Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Medlemsnytt

Retten til nødvendig helsehjelp gjelder for alle

Vi kan ikke godta systematisk forskjellsbehandling av pasienter i fengsel, skriver visepresident Arnhild Lauveng.

Mennesker i helsetjenesten

Vi som jobber i tjenestene er ikke altruistiske superhelter, vi er vanlige folk, skriver visepresident Hanne Indregard Lind.
Bilde av en smilende Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen

Medvirkning er merverdi

Som fagforening har vi en plikt og en rett til å medvirke i omstillingsprosesser som berører våre medlemmer. Dette er helt vesentlig for å kunne sikre beslutninger som er til det beste for arbeidsgiver, medlemmene og samfunnet, skriver president Håkon Kongsrud Skard.

Med lov skal landet bygges

- og ikke med ulov ødes. Dette sitatet er hentet fra en av våre aller eldste lover, Frostatingsloven, og er over tusen år gammelt. Likevel er det fortsatt aktuelt i dag, skriver visepresident Arnhild Lauveng. 

Privat sektor i vekst

Psykologforeningen er en forening for alle psykologer. Psykologer i det private, uten driftsavtale med det offentlige, er en voksende gruppe i vår medlemsmasse, og vi ønsker å representere også disse medlemmene godt. Derfor styrker vi medlemsdemokratiet med et utvalg for denne gruppen.

Nå er det sommer!

– Ferie er en rettighet som har blitt kjempet frem av arbeidstakersiden. Jeg håper hver enkelt klarer å finne ro og påfyll, skriver visepresident Hanne Indregard Lind.

Felles innsats og felles fortjeneste

Foreningsarbeid er lagarbeid, noe vi nyter godt av som individer og fellesskap. I dette tilfellet er det jeg som individ som har nytt godt av det, skriver Håkon Kongsrud Skard.

– Arbeid og utdanning er et viktig terapeutisk tema

Psykologforeningens kvalitetsutvalg har samlet råd om hvordan arbeid og utdanning best kan inkluderes i psykologisk arbeid. Utvalgsleder og visepresident Arnhild Lauveng håper at rådene kan være til hjelp for å tematisere arbeid i behandling.

Prioriteringens kunst

Alle psykologer jobber med å vekte og velge mellom ulike hensyn. Likevel må vi bli tydeligere på våre faglige prioriteringer, til det beste både for samfunnet og profesjonen, skriver president Håkon Kongsrud Skard.

Vesentlig vedtakskompetanse

Psykologer er meget velegnet til å forvalte tvang i psykisk helsevern, og særlig døgntjenestene har stort behov for mer av psykologifaget fremover.

Nå vet vi mer om helprivate psykologtjenester

Psykologforeningen har bestilt og mottatt rapporten «Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge» fra analysefirmaet Oslo Economics.

Bedre sikring for privatpraktiserende

Antall psykologer som er private næringsdrivende har økt betydelig de siste ti årene. Økningen er hos de helprivate uten offentlig støtte.

Viser 1 til 12 av 12 resultater.

Side 1 av 1