Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Medlemsnytt

Bilde av en smilende Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen

– En sprek nittiåring

Foreningens nittiårsjubileum er en god anledning til å se hvor vi står nå, samt kaste et blikk bakover og se på psykologprofesjonens utvikling siden den spede begynnelse. Det gir grunn til stolthet og takknemlighet, men også mulighet til å lære.

Fag- og profesjonsrådet er godt i gang med arbeidet

Arbeid med fagutvikling og kvalitet er alltid prioritert i foreningen, og vi arbeider med dette på mange måter, og i mange ulike utvalg.

Likeverdige helsetjenester – også i distriktet

Også mennesker i distriktet trenger tilgjengelige og helhetlige tjenester som samhandler godt.

Prioriteringens kunst 2.0

Bør samfunnsnytte være et kriterium for å prioritere helsehjelp?

Retten til nødvendig helsehjelp gjelder for alle

Vi kan ikke godta systematisk forskjellsbehandling av pasienter i fengsel, skriver visepresident Arnhild Lauveng.

Mennesker i helsetjenesten

Vi som jobber i tjenestene er ikke altruistiske superhelter, vi er vanlige folk, skriver visepresident Hanne Indregard Lind.
Bilde av en smilende Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen

Medvirkning er merverdi

Som fagforening har vi en plikt og en rett til å medvirke i omstillingsprosesser som berører våre medlemmer. Dette er helt vesentlig for å kunne sikre beslutninger som er til det beste for arbeidsgiver, medlemmene og samfunnet, skriver president Håkon Kongsrud Skard.

Med lov skal landet bygges

- og ikke med ulov ødes. Dette sitatet er hentet fra en av våre aller eldste lover, Frostatingsloven, og er over tusen år gammelt. Likevel er det fortsatt aktuelt i dag, skriver visepresident Arnhild Lauveng. 

Privat sektor i vekst

Psykologforeningen er en forening for alle psykologer. Psykologer i det private, uten driftsavtale med det offentlige, er en voksende gruppe i vår medlemsmasse, og vi ønsker å representere også disse medlemmene godt. Derfor styrker vi medlemsdemokratiet med et utvalg for denne gruppen.

Nå er det sommer!

– Ferie er en rettighet som har blitt kjempet frem av arbeidstakersiden. Jeg håper hver enkelt klarer å finne ro og påfyll, skriver visepresident Hanne Indregard Lind.

Felles innsats og felles fortjeneste

Foreningsarbeid er lagarbeid, noe vi nyter godt av som individer og fellesskap. I dette tilfellet er det jeg som individ som har nytt godt av det, skriver Håkon Kongsrud Skard.

– Arbeid og utdanning er et viktig terapeutisk tema

Psykologforeningens kvalitetsutvalg har samlet råd om hvordan arbeid og utdanning best kan inkluderes i psykologisk arbeid. Utvalgsleder og visepresident Arnhild Lauveng håper at rådene kan være til hjelp for å tematisere arbeid i behandling.

Viser 1 til 12 av 16 resultater.

Side 1 av 2