Hopp til hovedinnhold

Vedlikehold av spesialiteten

Nødvendig informasjon om opprettholdelse av spesialistgodkjenning.

Godkjenning av vedlikehold av spesialitet skjer hvert femte år. For fortsatt godkjenning kreves dokumentert vedlikeholdsaktiviteter på til sammen 96 timer. 

Dette er kriteriene for godkjenning:

1. Kurset eller konferansen må være relevant for den aktuelle fordypning/spesialitet og/eller for profesjonsutøvelsen som spesialist.

- For metodekurs skal målgruppen være psykologer, leger eller samfunnsvitere med mastergrad i psykologi. Innhold må være i henhold til Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

- Når det gjelder andre kurs/konferanser skal innholdet være relevant for psykologspesialistens praksis, men det stilles ikke særskilte krav til deltakernes kompetanse.

2. Omfattende videreutdanningsprogram relevante for fordypningsområdet/spesialiteten kan godkjennes som vedlikeholdsaktivitet inntil 72 timer.

3. Omfattende videreutdanningsprogram med begrenset relevans for fordypningsområdet/spesialiteten kan godkjennes med inntil 24 timer.


Retningslinjer for vedlikehold av spesialistgodkjenning