Hopp til hovedinnhold

Obligatorisk program

illustrasjon_utdanningHorisontal

Når du er ferdig med fellesprogrammet, kan du starte på obligatorisk program, eller på ett av de valgfrie programmene. Det obligatoriske programmet du velger er det samme som den spesialiteten du ønsker å ta.

Når du skal velge spesialitet er det lurt å tenke etter hvilke fagområder du er interessert i å jobbe med, og hvilke muligheter du har for å få den praksisen som kreves.

Det obligatoriske programmet består av tre årsverk praksis, 120 timer veiledning og 96 timer kurs.

For de obligatoriske programmene i nevropsykologi, organisasjonspsykologi og psykoterapi gjelder andre krav. Les mer om disse under det enkelte programmet.

Du kan velge mellom 12 ulike spesialiteter i spesialistutdanningen.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.


  • Minimum tre årsverk godkjent praksis i et arbeidsforhold som psykolog
  • Minimum 120 timer veiledning av psykologspesialist
  • Minimum 96 timer kurs

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.


Når du følger de obligatoriske kursene må du ha praksis og motta veiledning som er relevant for spesialiteten du tar. Dette kalles krav til samtidighet.

Vi skiller mellom obligatoriske program med og uten valgfritt program.

Obligatorisk program med valgfritt program: I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (96 timer kurs jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn 9 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 48 timer kurs samtidig som du er i praksis og har veiledning. Det betyr at du må være i praksis på minst 4 av 6 samlinger. 

Spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi har ikke valgfritt program: Til disse spesialitetene er det obligatoriske program med tilhørende krav til kurs (160 timer), praksis (4 år) og veiledning (180 timer). Disse utdanningsprogrammene er organisert på forskjellige måter, og kursene kan være fordelt med ulik varighet og omfang:

24 måneder: Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har 160 timer kurs fordelt over 24 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 12 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 80 timer av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning. 

36 måneder: Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har kurs fordelt over 36 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 18 måneders obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn halvparten av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning. 

48 måneder: Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har kurs fordelt over 48 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 24 måneders obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn halvparten av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning. 


Det er krav om et godkjent skriftlig arbeid i spesialistutdanningen. Det skriftlige arbeidet må utarbeides etter at du er autorisert psykolog, og kan leveres når som helst i løpet av spesialiseringsperioden.

Skriftlig arbeid skal være knyttet til og behandle problemstillinger fra den spesialiteten du har valgt, og skal ha karakter av et forsknings-, utrednings- eller faglig utviklingsarbeid. 

Les mer om dette under utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid.


Kurskalender (meld deg på her)

Spesialitetene du kan velge mellom

Her følger mer informasjon om de forskjellige spesialitetene, og oversikt over målbeskrivelser og utfyllende bestemmelser for de ulike obligatoriske programmene.

Arbeidspsykologi Barne- og ungdomspsykologi Eldrepsykologi Familiepsykologi Habiliteringspsykologi Klinisk helsepsykologi Nevropsykologi Organisasjonspsykologi Psykoterapi Rus- og avhengighetspsykologi Samfunns- og allmennpsykologi Voksenpsykologi