Hopp til hovedinnhold

Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier (Fulltegnet)

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
24.10.2024 24.10.2025
Påmeldingsfrist:
19.09.2024
Avmeldingsfrist:
19.09.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge. Programmet er relevant for psykologer i kommunale tjenester, samt barne- og familievern, og som ønsker økt kompetanse i bruk av sin psykologkompetanse i arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester (for eksempel sykehus) og med barn som pårørendearbeid.
 
Det forutsettes at psykologen har arbeidsoppgaver som er relevante for innholdet i programmet. 
Eksempler på relevante arbeidsoppgaver er alle former for veiledning av andre yrkesgrupper; ledergrupper, pedagoger, helse- og sosialfagarbeidere på bo-enheter, institusjoner m.m.
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Programmet skal primært gi psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge økt kompetanse i psykologfaglig arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet skal kvalifisere deltakerne til å kunne arbeide med barn, ungdommer og familier på tvers av ulike kontekster hvor disse er klienter. Programmet gir økt kompetanse i å forstå og anvende utviklingspsykologiske og systemiske perspektiver på psykologfaglig arbeid. 
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Læringsutbytte
Målet med kurset er å gi økte ferdigheter i hvordan få kontakt med og ivareta barn gjennom samtale. Samlingen skal også gi kunnskap om hvordan utviklingspsykologisk kunnskap integreres i ulike samtaleteknikker.
Etter samlingen skal psykologen:
 • Ha økte ferdigheter i bruk av utviklingsstøttende behandlingsmetoder, for eksempel samtaleteknikker, lek, narrativer og metaforer.
 • Ha økte ferdigheter i bruk av terapeutiske materialer rettet mot barn, som for eksempel bruk av visuelle og kreative hjelpemidler.
 • Ha økte ferdigheter i metoder for å utforske barnets perspektiv og skape medvirkning
 • Ha økt ferdigheter om samtaleteknikker tilpasset barn med nevrokognitive utviklingsutfordringer
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS124005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Målet for kurset er utvikling av psykologens ferdigheter i å gjennomføre familiesamtaler med spesiell oppmerksomhet på barnets perspektiv.
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte ferdigheter i å ivareta barnet i samtaler der barnet betraktes som «problemet» og/eller der foreldre har egne vansker
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk
 • Ha økte ferdigheter i å samtale med barn og foreldre om foreldres psykiske sykdom
 • Ha økte ferdigheter i å drive psykoedukasjon med foreldre, samt økte ferdigheter i å drive foreldreveiledning
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS225005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Målet for dette kurset er å få økt kunnskap om barnet i sitt omsorgssystem, barn som pårørende og risikovurderinger knyttet til barnet og dets omsorgssituasjon.
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk
 • Ha økte ferdigheter i å vurdere risikofaktorer i barnets omsorgssystem
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS325005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Målet med dette kurset er økt forståelse og ferdigheter i kommunikasjon med ungdom. 
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økt forståelse om utviklingstemaer i ungdomstiden
 • Ha økte ferdigheter i kontaktetablering med og involvering av ungdommen
 • Ha økte ferdigheter i å kommunisere med ungdommer det er vanskelig å nå
 • Ha økt forståelse for rådende helsejuss i ungdomstiden
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS425005
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier (Fulltegnet) (fra 24.10.2024 til 24.10.2025) Påmelding på Min Side