Hopp til hovedinnhold

Privat sektor i vekst

Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk. Foto: Psykologforeningen

Psykologforeningen er en forening for alle psykologer. Psykologer i det private, uten driftsavtale med det offentlige, er en voksende gruppe i vår medlemsmasse, og vi ønsker å representere også disse medlemmene godt. Derfor styrker vi medlemsdemokratiet med et utvalg for denne gruppen.

Av: Hanne Indregard Lind

Psykologer i det private – både ansatte og privatpraktiserende – er en gruppe som øker i antall og som har særskilte utfordringer knyttet til blant annet avtalevilkår, pensjon og sosiale rettigheter. Dette er problemstillinger som skiller seg fra utfordringene som møter det store flertallet av våre medlemmer i offentlig sektor.

Disse utfordringene har vi jobbet med lenge, men vi ser behov for å intensivere dette arbeidet. Kvalitet på avtaler, forholdet til arbeidsgiver/oppdragsgiver eller andre i kontorfellesskap, er også aktuelle spørsmål for psykologer i privat praksis og ansatte i private virksomheter. For at Psykologforeningen skal gjøre en enda bedre jobb knyttet til disse temaene trenger vi økt kontakt med psykologene i det private. Vi mener også at medlemmene våre i det private kan gi oss verdifull informasjon om fag, ledelse og organisering av tjenester, noe vi som forening kan dra nytte av. I tillegg trenger vi mer inngående kunnskap om hva som gjør at psykologene i økende grad søker seg til det private.

Psykologforeningens prinsipprogram sier tydelig at vi er for en sterk offentlig helsetjeneste. Vi legger inn en stor innsats for medlemmene våre i det offentlige, og for at den offentlige helsetjenesten - en av hjørnesteinene i velferdsstaten - skal fungere godt for pasientene og være et naturlig arbeidssted for psykologer å søke seg til. Det kommer vi til å fortsette med.

Når veksten av medlemmer i helprivat sektor ble diskutert på vår Lederkonferanse i 2021 var det enighet om at man må kunne ivareta flere hensyn og perspektiver. De helprivate utgjør et supplement til det offentlige tilbudet, er medlemmer av Psykologforeningen og skal få sine interesser ivaretatt av oss.

Denne høsten vil det opprettes sektorutvalg for psykologer i helprivat sektor. De nye sektorutvalgene ble vedtatt opprettet på landsmøtet i november, og skal være organisatorisk plassert under sentralstyret. Formålet er å styrke medlemsdemokratiet og å styrke de tillitsvalgtes posisjon og bidrag i foreningen.

For privat sektor byr dette på noen utfordringer, da det ikke finnes noen tydelig tillitsvalgtstruktur i sektoren fra før. Det betyr at det vil kreve litt mer å få dette utvalget i gang, men det betyr også at det er et av sektorutvalgene hvor det ligger størst potensiale for nybrottsarbeid og gevinst.

Jobber du i det private og har lyst å gjøre en forskjell i Psykologforeningens arbeid som samfunnsaktør, faglig forening og fagforening, så har du sjansen til å bidra nå.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, noe som påvirker psykologers muligheter, valg og tilknytningsformer i arbeidslivet. Betingelser for helsepersonell og pasientsikkerhet henger sammen, så et sunt arbeidsliv er også et gode for pasientene. Foreningen jobber av disse årsakene for å sikre gode betingelser for medlemmer uavhengig av hvor de jobber. Dette er i kjernen av vårt oppdrag, og det nye sektorutvalget vil bidra til arbeidet.

Det vil fremover legges ut informasjon i våre kanaler om et digitalt valgmøte hvor psykologer som jobber i det private, både som selvstendig næringsdrivende og som ansatte i private virksomheter, kan stille for å diskutere relevante saker, stille som kandidat til sektorutvalget og/eller stemme på kandidater. Vi ser frem til å komplettere sektorutvalgene med utvalget for privat sektor. Vi er alltid sterkere sammen!