Hopp til hovedinnhold

Kurskalender

Oppstart 2023

Kurskategori:
Utdanningsprogram
Sted:
Oslo
Timer:
0
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Jon Ståle Gjesdal Henriksen, Judith van der Weele, Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
55UT424004
Oppmøtetype:
Fysisk
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Ingrid Anna Wien Sønstebø, Ragnhild Kverneland , Espen Walstad.
Prosjektnummer:
55UT524004
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64

Etter kurset skal deltakerne kunne velge metode ut fra problemstilling, gi veiledning med fokus på prosess og sak, ha kjennskap til gruppeledelse, samt kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulikt fokus i veiledningen (prosessfokus vs. saksfokus)
 • Økt kompetanse på selvledelse og gruppeledelse
 • Kompetanse på undervisning i veiledning
 • Kunne velge metode ut fra problemstilling
 • Økt kompetanse i kvalitetssikring av eget og andres arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Kursleder(e):
Stella Marie Kennair Ottesen, Anne Grete Moløkken Greaker.
Prosjektnummer:
40VE424010
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Bergen
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Kursleder(e):
Annette Blom, Sonja Mellingen, Eli Karin Midtun, Kari Tove Elvbakken, Marianne Cook Pierron.
Prosjektnummer:
30FE324058
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Prosjektnummer:
30FE424058
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
Målet for dette kurset er å få økt kunnskap om barnet i sitt omsorgssystem, barn som pårørende og risikovurderinger knyttet til barnet og dets omsorgssituasjon.
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk
 • Ha økte ferdigheter i å vurdere risikofaktorer i barnets omsorgssystem
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Øyvind Kvello, Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS324003
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Målet med dette kurset er økt forståelse og ferdigheter i kommunikasjon med ungdom. 
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økt forståelse om utviklingstemaer i ungdomstiden
 • Ha økte ferdigheter i kontaktetablering med og involvering av ungdommen
 • Ha økte ferdigheter i å kommunisere med ungdommer det er vanskelig å nå
 • Ha økt forståelse for rådende helsejuss i ungdomstiden
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS424003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Kursleder(e):
Kenneth Arctander Johansen, Gina Hægland, Anne Malerbakken, Sara Aarseth, Marianne Bang Hansen, Ingunn Rangul Askeland.
Prosjektnummer:
30FE324027
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Kursleder(e):
Marianne Bang Hansen, Ingunn Rangul Askeland.
Prosjektnummer:
30FE424027
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal styrke deltakernes muligheter for å bidra med endringer i tjenestene de jobber i, gjennom å finne systeminformasjon som er relevant for å finne gode løsninger og bruke informasjonen i utviklings- og prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt kunnskap om innhenting av tilgjengelig informasjon som kan brukes i tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
 • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid, herunder grunnleggende kjennskap til implementering og evaluering.
 • Kunnskap om hvordan øke medvirkning på individ- og systemnivå.

Eksempler på arbeid med å utvikle, implementere og evaluere prosjekter vil illustrere hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes i praksis

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø, Iver Strandheim.
Prosjektnummer:
10SA324011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi økte kunnskaper om prinsipper og arbeidsmåter som er spesielt relevante for klinisk praksis samt en kontekstuell forståelse av dette arbeidet. Samfunns- og allmennpsykologiske rolleutforminger vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte:

 • En kontekstuell forståelse psykososiale problemer, psykiske lidelser og klinisk arbeid
 • Grunnleggende prinsipper for lavterskelarbeid, for eksempel
  • Rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon
  • Valg av kartleggingsverktøy og metoder
 • Kunnskap om hvordan medvirkning(4) og brukerinnflytelse kan styrkes
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Økt trygghet i rollene som inngår samfunns- og allmennpsykologisk arbeid

Prinsippene og verktøyene vil knyttes til praksiseksempler. Eksemplene kan dreie seg om komplementerende forståelsesmåter og tiltak rettet mot de vanligste tilstandene som psykologer vil møte i ulike typer førstelinjepraksis eller annet klinisk arbeid som utføres utenfor de tradisjonelle kliniske rammene.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA425011
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle akutte tilstander og traumer.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne differensiere mellom krisereaksjoner og alvorlig psykisk lidelse
 • Kunnskap om metoder for akuttbehandling og krisehåndtering
 • Kunnskap om ulike traumer og traumereaksjoner
 • Kunnskap om spesifikke metoder for behandling av ulike traumer
 • Kunnskap om betydningen av vold, traumer, livskriser, overgrep og langvarig konflikt for psykisk helse i et livsløpsperspektiv
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Akiah Astral Ottesen, Asbjørn Kolseth.
Prosjektnummer:
10VO324009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med personlighetsproblematikk.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av personlighetsproblematikk
 • Kunnskap om ulike metoder for behandling av personlighetsforstyrrelser
 • Kunnskap om god diagnoseformidling
 • Kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser der det foreligger komorbide lidelser
 • Kunnskap om vurdering og håndtering av selvmords- og voldrisiko ved personlighetsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Tryggve Sagen Inderhaug.
Prosjektnummer:
10VO424009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO524009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,400 kr
Pris, ikke-medlem:
14,800 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Yasmin Sofia Iqbal, Elisabeth Frøshaug.
Prosjektnummer:
10VO625009
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Ingvild Stjernen Tisløv, Even Rognan.
Prosjektnummer:
30FE324033
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Ingvild Stjernen Tisløv, Even Rognan.
Prosjektnummer:
30FE424033
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
 • Bred kunnskap om barn og ungdom i familien

Kunnskapen skal belysesmed kliniske eksempler (video) som viser moderne forskningsbaserte utviklingspsykologiske perspektiv. Det skal trenes på et familieperspektiv der barn, ungdom eller voksne er henvist pasient. Alle familiemedlemmers stemmer høres ved bruk av narrative, dialogiske eller mer manualiserte terapiformer som for eksempel attachmentbased family therapy.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
40SY324011
Læringsutbytte
 • Bred kunnskap om familien og om hvordan relasjoner påvirkes av samfunnet, livsløp, kriser og konflikter
   
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler og trening i spesifikke ferdigheter i bruk av genogram og andre samtale- og utredningsverktøy.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
40SY424011

Oppstart 2024

Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Kirsti Sunde Hansen, Astrid Merete Merdem.
Prosjektnummer:
30FE324035
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Kirsti Sunde Hansen, Astrid Merete Merdem.
Prosjektnummer:
30FE425035
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Aina Holmén, Christian Zimmermann, Tove Mathisen, Charlotte Margrethe Teigset, Heidi S. Tessand.
Prosjektnummer:
30FE224036
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Tove Mathisen, Charlotte Margrethe Teigset.
Prosjektnummer:
30FE324036
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Tove Mathisen, Charlotte Margrethe Teigset.
Prosjektnummer:
30FE425036
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen:
 • Kunne gjøre rede for ulike organisasjonsmodeller og styringsstrukturer i offentlig og privat virksomhet.
 • Bygge videre på kunnskap fra fellesprogrammet (systemkompetanse/lovverk)
 • Ha innsikt i hvordan man kartlegger organisasjonskultur og – klima og vurdere hvordan resultatene kan brukes i endringsarbeid
  • Kultursensitivitet
 • Kunne identifisere effektive intervensjoner for ulike organisasjonsutfordringer
 • Ha kunnskap om ulike former for faglig ledelse: Prosjektledelse/tverrfaglig ledelse/endringsledelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR224006
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen:
 • Kunne redegjøre for prinsipper for sosial påvirkning
 • Kunne forklare hvordan motivasjon og engasjement kan utvikles og vedlikeholdes
 • Kjenne til hvordan psykologisk teori kan anvendes på team og teamutvikling i organisasjoner
 • Kunne gjøre rede for hva som kjennetegner effektive team 
 • Kunne legge til rette for effektive teamprosesser 
 • Kunne anvende et utvalg prosessverktøy for teamutvikling 
 • Kunne gjøre rede for hva som fremmer og hemmer samarbeid med utgangspunkt i egne erfaringer
Priser:
Pris, medlem:
6,580 kr
Pris, ikke-medlem:
13,160 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Digital plattform, Zoom
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR324006
Oppmøtetype:
Digitalt
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen (koblet til kurs 1):
 • Kunne redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Utvise forståelse for at ulike paradigmer ligger til grunn for ulike styringsformer som:
  • Målstyring, kvalitetsstyring, verdibasert ledelse
  • Økonomistyring
 • Forstå finansieringen av offentlig sektor
 • Forstå rammene for egen virksomhet i en lederrolle
 • Forstå hvordan man lager en virksomhetsplan og følger opp resultatene
 • Se mulighetene i økonomistyring
 • Kunne gjennomføre en stillingsanalyse og lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon
 • Kjenne til ulike metoder for kartlegging av kompetanse til bruk i seleksjon, så som ulike intervjuer og tester og inventorier, og kunne koble disse til kravspesifikasjonen. Kjenne til styrker og svakheter ved ulike seleksjonsmetoder.
 • Gjennomføre et strukturert intervju
 • Kjenne til hvordan gjennomføre en seleksjonsprosess som ivaretar mangfolds- perspektivet
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne i møte med kandidater
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR425006
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi kunnskap om transaksjonsmodellen om grunnlagsforståelse i utredning og behandling av sped-og småbarn og deres omsorgssystem. Det vil bli lagt vekt på svangerskapsperioden, tidlig samspill og tilknytning, samt nyere forskning om sped- og småbarns utvikling. Videre vil betydningen av omsorgspersonenes psykiske helse og atferd for sped- og småbarnets utvikling og helse bli vektlagt. Terapeutiske tilnærminger i arbeid med sped- og småbarn og deres omsorgspersoner vil introduseres.

 
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økt kunnskap om sped- og småbarns utvikling og kommunikasjon i samspill med sine omgivelser, inklusive forskning om hjernens utvikling i tidlige leveår.
 • Ha økt kunnskap om sentrale utredningsverktøy både hva angår svangerskap, barnets utvikling og helsetilstand samt foreldrefungering og samspill mellom barn og nære omsorgspersoner.
 • Kunne gjenkjenne risikofaktorer og beskyttende faktorer i samspill som har betydning for barnets utvikling og tilknytning.
 • Ha økt kunnskap om sentrale behandlingsmetoder for sped- og småbarn og deres omsorgssystem.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Hedvig Svendsrud.
Prosjektnummer:
10BA224006
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter dette kurset skal psykologen kunne behandlingstilnærminger rettet mot barn. Kurset tar for seg forskjellige behandlingsmetoder for de hyppigst forekomne tilstandene og problemer som barn blir henvist for.

  
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for barn ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Kunne bruke utviklingsstøttende behandlingsmetoder for eksempel gjennom samtaler, lek, narrativer og metaforer
 • Ha inngående kunnskap om én evidensbasert metode for behandling av en utbredt tilstand (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis)
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anders Flækøy Landmark , Ingvild Danielsen Rongved.
Prosjektnummer:
10BA324006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle familieterapeutiske forståelsesmåter og familieorienterte behandlingsmetoder hvor barnet er den henviste pasient, med et fokus på å forstå hvordan barn og unge har det i familien, samt hvordan ivareta barnet i familiebehandling.

Etter kurset skal psykologen:
 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om ulike forskningsbaserte og teoristyrte familieterapeutiske forståelsesmåter og virkemidler for eksempel systemiske, narrative og løsningsfokuserte tilnærminger
 • Kunne ivareta barnet i samtaler der barnet betraktes som "problemet" og/eller der foreldre har egne vansker
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres psykiske sykdom
 • Kunne samtale med foreldre om deres egen problematikk, og hvordan bistå foreldre med å få hjelp eller behandling
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Gina Hægland, Arve Bjelland Grov.
Prosjektnummer:
10BA425006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset gir en oversikt over hva som er vanlige symptomer, henvisningsgrunner og problemstillinger i arbeid med ungdom, og som kan oppstå i relasjonen mellom dem og deres omgivelser.

  
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for ungdom ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Ha økt kunnskap om normalutvikling, inkludert kjennskap til de utfordringer som er en naturlig del av ungdomstiden og implikasjoner for utredning og behandling (aktuelle tema er rus, mobbing, seksualitet, selvstendighets- og identitetsutvikling, kropp og selvfølelse)
 • Ha økt kunnskap om skjevutvikling og hvilke symptomer på alvorlig psykopatologi som kan manifestere seg i ungdomsalder; inkludert alvorlig selvskading, suicidalitet, tidlige tegn på psykose, schizofreni og bipolar lidelse
 • Økt kunnskap om spesialistens ansvar for tvangsbruk
 • Kunne drøfte etiske dilemma i komplekse saker der grunnbetingelsene for medbestemmelse er utfordrende
 • Kjenne til relevant kunnskap om veiledningsmetodikk og ha økte forutsetninger for veiledning av psykologer og andre fagpersoner
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Kjersti Karlsen, Anne Trana Brager-Larsen.
Prosjektnummer:
10BA525006
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingunn Eriksen , Kaja Næss Johannessen .
Prosjektnummer:
30FE224037
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingunn Eriksen , Kaja Næss Johannessen .
Prosjektnummer:
30FE324037
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingunn Eriksen , Kaja Næss Johannessen .
Prosjektnummer:
30FE425037
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Tonje Østvold Byhre, Kirsti Sunde Hansen, Aina Holmén, Ole André Solbakken, Mette Bengtson, Tonja Løve, Ingrid Hyldmo.
Prosjektnummer:
30FE224038
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Tonja Løve, Ingrid Hyldmo.
Prosjektnummer:
30FE324038
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Tonja Løve, Ingrid Hyldmo.
Prosjektnummer:
30FE425038
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Deltakerne får mer kunnskap om forvaltningssystemet, relevante lover og føringer og prosessene som fører fram til disse. Kurset vil også ta opp teamarbeid og gi grunnlag for videreutvikling av konsultasjonsferdigheter og veiledningsferdigheter.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt forståelse av lover og føringer som er relevante for egen praksis og gjennom hvilke prosesser disse utvikles
 • Økt forståelse for hvordan man kan bruke og formidle psykologisk kunnskap for å nå fram i det offentlige system
 • Økt trygghet mht. å dele psykologien gjennom veiledning og konsultasjon
 • Økt kunnskap om teamarbeid og prinsipper for godt tverrfaglig samarbeid på individ –, gruppe- og systemnivå

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike fremgangsmåter for å samarbeide med andre på individ- og systemnivå. Det er aktuelt med eksempler fra arbeid i tverrfaglige team.

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kursleder(e):
Ingvild Stjernen Tisløv, Jonas Vaag.
Prosjektnummer:
10SA224014
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal styrke deltakernes muligheter for å bidra med endringer i tjenestene de jobber i, gjennom å finne systeminformasjon som er relevant for å finne gode løsninger og bruke informasjonen i utviklings- og prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt kunnskap om innhenting av tilgjengelig informasjon som kan brukes i tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
 • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid, herunder grunnleggende kjennskap til implementering og evaluering.
 • Kunnskap om hvordan øke medvirkning på individ- og systemnivå.

Eksempler på arbeid med å utvikle, implementere og evaluere prosjekter vil illustrere hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes i praksis

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kursleder(e):
Iver Strandheim, Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA325014

Kurset skal gi økte kunnskaper om prinsipper og arbeidsmåter som er spesielt relevante for klinisk praksis samt en kontekstuell forståelse av dette arbeidet. Samfunns- og allmennpsykologiske rolleutforminger vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte:

 • En kontekstuell forståelse psykososiale problemer, psykiske lidelser og klinisk arbeid
 • Grunnleggende prinsipper for lavterskelarbeid, for eksempel
  • Rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon
  • Valg av kartleggingsverktøy og metoder
 • Kunnskap om hvordan medvirkning(4) og brukerinnflytelse kan styrkes
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Økt trygghet i rollene som inngår samfunns- og allmennpsykologisk arbeid

Prinsippene og verktøyene vil knyttes til praksiseksempler. Eksemplene kan dreie seg om komplementerende forståelsesmåter og tiltak rettet mot de vanligste tilstandene som psykologer vil møte i ulike typer førstelinjepraksis eller annet klinisk arbeid som utføres utenfor de tradisjonelle kliniske rammene.

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA425014
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle affektive lidelser og angstlidelser. Det forventes at hovedvekt legges på lidelsene med hyppigst forekomst.

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til spesifikke utredningsmetoder og sentral differensialdiagnostikk for affektive lidelser og angstlidelser
 • Kunne vurdere indikasjon for valg av ulike behandlingstilnærminger
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder
 • Kunne evaluere effekt av behandlingen
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Torkil Berge.
Prosjektnummer:
10VO224010
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle akutte tilstander og traumer.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne differensiere mellom krisereaksjoner og alvorlig psykisk lidelse
 • Kunnskap om metoder for akuttbehandling og krisehåndtering
 • Kunnskap om ulike traumer og traumereaksjoner
 • Kunnskap om spesifikke metoder for behandling av ulike traumer
 • Kunnskap om betydningen av vold, traumer, livskriser, overgrep og langvarig konflikt for psykisk helse i et livsløpsperspektiv
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Torkil Berge.
Prosjektnummer:
10VO324010
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med personlighetsproblematikk.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av personlighetsproblematikk
 • Kunnskap om ulike metoder for behandling av personlighetsforstyrrelser
 • Kunnskap om god diagnoseformidling
 • Kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser der det foreligger komorbide lidelser
 • Kunnskap om vurdering og håndtering av selvmords- og voldrisiko ved personlighetsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Christian Schlüter, Kristoffer Lygren Walther.
Prosjektnummer:
10VO425010
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO525010
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Lars-Andreas Kvisle, Inga Medne.
Prosjektnummer:
10VO625010
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset gir en innføring i vanlige kognitive vansker i målgruppen og hvordan disse kan utredes, samt eksempler på tilrettelegging og behandling. Psykisk utviklingshemning blir brukt som eksempel.

Etter kurset skal psykologen:

 • Ha kjennskap til tester/ kartleggingsmateriell som benyttes i utredning av utviklingshemming og andre kognitive vansker hos barn og voksne, samt vurdere konsekvenser for tiltak
 • Ha et bevisst forhold til styrker og begrensninger ved de mest aktuelle tester og kartleggingsmateriell
 • Kunne utrede funksjonsvansker og vurdere bistandsbehov hos mennesker med sammensatte funksjonshemminger
 • Kunne reflektere over og anvende testresultater som basis for utvikling av tiltak
 • Ha kunnskap om formidling av utredningsresultater og diagnose
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Eirik Inge Nordmark.
Prosjektnummer:
10HA224006

Kurset gir en oversikt over autismespekterforstyrrelser og kunnskap om elementene i utredning av disse vanskene.

Etter kurset skal psykologen ha:

 • Kunnskap om diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
 • Kjennskap til vanlige utredningsverktøy
 • Kjennskap til vanlige problemstillinger innenfor målgruppen
 • Kjennskap til ulike behandlingstilnærminger inkludert tidlig intervensjon
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Arvid Nikolai Kildahl.
Prosjektnummer:
10HA324006

Kurset vil omhandle grunnleggende teori og praksis i forhold til utredning og tiltaksutvikling overfor personer med språk- og kommunikasjonsvansker. Etisk

refleksjon rundt selvbestemmelse og livskvalitet for mennesker med store språk/ kommunikasjonsvansker vil bli vektlagt. Modelldiagnoser vil være CP og multifunksjonshemming.

Etter endt kurs skal psykologen:

 • Ha kunnskap om typisk, atypisk og avvikende språk- og kommunikasjonsutvikling
 • Kjenne til ulike metoder og verktøy for kartlegging av språk og kommunikasjon
 • Kjenne til metoder for å stimulere språk- og begrepsutvikling
 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper ved valg av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10HA425006

Kurset gir en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til utredning og diagnostisering av psykisk lidelse og utfordrende atferd hos personer med habiliteringsbehov. Praktiske eksempler på tiltak vil bli vektlagt.

Etter kurset skal psykologen:

 • Ha kjennskap til psykiske lidelser som er vanlige hos personer med utviklingshemming
 • Ha kjennskap til verktøy for å diagnostisere psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming
 • Ha kunnskap om risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelse og utfordrende atferd samt forebyggende tiltak
 • Ha kjennskap til vanlige tilnærminger til forebygging og behandling av utfordrende atferd og psykiske lidelse hos personer med utviklingshemming
 • Ha kjennskap til gjeldende lovverk som regulerer tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming
 • Vurdere faglig og etisk forsvarlighet ved forebyggende og skadeavvergende tiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10HA525006

Kurset omhandler utvalgte tilstander og implikasjoner for utredning, forebygging, oppfølging og livsfaser. Det legges vekt på utfordringer knyttet til det å leve med funksjonshemming i ulike faser av livet. Problemstillinger vil bli eksemplifisert ved ulike diagnosegrupper innen habilitering.

Etter kurset skal psykologen:

 • Ha kjennskap til konsekvenser for dagliglivsfungering ved utvalgte tilstander
 • Kjenne til vanlige livsfaserelaterte problemstillinger
 • Ha kjennskap til og kunne drøfte etiske dilemma i habiliteringsarbeid
 • Ha kjennskap til pårørende og familiearbeid, inkludert «leve-med» perspektivet, diagnoseforståelse og sorgarbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10HA625006
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
 • Økte terapeutferdigheter: kursdeltagerne skal lære seg 5 spesifikke stol-intervensjoner
 • Økt kompetanse på individuell foreldreveiledning
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Ane Bente Gjul, Hanna Aardal .
Prosjektnummer:
40EM224008
Læringsutbytte
 • Økt teoretisk kunnskap på spesifikk og presis empati
 • Økte empatiferdigheter
 • Økt kunnskap om empatiens rolle i alliansebygging
 • Økt kunnskap om bruk av EFST i individuelle samtaler med barn
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Ane Bente Gjul, Hanna Aardal .
Prosjektnummer:
40EM324008

 Avanserte og integrerte terapeutferdigheter

 • Inngående kunnskaper om den praktiske anvendelsen av EFST
 • Inngående kunnskaper om EFSTs styrker og begrensninger
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Ane Bente Gjul, Hanna Aardal .
Prosjektnummer:
40EM425008
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Timer:
96

Etter dette kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Rusmidlenes biologiske/fysiologiske grunnlagsmekanismer og hvilke betydning dette har for etablering av behandlingsplan og tiltak på kortere og lengre sikt
 • Fysiologiske reaksjoner i de ulike fasene av rusmiddelbruk og abstinens
 • Medisinske komplikasjoner ved skadelig bruk/avhengighet og viktigheten av behandling av somatiske plager for å fremme reduksjon og/eller avhold fra rusmiddelbruk
 • Tilrettelegging for ivaretakelse av pasientens somatiske behandlingsbehov.
 • Samarbeid med medisinsk personell
 • Sammenhengen mellom ruslidelser, medfødte lidelser og etablerte tilstander med fokus på psykisk helse og aggresjonsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU224007
Oppmøtetype:
Fysisk
Klinisk seminar

Det kliniske seminaret skal bidra til integrasjon av teori og praksis. Deltakerne skal få øvelse i å presentere kasus, blant annet ved bruk av video eller journalutskrift fra egen praksis. Deltakerne får veiledning og råd, og får faglig tilførsel knyttet til presenterte problemstillinger. Seminarlederne veksler mellom plenumspresentasjoner og temagrupper og benytter rollespill blant annet for å synliggjøre klinisk fagutøvelse. Seminaret vil gi økte terapeutiske ferdigheter, økt etisk bevissthet, økt rolleforståelse og økt samhandlingskompetanse.

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU324007
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle behandling og oppfølging av personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse (ROP-lidelser), legemiddelassistert behandling og psykoterapi til personer med alvorlig komorbiditet. Etter kurset skal psykologen:

 • Ha økt forutsetning for å vurdere behandlingstilnærminger for pasienter med komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Ha økte forutsetninger for å forstå viktigheten av å tilrettelegge for tett samarbeid med andre instanser og bruk av individuell plan
 • Ha kunnskap til psykologens rolle og utøvelse av ambulerende tilnærming og lavterskelmetodikk
 • Ha kunnskap om effekten av LAR og andre medikamentelle tiltak for reduksjon/avhold til rusmiddelbruk
 • Ha forutsetninger for å tilby psykoterapi til pasienter med alvorlig psykisk lidelse
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU425007
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle betydningen av å involvere pårørende i pasientens behandling, samt ivaretakelse av pårørendes egne behandlings- og oppfølgingsbehov. Videre fokus er psykologspesialistens ansvar for evaluering, dokumentasjon og utvikling av tilbudet til aktuelle pasientpopulasjon og deres pårørende.

Etter kurset skal psykologen:

 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller foreldre med volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres problematikk
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha økt kompetanse på tilnærminger som fremmer involvering av pårørende i pasientens behandlingsforløp
 • Kunne avdekke og bistå i forhold til pårørendes selvstendige behandlings- og oppfølgingsbehov
 • Ha forutsetning for å foreta kontinuerlig evaluering på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Evne å dokumentere arbeidet og påvirke til utvikling av tilbudet
 • Tilrettelegge for prosjekt og forskningsarbeid
 • Kjenne til metoder for kvalitetsvurdering og forbedring av praksis.
 • Systematisering av erfaringer, evaluering og dokumentasjon av egen praksis. 
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU525007
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Rolv Henning Mohn, Guro Charlotte Øiestad.
Prosjektnummer:
30FE224054
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Rolv Henning Mohn, Guro Charlotte Øiestad.
Prosjektnummer:
30FE325054
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Rolv Henning Mohn, Guro Charlotte Øiestad.
Prosjektnummer:
30FE425054
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Bergen
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Kursleder(e):
Espen Rutle Johansson, Ragnhild Inderhaug .
Prosjektnummer:
30FE224040
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Kursleder(e):
Espen Rutle Johansson, Ragnhild Inderhaug .
Prosjektnummer:
30FE324040
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Kursleder(e):
Espen Rutle Johansson, Ragnhild Inderhaug .
Prosjektnummer:
30FE425040
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Hanne Naug, Ingeborg Standerholen Lishaugen.
Prosjektnummer:
30FE224042
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Hanne Naug, Ingeborg Standerholen Lishaugen.
Prosjektnummer:
30FE325042
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Hanne Naug, Ingeborg Standerholen Lishaugen.
Prosjektnummer:
30FE425042
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 
 • Psykologprofesjonen, profesjonshistorie og ulike psykologroller
 • Faktorer som fremmer profesjonell utvikling: Fra ”praksissjokk” til spesialist
 • Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis
 • Informasjon om spesialistutdanningen
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Anders O. Skuterud, Marius Råkil, Linn Mari Engebretsen, Eivind Mo, Lisa Maiken Korsen Larsen Nordsveen, Sverre Urnes Johnson .
Prosjektnummer:
30FE124045
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Knut Ivar Karevold, Eivind Mo.
Prosjektnummer:
30FE224045
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Knut Ivar Karevold, Eivind Mo.
Prosjektnummer:
30FE325045
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Knut Ivar Karevold, Eivind Mo.
Prosjektnummer:
30FE425045
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Utdanningsprogram
Sted:
Oslo
Timer:
Det første kurset tar for seg rolleforståelse og etisk bevissthet. For å opptre adekvat og å kunne samhandle med aktørene i barnevern- og foreldretvistsaker må den sakkyndige utvikle forståelse for egen og andres rolle. Deltakerne får økt forståelse for betydningen av de særskilte ferdighetene og kunnskapene som kreves for å arbeide i grensesnittet mellom fag og jus. Kurset gir en innføring i grunnleggende rettslige prinsipper og juridiske arbeidsmåter i sivile og strafferettslige saker. Deltakerne vil også få kunnskaper om aktuelle lovverk og juridiske rammer. Dette vil gi forutsetninger for å opptre adekvat som sakkyndig i en forvaltningsmessig og rettslig kontekst. Undervisningen på dette kurset omhandler faktorer som skiller rollen som terapeut fra rollen som sakkyndig.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Ingrid Anna Wien Sønstebø, Espen Walstad, Frida Gullestad Rø, Ragnhild Kverneland .
Prosjektnummer:
55UT124005
Oppmøtetype:
Fysisk
Den sakkyndiges rolle som mekler med referanse til §61.1 og §61.4 i barneloven danner utgangspunktet for dette kurset. Gjennom eksempler på konkrete saker øker deltakernes forutsetninger for å opptre adekvat i denne rollen. Kurset skal gi økte forutsetninger for å velge mellom forskjellige metoder, med utgangspunkt i de ulike rollene og oppgavene som hhv. sakkyndig, mekler og vitne. De spesifikke kunnskapene om mekling og meklerrollen vil gi økte forutsetninger for å bidra til at barnets beste ivaretas, eventuelle konflikter dempes og til at foreldrene blir i best mulig stand til å samarbeide om organiseringen av samvær og omsorgsgivning.
Den sakkyndiges fokus på barnets stemme, og eventuelle konflikters betydning for barnet, bidrar til økt forståelse for barnets behov.
Selvivaretakelse, veiledning og kollegastøtte blir tematisert under denne samlingen. Dette med utgangspunkt i saker der den sakkyndige har blitt klaget inn for brudd på de fagetiske retningslinjene.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT224005
Oppmøtetype:
Fysisk
Formålet med dette kurset er at den sakkyndige utvikler økt kompetanse om kartlegging, utredning og samtaler med barn etter barneloven og barnevernloven. Undervisningen vil tematisere samtaler med barn i barnevern- og barnelovsaker.  Fokuset er barnets mening, og at denne fremkommer i den sakkyndiges arbeid. I tillegg vil barnets forståelse av egen situasjon og hvordan denne påvirker dem løftes frem.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT325005
Oppmøtetype:
Fysisk
Dette kurset skal gi den sakkyndige en forståelse av hvordan den voksnes fungering påvirker omsorgsevnen overfor barn. Deltakerne vil også få økt forståelse av konsekvensene for barna når omsorgskompetansen og -evnen ikke er tilstrekkelig vurdert ut fra barnets alder og behov. Spesifikke temaer som tas opp er vold, rus, psykisk helse og evnenivå.
Ulike perspektiver på psykiske problemers betydning for foreldres forutsetninger som omsorgspersoner blir drøftet. Det tas utgangspunkt i ulike alvorlighetsgrader og forskjellige typer av psykisk lidelse. Å ta ansvar for barnets behov, samt evne til å tilby nær kontakt med barnet som omsorgsperson, er sentralt. Alvorlige personlighetsavvik og konsekvenser for foreldrefungering tematiseres også.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT425005
Oppmøtetype:
Fysisk
Formålet med det siste kurset er at deltakerne får økt kunnskap om ulike juridiske temaer som er relevante for sakkyndighetsarbeid. Disse temaene ses i sammenheng med barneloven og barnevernloven. Kunnskap om vurderingskriterier i forbindelse med f.eks. vurdering av fast bosted, eventuell omsorgsovertakelse, samværsutmåling og støttende tiltak overfor familien står sentralt. Deltakerne vil også få en innføring i de spesifikke kravene for korrekt skriftlig og muntlig fremstilling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT525005
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Vedlikeholdskurs
Sted:
Bergen
Timer:
16

Målgruppe

Psykologer og leger (Psykologer vil bli prioritert).
 
Målsetting
Å gi deltakerne en økt forståelse av hva autismespektertilstander er og å gi en oversikt over tiltak som kan være hensiktsmessige for personer med autismespektertilstander som har et evnenivå innen normalområdet («Asperger syndrom»).
 
Kursinnhold
 • Introduksjon til autismespektertilstander (historikk)
 • Kjernevansker hos personer med autismespektertilstander
 • Komorbiditet hos personer med autismespektertilstander
 • Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser og PTSD (CT-PTSD)
 • Tilrettelegging av kognitiv atferdsterapi hos personer med autismespektertilstander
 • Tilrettelegging i skole og arbeidssituasjon
 • Tiltak for personer med autismespektertilstander
 • Undervisningsmetode
 • Forelesning med powerpoint og gruppearbeid.
Alle kursene til årets Festspill finner sted på Radisson BLU Royal Hotell Bryggen.
Om kursleder
Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef for Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han har lang erfaring fra BUP innen arbeid med autismespekterforstyrrelser hos barn og ungdom. Som del av sin kliniske doktorgrad i Australia har Bjåstad jobbet sammen med Professor Tony Attwood som er en internasjonalt anerkjent ekspert på Asperger syndrom og autismespektertilstander. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).
 
Mottakelse

I anledning utdelingen av Psykologprisen 2024 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere på Festspillkursene til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 30.mai kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.
Hvem som får Psykologprisen 2024 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 30.mai kl. 19.00.
Du melder deg på ved påmelding til kurset du ønsker å delta på.


Overnatting

Det vil være et begrenset antall rom på Radisson BLU Royal Hotel Bryggen. Dersom dette er aktuelt for deg, kan du bestille hotell her.

Bestilling av hotellrom er ikke i regi av psykologforeningen og derfor opp til den enkelte kursdeltaker. Tidligere erfaringer tilsier at det lønner seg å være tidlig ute med å bestille overnatting ifm. Festspillene.

Kurskategori:
Vedlikeholdskurs
Sted:
Bergen
Timer:
16

Alle kursene til årets Festspill finner sted på Radisson BLU Royal Hotell Bryggen.


Overnatting

Det vil være et begrenset antall rom på Radisson BLU Royal Hotel Bryggen. Dersom dette er aktuelt for deg, kan du bestille hotell her.

Bestilling av hotellrom er ikke i regi av psykologforeningen og derfor opp til den enkelte kursdeltaker. Tidligere erfaringer tilsier at det lønner seg å være tidlig ute med å bestille overnatting ifm. Festspillene.

 

Målgruppe
Psykologer som arbeider med psykoterapi eller andre former for psykologisk behandling. Kursinnholdet vil også være relevant for psykologer som primært arbeider med forebyggende og helsefremmende arbeidsmetoder.
 
Målsetting
Målet med kurset er å gi fordypning i hvordan det å forholde seg til eksistensielle grunnvilkår har betydning for psykologisk vekst for begge parter i behandlingsrelasjonen.
 
Kurset gir kunnskap om
 • den eksistensielle psykologiens perspektiv på eksistensielle grunnvilkår.
 • hvordan måten mennesker forholder seg, eller unngår å forholde seg, til slike grunnvilkår spiller en sentral rolle i psykisk helse og uhelse.
 • terapeutiske arbeidsmetoder hvor eksistensiell bevissthet og refleksjon inngår i arbeidet med konkrete livsproblem.
 • måter psykologen kan arbeide med egen eksistensiell bevissthet for å best mulig ivareta og utvikle seg selv som hjelper, med særlig søkelys på utfordringer knyttet til perfeksjonisme og opplevelse indre krav.
 
Kursinnhold
Kurset vil kombinere teoretisk og praktisk innføring i det eksistensielle perspektivet, og hvordan dette kan benyttes, både i terapeutisk arbeid og som del av psykologens selvivaretakelse. Kurset har et eksistensielt-integrativt perspektiv, som mest spesifikt integrerer psykodynamiske, opplevelsesorienterte og mindfulness-baserte arbeidsformer med et eksistensielt perspektiv på endring og vekst.
 
Undervisningsmetode
Forelesning, øvelser, videoeksempler og dialog.
 
 
Om kursleder
Per-Einar Binder er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, og psykologspesialist med fordypningsområdene psykoterapi, barn- og ungdom, og voksenpsykologi. Hans forskningsinteresser innbefatter eksistensiell og filosofisk psykologi, og studier av identitet, perfeksjonisme og personlige endringsprosesser i og utenfor terapirommet. Binder har skrevet en rekke fagbøker, av særskilt relevans for kurset er bøkene «En kort introduksjon til eksistensiell psykologi» og «Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet».
 
Mottakelse
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2024 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere på Festspillkursene til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 30.mai kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.
Hvem som får Psykologprisen 2024 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 30.mai kl. 19.00.
Du melder deg på ved påmelding til kurset du ønsker å delta på.
 
Kurskategori:
Vedlikeholdskurs
Sted:
Bergen
Timer:
16

Alle kursene til årets Festspill finner sted på Radisson BLU Royal Hotell Bryggen.


Overnatting

Det vil være et begrenset antall rom på Radisson BLU Royal Hotel Bryggen. Dersom dette er aktuelt for deg, kan du bestille hotell her.

Bestilling av hotellrom er ikke i regi av psykologforeningen og derfor opp til den enkelte kursdeltaker. Tidligere erfaringer tilsier at det lønner seg å være tidlig ute med å bestille overnatting ifm. Festspillene.

 

Målgruppe
Terapeuter som jobber med individualterapi. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper om EFT.
 
Innhold
Deltakerne skal få en grunnleggende innføring i hva EFT er. Det blir særlig fokus på de viktigste empatiske intervensjonene og terapeutiske mikroferdighetene i metoden. I tillegg vil deltakerne bli presentert for de to mest sentrale stol-arbeidene i EFT, uoppgjorte forhold og selvkritikk-splitt.
Kurset inneholder blant annet ferdighetstrening, opplevelsesbaserte øvelser og undervisning med utgangspunkt i video av terapi.  
 
Målsetting
 • Praktiske ferdigheter for å jobbe opplevelsesbasert med endring av følelser i terapi
 • Konkrete intervensjoner som kan integreres og anvendes i egen praksis
 
Om kurslederne
Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere».

Didrik Hummelsund er psykolog ved IPR der han jobber med terapi, veiledning og undervisning, og er fagansvarlig for spesialistutdanningen i EFT. Han er også en av forfatterne av boken «Terapeutens håndbok i emosjonsfokusert terapi».

 
Mottakelse 
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2024 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere på Festspillkursene til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 30.mai kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær. 
Hvem som får Psykologprisen 2024 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 30.mai kl. 19.00. 
Du melder deg på ved påmelding til kurset du ønsker å delta på.
 
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen kunne utvise forståelse for varierte årsaksfaktorer som kan utløse psykose og tilpasse psykosebehandlingen som følge av dette.
Kurset vil omhandle:
 • psykoseperspektiv i et livsløpsperspektiv
 • den historiske utviklingen av psykosebegrepet
 • behandling av aktuelle tilstander ut fra utviklingspsykologiske, sosiokulturelle og historiske perspektiver
 •  pasienters opplevelse av psykosetilstanden og virksom hjelp
 • normalisering og dimensjonalforståelse
 • årsaker til psykose inkludert medfødt sårbarhet, utviklingsforstyrrelser, traume og krisereaksjoner og rus
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Tiril Østefjells, June Ullevoldsæter Lystad, Marie Haavik.
Prosjektnummer:
40BE124010
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen kunne gjøre en helhetlig vurdering og kunne ta ansvar for en god diagnostisk prosess. Videre skal psykologen få forståelse for de fenomener og symptomer som har særskilt betydning ved psykoselidelser.
Psykologen skal kunne benytte kunnskap fra kurs 1 og 2 for å utarbeide en helhetlig og grundig kasusformulering, som skal være grunnlag for valg av en integrert behandlingstilnærming.

Kurset vil omhandle
 • fasespesifikk tilnærming under utredning, herunder høyrisikotilstander, førstegangspsykose, tilbakevendende psykose og remisjon/recovery
 • spesifikke utfordringer i utredning og diagnostisering av barn og unge.
 • kognitive funksjonsnedsettelser, utredning av disse og hvilken betydning slike nedsettelser kan ha for behandling
 • vurdering og håndtering av suicidalitet
 • kartlegging og vurdering av voldsrisiko ved alvorlig psykisk lidelse, herunder retningslinjer og anbefalte instrumenter
 • kartlegging og vurdering av ruslidelser, samt sammenheng og samvariasjon mellom psykose og rusmiddelbruk
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Tiril Østefjells, June Ullevoldsæter Lystad.
Prosjektnummer:
40BE224010
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologene kunne tilby integrert og helhetlig behandling til pasienter med psykose og ta ansvar for at andre som tilbyr tjenester til pasientene gjør det i samsvar med behandlingsplanen.
Kurset skal bevisstgjøre deltakerne på hvordan de kan anvende allmenne terapeutiske kunnskaper og ferdigheter ved behandling av psykose i ulike faser av sykdomsutviklingen.

Kurset vil omhandle
 • fellesfaktorer for behandling av psykose
 • evidensbaserte tilnærminger og behandlingsforskning, herunder også tilnærminger til komorbide tilstander
 • medikamentell behandling ved psykose, indikasjon, effekt og bivirkninger
 • psykoedukasjon og selvhjelpsmetoder ved behandling av psykose
 • psykologen som vedtaksansvarlig herunder:
  - lovverk
  - tiltak som reduserer tvang og bidrar til riktig bruk av tvang
  - ivaretakelse av pasienter som er eller har vært under tvungent psykisk helsevern
 • betydning av arbeid skole og aktiviteter, samt tilnærminger for å ivareta dette
 • trening på hverdagsferdigheter
 • sosial funksjon og sosial ferdighetstrening
NB! Det anbefales at deltakerne samler erfaringer med å anvende kunnskapen fra samling 1-3 og forbereder seg på å presentere disse erfaringene på samling 4.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Tiril Østefjells, June Ullevoldsæter Lystad.
Prosjektnummer:
40BE325010
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om ulike systemer og samhandling mellom systemene som bidrar til heving av kvalitet i tjenesten
Psykologene skal kunne yte tjenester som ivaretar pasientens rett til å medvirke. Psykologen skal ha økte forutsetninger for å bruke samvalg og å ha en recovery-orientert praksis. Samlingen skal gi økt kunnskap om hvordan inkludere pasienten og de ulike tjenesteyterne som gir helsehjelp og tjenester til pasientgruppen.

Kurset vil omhandle
 • aktuelle samarbeidspartnere (herunder samhandlingsreformen og gjeldende føringer fra helsemyndighetene)
 • brukermedvirkning på både individ- og systemnivå i utforming og implementering av tjenester
 • samvalg, recovery-orientert praksis og brukerstyring for pasienter med psykosetilstander
 • involvering av pårørende
 • å bidra til redusert stigmatisering av mennesker med alvorlig psykisk lidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
June Ullevoldsæter Lystad, Tiril Østefjells.
Prosjektnummer:
40BE425010
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
 
I det første kurset er hovedtemaet modeller i helsepsykologi, og en biopsykososial forståelse. Psykologiske forhold er viktige ved somatiske problemstillinger, som når depresjon forverrer prognosen ved somatisk sykdom, eller tidlige traumer øker sjansen for forekomst av visse somatiske plager. Samtidig vil somatisk sykdom, skade og funksjonssvikt påvirke psykologiske forhold, for eksempel ved sin innvirkning på samspillet i familien og på jobbfunksjonen.
 • Kunnskap om psykologens ulike roller som utreder, behandler, konsulent, veileder, underviser og systempåvirker i utøvelsen av klinisk helsepsykologi. Vite hvordan man går frem for å innhente nødvendig kunnskap for å fylle disse rollene
 • Kunnskap om en biopsykososial forståelse og aktuelle psykologiske modeller, samt ulike metoder for å formidle en biopsykososial forståelse til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Kunnskap om somatiske symptomer som følge av psykisk lidelse, for eksempel brystsmerter ved panikklidelse, spenningshodepine på grunn av høy beredskap og ryggplager forårsaket av dekondisjonering
 • Ha kjennskap til særpreg ved andre helseprofesjoner og deres forventninger til psykologen, samt kunne delta som en aktiv part i det tverrfaglige samarbeidet
 • Kunne anvende og formidle sentrale elementer i effektiv klinisk kommunikasjon
 • Kjennskap til hvordan psykologen kan skaffe seg oversikt over mål og kultur på arbeidsplassen, organisasjonsmessige rammer for klinisk helsepsykologi og utforming av psykologrollen innenfor disse rammene
 • Kunnskap om brukermedvirkning, individtilpasset behandling og inkludering av pasientens erfaringskompetanse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Trond H Diseth, Borrik Schjødt, Arnstein Finset .
Prosjektnummer:
40KL124007
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Å ha fokus på hele familien som målgruppe er viktig for å øke effekten av ulike tiltak, for å forebygge problemer i familien i kjølvannet av somatisk sykdom, og for å gi de pårørende verktøy som kan brukes for å ivareta egne og familiens behov. I en større sammenheng handler det om å ha et nettverksperspektiv på pasientens behandling.
Mange har vært utsatt for traumer, herunder seksuelle overgrep, incest, omsorgssvikt, rusproblemer i oppvekstfamilie, alvorlig mobbing eller lignende. Det er viktig å vite noe om forekomst og sammenhenger mellom traumer og psykiske plager/sykdommer. Disse problemstillingene krever en tverrfaglig tilnærming, der samarbeid mellom lege, psykolog og pasient står sentralt. 
 • Kunnskap om utfordringer knyttet til sykdom i ulike aldersgrupper, både hos barn, voksne og eldre
 • Kunnskap om familiens rolle ved somatisk sykdom og skade, som samarbeidspartner og som arena for rehabilitering, men også som arena for konflikter og belastning
 • Ferdigheter i å kartlegge pasientens familie og nettverk og ulike tilnærminger for å involvere disse i behandlingen
 • Kunnskap om og ferdighet i å møte barn som pasient og pårørende
 • Ferdigheter i å møte familien når et familiemedlem er alvorlig syk
 • Kunnskap om påvirkningen sykdom og skade kan ha på parforhold, intimitet og seksualitet, og tiltak for å hjelpe pasienten med disse problemene 
 • Kunnskap om hvilken betydning traumer og overgrep kan ha for utvikling av somatiske lidelser og fysiske plager, samt kjennskap til de viktigste behandlingsprinsippene
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Nina Lang, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
40KL224007
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Problemer med søvn og utmattelse er utbredt i befolkningen generelt og hos pasienter med somatisk sykdom spesielt.  Langvarige somatiske plager medfører ofte utmattelse og søvnproblemer, og disse tilstandene kan også påvirke forløpet av somatiske plager. Derfor er det viktig å ha kunnskap om vurdering og behandling av utmattelse og søvnproblemer. Selv om det finnes anerkjente behandlingsmetoder er det få pasienter som mottar slike tiltak. For begge tilstander presenteres kognitiv atferdsterapi og bruk av veiledet selvhjelp som endringsmetode.
 • Kunnskap om søvnproblemer og utmattelsestilstander – som egne fenomener, eller knyttet opp mot annen somatisk plage
 • Ferdigheter i kartlegging av søvnproblem og langvarig utmattelse
 • Kunnskaper om behandling av søvnproblemer og langvarig utmattelse basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Nina Lang, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
40KL325007
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

En stor andel av pasientene har flere samtidige lidelser, ofte med usikre somatiske diagnoser, inkludert tilstander hvor fysiologiske årsaker ikke i tilstrekkelig grad forklarer symptomene, samt utfordringer knyttet til psykologiske og sosiale forhold. 
Smerte er det vanligste symptomet for pasienter med helseplager. Det er viktig å ha kunnskap om kliniske helsepsykologiske tilnærminger til langvarig smerte, kunne vurdere en pasient med smerter og kjenne til de viktigste tiltakene rettet mot smertetilstander.
 • Kunnskap om sammensatte lidelser, og i hvilken form man møter disse i helsevesenet
 • Behandlingsprinsipper for sammensatte lidelser, med vekt på tverrfaglighet og pasientinvolvering
 • Kunnskap om ulike typer av smerter og ulike faser i utvikling av smerter, samt hovedprinsipper for behandling av akutt og langvarig smerte
 • Kunnskap om smerte og sammenheng med depresjon, angst og andre psykiske plager
 • Ferdigheter i å gjennomføre kartlegging av barn, unge, voksne og eldre med smerte, og bruke prinsipper fra psykoedukasjon. Trening i å foreslå konkrete hjelpetiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Arnstein Finset .
Prosjektnummer:
40KL425007
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Psykologene skal få en introduksjon til fagfeltet arbeidspsykologi og kjennskap til rammene for virksomheten til spesialister i arbeidspsykologi. Psykologene vil få en oversikt over fagfeltet gjennom kunnskap om hvilke lover som gjelder for tjenestene og gjennom kunnskapen om samfunnets behov for arbeidspsykologens tjenester.

I løpet av kurset vil psykologene bli kjent med ulike måter å løse oppdraget på innenfor rammene. Det vil bli forelest over prinsippene som ligger til grunn for psykologarbeid i fagfeltet.

Det vil også legges vekt på at psykologene etter dette kurset skal ha fått en god og oppdatert oversikt over kunnskapsgrunnlaget med særlig vekt på faktorer som fremmer og hemmer deltakelse og forskningsbaserte tiltak inn mot enkeltgrupper. 

Eksemplene på arbeidsmåter vil tas fra arbeidspsykologisk praksis overfor enkeltindivider med psykiske og sammensatte helseplager, samt at det vil henvises til praksis overfor virksomheter. Det vil vises til arbeid med forebygging, kartlegging, psykoedukasjon, behandling og oppfølging. Eksemplene vil illustrere ulike klienter eller målgruppers hjelpesøkingsatferd (for eksempel å avdekke kjønnsmessige, kulturelle eller sosioøkonomiske ulikheter i brukergruppen), typiske barrierer og muligheter for å nå frem til ulike grupper og hvordan kunnskapen kan anvendes for å utforme relevante tjenester til heterogene befolkningsgrupper. 

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Sara Aarseth, Pål Nystuen, Knut Røed.
Prosjektnummer:
10AR124013
Oppmøtetype:
Fysisk

Dette kurset vil fokusere på angst, depresjon og sammensatte plager, samt kunnskap om hvordan dette påvirker arbeidslivstilknytning.

Kunnskapen skal illustreres med eksempler på hvordan psykologen på et tidlig stadium kan kjenne igjen, diagnostisere og tilby jobbrettet behandling til personer med ulike tilstander som nevnt over.  

Det vil bli gitt eksempler på praksis der de best dokumenterte behandlingsformene og tiltakene anvendes. 

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Danielle Wright .
Prosjektnummer:
10AR224013
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurs 3 skal gi kunnskap om systemrettede arbeidspsykologiske metoder for å forebygge sykefravær og fremme arbeidshelse. Det vil fokuseres på hvordan man kan iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak på arbeidsplassen, og gi kunnskap om arbeidsgiverperspektivet både mht ledelse og ledere.

Kunnskapen vil illustreres med

 • Psykologiske perspektiver på ledelse og omstilling
 • Eksempler på tiltak for å kartlegge, forbedre, forebygge og endre arbeidsmiljø.
 • Eksempler på konsultasjon overfor arbeidsgivere knyttet til press- og stresshåndtering, arbeidsbelastninger og etiske dilemmaer
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Sara Aarseth.
Prosjektnummer:
10AR325013
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil fokusere på jobbmestring og sykefravær knyttet til de mest alvorlige psykiske lidelser, og andre forhold slik som rus, smerte og søvn.

Kunnskapen skal illustreres med eksempler på hvordan psykologen på et tidlig stadium kan kjenne igjen, diagnostisere og tilby jobbrettet behandling til personer med ulike tilstander som nevnt over.  

Det vil bli gitt eksempler på praksis der de best dokumenterte behandlingsformene og tiltakene anvendes. 

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Ane Wilhelmsen-Langeland , Kari Lossius, Beate Brinchmann , Anette Høy Dye.
Prosjektnummer:
10AR425013
Oppmøtetype:
Fysisk

Attføring/rehabilitering til arbeid innebærer å veilede enkeltindivider i forbindelse med integrering i arbeidslivet. Kurset vil gi innføring i arbeidspsykologiske metoder for utredning og veiledning. Psykologers bidrag i utarbeidelsen av arbeidseevnevurdering står sentralt. Brukermedvirkning vil også være sentralt, samt kunnskap om samarbeid med andre tjenesteytere innen velferdssystemet, arbeidsliv og behandlingsapparat.

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på arbeidspsykologisk praksis med veiledning, utredning og endringsarbeid i fokus. Eksempler på hvordan psykologen kan ta konsulentroller og utforme rapporter /utredninger vil bli tematisert. I tillegg vil samlingen belyse potensielle rollekonflikter mellom veiledningsarbeid og utredning av arbeidsevnen sett i lys av rettighetsvurderinger. 

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Linda Vaagan, Maria Leer-Salvesen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
10AR525013
Oppmøtetype:
Fysisk

Psykologene skal få kunnskap om årsaker, definisjoner, ytringsformer og utviklingsforløp ved konflikter og trakassering i arbeidslivet. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø er nødvendig kunnskap, da spesifikt hvilke paragrafer som skal beskytte enkeltindividet mot overgrep og fremme konfliktløsning. Psykologene skal ha kunnskap om tiltak i mobbesaker på systemnivå og behandling på individnivå.

Kunnskapene vil illustreres med eksempler på arbeid med kartlegging, forebygging, intervensjon og evaluering i mobbe- og konfliktsaker. 

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Ståle Einarsen .
Prosjektnummer:
10AR625013
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å begrunne valg av utredningsmetoder for vurdering av helsetilstand, alvorlighetsgrad og behandlingsbehov. Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utarbeide gode behandlingsplaner i samarbeid med den voksne pasienten og eventuelle pårørende.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne beskrive status presens
 • Kunne tolke og anvende resultater fra anerkjente og relevante utredningsverktøy, samt kjennskap til verktøyenes styrker og svakheter
 • Kunne innhente og vurdere komparente opplysninger
 • Kunne screene kognitive funksjoner
 • Kunne gjennomføre differensialdiagnostikk og vurdere komorbiditet, herunder rusproblematikk
 • Kunne utarbeide kasusformulering og behandlingsplan
 • Kunne henvise til annen eller supplerende utredning, herunder nevropsykologisk utredning
 • Kunne formidle resultater av utredning til pasienten og pårørende
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Pia Therese Wiig, Anne Lill Ørbeck .
Prosjektnummer:
10VO124011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle affektive lidelser og angstlidelser. Det forventes at hovedvekt legges på lidelsene med hyppigst forekomst.

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til spesifikke utredningsmetoder og sentral differensialdiagnostikk for affektive lidelser og angstlidelser
 • Kunne vurdere indikasjon for valg av ulike behandlingstilnærminger
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder
 • Kunne evaluere effekt av behandlingen
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Pål Ulvenes, Jonas Sigurd Risberg Leversen.
Prosjektnummer:
10VO224011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle akutte tilstander og traumer.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne differensiere mellom krisereaksjoner og alvorlig psykisk lidelse
 • Kunnskap om metoder for akuttbehandling og krisehåndtering
 • Kunnskap om ulike traumer og traumereaksjoner
 • Kunnskap om spesifikke metoder for behandling av ulike traumer
 • Kunnskap om betydningen av vold, traumer, livskriser, overgrep og langvarig konflikt for psykisk helse i et livsløpsperspektiv
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Asbjørn Kolseth, Akiah Astral Ottesen.
Prosjektnummer:
10VO325011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med personlighetsproblematikk.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av personlighetsproblematikk
 • Kunnskap om ulike metoder for behandling av personlighetsforstyrrelser
 • Kunnskap om god diagnoseformidling
 • Kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser der det foreligger komorbide lidelser
 • Kunnskap om vurdering og håndtering av selvmords- og voldrisiko ved personlighetsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Christian Schlüter, Kristoffer Lygren Walther.
Prosjektnummer:
10VO425011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO525011

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Yasmin Sofia Iqbal, Elisabeth Frøshaug.
Prosjektnummer:
10VO625011
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64

Etter kurset skal deltakerne forstå forskjellen på ulike veiledningsoppdrag og oppdragets konsekvenser for forventningsavklaring, veiledningsform og kunne sette veiledningen inn i en riktig kontekst ut fra organisasjons- og tverrfaglig kompetanseforståelse.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulike typer veiledningsoppdrag og hva som kan kjennetegne disse
 • Kunnskap om å se veiledningsoppdraget i sammenheng med rolleavklaring (er ansvaret avklart med arbeidsgiver, eller er det psykologens oppgave å være med på å definere rollen?)
 • Kjennskap til ulike ansvarsområder, etikk og rammer
 • Økt organisasjonsforståelse
 • Økt forståelse for betydningen av tverrfaglig kompetanse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
40VE124012
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal deltakerne ha forståelse for hvordan relasjoner vil påvirke veiledningen (kollegaer, interne/eksterne konsulenter, samarbeidspartnere) og hvordan ulike gruppeprosesser i veiledningen oppstår og håndteres. Videre skal deltagerne vite hvordan man gir tilbakemeldinger i gruppe på best mulig måte.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt relasjonskompetanse, herunder hvordan relasjoner påvirker veiledningen
 • Kunnskap om ulike grupper og gruppeprosesser (terapi vs.veiledning)
 • Kunnskap og ferdigheter i hvordan gi og få hensiktsmessige tilbakemeldinger, både ved individuell veiledning og i gruppeveiledning
 • Kunnskaper og ferdigheter i gjennomføring av reflekterende team
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
40VE224012

Etter kurset skal deltakerne ha kjennskap til egne «blind spots» og hvordan gi tilbakemeldinger på andres. Samlingen skal gi forståelse for ulike fagetiske utfordringer som kan oppstå i veiledning og erfaring med å sette seg inn i «den andres posisjon».

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til egne «blind spots» og hvordan man kan bli bevisst på disse i en veiledningssituasjon
 • Kjennskap til ulike fagetiske utfordringer som kan oppstå i veiledning
 • Kompetanse i «tuning in» veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
40VE325012

Etter kurset skal deltakerne kunne velge metode ut fra problemstilling, gi veiledning med fokus på prosess og sak, ha kjennskap til gruppeledelse, samt kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulikt fokus i veiledningen (prosessfokus vs. saksfokus)
 • Økt kompetanse på selvledelse og gruppeledelse
 • Kompetanse på undervisning i veiledning
 • Kunne velge metode ut fra problemstilling
 • Økt kompetanse i kvalitetssikring av eget og andres arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
40VE425012
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Deltakerne vil få innsikt i hvordan de kan bidra i arbeid med forebygging og folkehelse, gjennom innføring i grunnleggende folkehelseteori, øvelse og praktiske eksempler. 

Forventet læringsutbytte:

 • Økt innsikt i folkehelseteori og kunnskap om folkehelsearbeid
 • Økt kunnskap om hvilke forhold som påvirker psykisk helse og livskvalitet og hvordan disse er fordelt i befolkningen
 • Kunnskap om hvordan psykologene kan gå frem for å bidra i kommunens arbeid med oversikt over befolkningens helse jfr. folkehelseloven.
 • Økte ferdigheter i formidling av tema knyttet til folkehelsearbeid
 • Økt kunnskap om kriterier for valg av helsefremmende og forebyggende tiltak.

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på hvordan psykologer kan jobbe med forebygging og folkehelse og hvordan dette kan bidra til god utnyttelse av de samlede ressursene. Kurset vil også inneholde formidlingstrening, med tema fra folkehelse og forebygging.

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Monica Beer Prydz.
Prosjektnummer:
10SA124015

Deltakerne får mer kunnskap om forvaltningssystemet, relevante lover og føringer og prosessene som fører fram til disse. Kurset vil også ta opp teamarbeid og gi grunnlag for videreutvikling av konsultasjonsferdigheter og veiledningsferdigheter.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt forståelse av lover og føringer som er relevante for egen praksis og gjennom hvilke prosesser disse utvikles
 • Økt forståelse for hvordan man kan bruke og formidle psykologisk kunnskap for å nå fram i det offentlige system
 • Økt trygghet mht. å dele psykologien gjennom veiledning og konsultasjon
 • Økt kunnskap om teamarbeid og prinsipper for godt tverrfaglig samarbeid på individ –, gruppe- og systemnivå

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike fremgangsmåter for å samarbeide med andre på individ- og systemnivå. Det er aktuelt med eksempler fra arbeid i tverrfaglige team.

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Jonas Vaag, Ingvild Stjernen Tisløv.
Prosjektnummer:
10SA225015

Kurset skal styrke deltakernes muligheter for å bidra med endringer i tjenestene de jobber i, gjennom å finne systeminformasjon som er relevant for å finne gode løsninger og bruke informasjonen i utviklings- og prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt kunnskap om innhenting av tilgjengelig informasjon som kan brukes i tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
 • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid, herunder grunnleggende kjennskap til implementering og evaluering.
 • Kunnskap om hvordan øke medvirkning på individ- og systemnivå.

Eksempler på arbeid med å utvikle, implementere og evaluere prosjekter vil illustrere hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes i praksis

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø, Iver Strandheim.
Prosjektnummer:
10SA325015

Kurset skal gi økte kunnskaper om prinsipper og arbeidsmåter som er spesielt relevante for klinisk praksis samt en kontekstuell forståelse av dette arbeidet. Samfunns- og allmennpsykologiske rolleutforminger vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte:

 • En kontekstuell forståelse psykososiale problemer, psykiske lidelser og klinisk arbeid
 • Grunnleggende prinsipper for lavterskelarbeid, for eksempel
  • Rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon
  • Valg av kartleggingsverktøy og metoder
 • Kunnskap om hvordan medvirkning(4) og brukerinnflytelse kan styrkes
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Økt trygghet i rollene som inngår samfunns- og allmennpsykologisk arbeid

Prinsippene og verktøyene vil knyttes til praksiseksempler. Eksemplene kan dreie seg om komplementerende forståelsesmåter og tiltak rettet mot de vanligste tilstandene som psykologer vil møte i ulike typer førstelinjepraksis eller annet klinisk arbeid som utføres utenfor de tradisjonelle kliniske rammene.

Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA426015
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 
 • Psykologprofesjonen, profesjonshistorie og ulike psykologroller
 • Faktorer som fremmer profesjonell utvikling: Fra ”praksissjokk” til spesialist
 • Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis
 • Informasjon om spesialistutdanningen
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Bente Lømo, Hanne Gjermo.
Prosjektnummer:
30FE124046
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Hanne Gjermo, Bente Lømo.
Prosjektnummer:
30FE224046
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Hanne Gjermo, Bente Lømo.
Prosjektnummer:
30FE325046
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Hanne Gjermo, Bente Lømo.
Prosjektnummer:
30FE425046
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 
 • Psykologprofesjonen, profesjonshistorie og ulike psykologroller
 • Faktorer som fremmer profesjonell utvikling: Fra ”praksissjokk” til spesialist
 • Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis
 • Informasjon om spesialistutdanningen
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Inger-Margrete Svendsen, Gaute Godager.
Prosjektnummer:
30FE124053
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Gaute Godager, Inger-Margrete Svendsen.
Prosjektnummer:
30FE225053
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Inger-Margrete Svendsen, Gaute Godager.
Prosjektnummer:
30FE325053
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Gaute Godager, Inger-Margrete Svendsen.
Prosjektnummer:
30FE425053
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Timer:
96

Etter kurset skal psykologen kunne sikre at brukeren får innflytelse på utredning og behandling gjennom hele behandlingsforløpet. Psykologen får økte kunnskaper om etablering og opprettholdelse av terapeutisk allianse i et pasientforløp. Kurset skal inneholde innlegg fra pasient/brukergruppeorganisasjoner. Etter dette kurset skal psykologen:

 • Ha relevant kunnskap om psykologspesialistens rolle og organisering av behandlingstilbudene
 • Kunne foreta rettighetsvurdering til tilbud fra spesialisthelsetjenesten
 • Kjenne begrepene som brukes om rusmiddelbrukere, og deres betydning for holdningsdannelse  
 • Ha kunnskap om forebyggende arbeid
 • Ha kunnskap om rusmiddelbrukens betydning på samfunnsnivå
 • Ha kunnskap om betydning av inkludering og sosial tilhørighet gjennom utdanning og arbeid som del av et behandlingsforløp
 • Kjenne til utfordringer ved kartlegging og diagnostisering av ulike sider ved pasienters rusmiddelbruk, psykiske helse, kognitive fungering, nettverk, kulturelle bakgrunn og forutsetninger for endring
 • Forstå betydningen av helhetlige behandlingsforløp, med en kultur- og kjønnssensitiv tilnærming
 • Kjenne til metoder for å ivareta brukernes målsetting, autonomi og medvirkningsrett i utredning og behandling (brukermedvirkning)
 • Kunne utøve brukermedvirkning/brukerstyring i praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU124008
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter dette kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Rusmidlenes biologiske/fysiologiske grunnlagsmekanismer og hvilke betydning dette har for etablering av behandlingsplan og tiltak på kortere og lengre sikt
 • Fysiologiske reaksjoner i de ulike fasene av rusmiddelbruk og abstinens
 • Medisinske komplikasjoner ved skadelig bruk/avhengighet og viktigheten av behandling av somatiske plager for å fremme reduksjon og/eller avhold fra rusmiddelbruk
 • Tilrettelegging for ivaretakelse av pasientens somatiske behandlingsbehov.
 • Samarbeid med medisinsk personell
 • Sammenhengen mellom ruslidelser, medfødte lidelser og etablerte tilstander med fokus på psykisk helse og aggresjonsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU225008
Oppmøtetype:
Fysisk
Klinisk seminar

Det kliniske seminaret skal bidra til integrasjon av teori og praksis. Deltakerne skal få øvelse i å presentere kasus, blant annet ved bruk av video eller journalutskrift fra egen praksis. Deltakerne får veiledning og råd, og får faglig tilførsel knyttet til presenterte problemstillinger. Seminarlederne veksler mellom plenumspresentasjoner og temagrupper og benytter rollespill blant annet for å synliggjøre klinisk fagutøvelse. Seminaret vil gi økte terapeutiske ferdigheter, økt etisk bevissthet, økt rolleforståelse og økt samhandlingskompetanse.

Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU325008
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle behandling og oppfølging av personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse (ROP-lidelser), legemiddelassistert behandling og psykoterapi til personer med alvorlig komorbiditet. Etter kurset skal psykologen:

 • Ha økt forutsetning for å vurdere behandlingstilnærminger for pasienter med komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Ha økte forutsetninger for å forstå viktigheten av å tilrettelegge for tett samarbeid med andre instanser og bruk av individuell plan
 • Ha kunnskap til psykologens rolle og utøvelse av ambulerende tilnærming og lavterskelmetodikk
 • Ha kunnskap om effekten av LAR og andre medikamentelle tiltak for reduksjon/avhold til rusmiddelbruk
 • Ha forutsetninger for å tilby psykoterapi til pasienter med alvorlig psykisk lidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU425008
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle betydningen av å involvere pårørende i pasientens behandling, samt ivaretakelse av pårørendes egne behandlings- og oppfølgingsbehov. Videre fokus er psykologspesialistens ansvar for evaluering, dokumentasjon og utvikling av tilbudet til aktuelle pasientpopulasjon og deres pårørende.

Etter kurset skal psykologen:

 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller foreldre med volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres problematikk
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha økt kompetanse på tilnærminger som fremmer involvering av pårørende i pasientens behandlingsforløp
 • Kunne avdekke og bistå i forhold til pårørendes selvstendige behandlings- og oppfølgingsbehov
 • Ha forutsetning for å foreta kontinuerlig evaluering på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Evne å dokumentere arbeidet og påvirke til utvikling av tilbudet
 • Tilrettelegge for prosjekt og forskningsarbeid
 • Kjenne til metoder for kvalitetsvurdering og forbedring av praksis.
 • Systematisering av erfaringer, evaluering og dokumentasjon av egen praksis. 
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU526008
Oppmøtetype:
Fysisk