Hopp til hovedinnhold

Bli medlem i Psykologforeningen

illustrasjon_samarbeid

Er du psykolog eller studerer til å bli det? Da kan du bli medlem hos oss!

Vi er Norges eneste profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Her får du blant annet juridisk bistand, kurstilbud, mange gode medlemsfordeler og faglige nettverk i hele landet.

Hos oss kan du også videreutdanne deg til spesialist innenfor tolv ulike områder.

Trykk på «Bli medlem», opprett så en bruker på «Min side» og fyll ut innmeldingsskjema under «Medlemsskap». Velkommen til oss!

Pris

  • Yrkesaktiv: 8250 kroner
  • Student: 600 kroner
  • Er du pensjonist, delvis yrkesaktiv eller ikke, kan du søke om varig nedsatt pris på 20 prosent av ordinært medlemsskap.

Psst! Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 7700 kroner i din skattepliktige inntekt for 2023. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil 8000 kroner.

Les mer om betaling av kontigent, ansvarsforsikring og kurs her

  • Psykologer med autorisasjon i Norge.
  • Studenter i profesjonsstudiet og utenlandsstudenter i studium som leder fram til autorisasjon i Norge.
  • Pensjonerte eller delvis pensjonerte psykologer i Norge.

Når arbeidsgiveren din vil omorganisere, bestemme lønnsveksten din eller kanskje permittere noen, er det godt å ikke stå alene i diskusjonene. Som fagorganisert er du del av et større fellesskap, hvor vi jobber sammen for bedre vilkår.

Forhandlinger

Vi forhandler lokalt med arbeidsgivere på vegne av medlemmene for bedre lønn, arbeidsvilkår og fordeler. Dette øker sjansene dine for gunstige arbeidsvilkår og bedre kompensasjon.

Juridisk bistand

Vi tilbyr juridisk bistand, inkludert hjelp med arbeidskontrakter, diskrimineringssaker og andre juridiske spørsmål relatert til arbeidsplassen din.

Opplæring og utdanning

Vi tilbyr kurs og seminarer til medlemmene våre. Vi forvalter også spesialistutdanningen for alle norske psykologer.

Økonomiske fordeler

Som del av våre medlemsfordeler har du tilgang til svært gode forsikringer, bankavtaler og andre økonomiske fordeler.

Stemme og innflytelse

Hos oss får du muligheten til å påvirke politikk og beslutninger som påvirker din bransje. Som fagorganisasjon deltar vi ofte i politiske spørsmål som berører dine arbeidsplassrettigheter og yrkesstandarder. Vi jobber for at psykologer skal ha gode jobbmuligheter – også på politisk nivå.

Solidaritet og støtte

Som medlem får du støtte og nettverk rundt deg, både på jobb, lokalt og i hele landet. Opplever du at det oppstår en konflikt med arbeidsgiveren din eller andre utfordringer på jobb, kan det å være medlem hos oss gi deg beskyttelse og støtte.


Se alle medlemsfordelene Mer om studentmedlemskap

Snakk med oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

23 10 31 30 [email protected]

Utmelding

Ønsker du å melde deg ut av Psykologforeningen, kan du gjøre det ved å fylle ut et utmeldingsskjema på Min side. Det finner du under «Medlemsskap» og «Endre medlemsskap».