Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Medlemsnytt

Med lov skal landet bygges

- og ikke med ulov ødes. Dette sitatet er hentet fra en av våre aller eldste lover, Frostatingsloven, og er over tusen år gammelt. Likevel er det fortsatt aktuelt i dag, skriver visepresident Arnhild Lauveng. 

Privat sektor i vekst

Psykologforeningen er en forening for alle psykologer. Psykologer i det private, uten driftsavtale med det offentlige, er en voksende gruppe i vår medlemsmasse, og vi ønsker å representere også disse medlemmene godt. Derfor styrker vi medlemsdemokratiet med et utvalg for denne gruppen.

– Arbeid og utdanning er et viktig terapeutisk tema

Psykologforeningens kvalitetsutvalg har samlet råd om hvordan arbeid og utdanning best kan inkluderes i psykologisk arbeid. Utvalgsleder og visepresident Arnhild Lauveng håper at rådene kan være til hjelp for å tematisere arbeid i behandling.

Vesentlig vedtakskompetanse

Psykologer er meget velegnet til å forvalte tvang i psykisk helsevern, og særlig døgntjenestene har stort behov for mer av psykologifaget fremover.

Nå vet vi mer om helprivate psykologtjenester

Psykologforeningen har bestilt og mottatt rapporten «Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge» fra analysefirmaet Oslo Economics.

Bedre sikring for privatpraktiserende

Antall psykologer som er private næringsdrivende har økt betydelig de siste ti årene. Økningen er hos de helprivate uten offentlig støtte.

Viser 1 til 6 av 6 resultater.

Side 1 av 1