09.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
22.08.19
Bergen
02.10.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
05.09.18
Bergen
09.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
04.09.19
Oslo
14.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
09.09.19
Oslo
16.10.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
11.09.19
Oslo
16.10.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
09.01.19
Oslo
17.10.19
Frie spesialkurs
12.09.19
Oslo
17.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.09.19
Oslo
21.10.19
Valgfrie program
4. samling
16.09.19
Oslo
23.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
18.09.19
Oslo
28.10.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
24.09.18
Oslo
31.10.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
26.09.19
Oslo
11.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
07.10.19
Oslo
14.11.19
Valgfrie program
4. samling
11.10.18
Oslo
20.11.19
Valgfrie program
4. samling
24.10.18
Oslo
25.11.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
21.10.19
Oslo
27.11.19
Obligatoriske kurs
Kurs 3
23.10.19
Oslo
04.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 2
30.10.19
Oslo
04.12.19
Valgfrie program
4. samling
30.10.19
Oslo
09.12.19
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.11.19
Oslo
09.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 5
04.11.19
Oslo
12.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 6
07.11.19
Oslo
12.12.19
Obligatoriske kurs
Kurs 4
07.11.19
Oslo
16.12.19
Felles for alle spesialitetene
3. samling
04.03.19
Oslo
13.01.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
03.12.18
Oslo
13.01.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
09.12.19
Oslo
22.01.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
13.09.17
Oslo
23.01.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
19.12.19
Oslo
23.01.20
Valgfrie program
4. samling
20.12.18
Oslo
03.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
30.12.19
Oslo
05.02.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
09.01.19
Oslo
12.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
08.01.20
Oslo
27.02.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
23.01.20
Oslo
02.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
27.01.20
Oslo
11.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
05.02.20
Oslo
12.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.02.20
Oslo
12.03.20
Obligatoriske kurs
Kurs 3
06.02.20
Oslo
02.04.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
27.02.20
Oslo
20.04.20
Felles for alle spesialitetene
4. samling
04.03.19
Oslo
22.04.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
12.09.18
Oslo
11.05.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.04.20
Bergen
04.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
30.04.20
Oslo
10.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
06.05.20
Oslo
11.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
07.05.20
Oslo
11.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
07.05.20
Oslo
15.06.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
11.05.20
Oslo
26.08.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
22.07.20
Oslo
27.08.20
Obligatoriske kurs
Kurs 7
13.09.17
Oslo
14.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 4
10.08.20
Oslo
16.09.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
12.09.18
Oslo
15.10.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
10.09.20
Oslo
09.11.20
Obligatoriske kurs
Kurs 5
05.10.20
Oslo
02.12.20
Obligatoriske kurs
Kurs 6
28.10.20
Oslo
21.01.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
17.12.20
Oslo
21.04.21
Obligatoriske kurs
Kurs 6
12.09.18
Oslo
02.09.21
Obligatoriske kurs
Kurs 7
12.09.18
Oslo
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.