Hopp til hovedinnhold

Fakturainformasjon

Her finner du informasjon om betaling av kontigent, ansvarsforsikring og kurs.

Alle fakturaer sendes elektronisk via Visma.net Autoinvoice.

Kontingent

  • Kvartalsvis betaling (standard) - fire fakturaer per år
  • 1 faktura per år
  • Månedlig
  • Ønsker du å endre til en annen betalingshyppighet må dette meldes til faktura@psykologforeningen.no

Ansvarsforsikring

  • 1 faktura per år 

Betalingsmåte

  • Avtalegiro kombinert med e-faktura
  • E-post (om utskrift til e-post ikke er mulig eller feiler, vil faktura bli sendt per post)

Innstillinger for mottak av avtalegiro/e-faktura skjer i din nettbank. Har du spørsmål kan du ringe support i banken din.

Beløpsgrense

Hvis du har opprettet avtalegiroavtale, vil du motta alle fakturaer via avtalegiro eller eFaktura.

Dette gjelder også kursavgift om du skal betale denne privat. Det er derfor viktig at du setter beløpsgrensen på din avtalegiroavtale i henhold til dette.

Endringer i løpet av året

Oppdatering av e-postadresse og mobilnummer skjer via www.psykologforeningen.no Min side/min profil. Vi ser helst at du benytter privat e-post, da «brannmur» hos arbeidsgivere ofte stopper e-post med vedlegg.

Fagforeningsfradrag

Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 7700 kroner i din skattepliktig inntekt for 2023. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil 8000 kroner. Har du betalt fagforeningskontingent for en del av året, reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig.

Dette gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen

Hovedforfall er 31. mars hvert år, men har du inngått avtalegiroavtale, vil vi fakturere månedlig til din nettbank med forfall 20. i hver måned (betalingshyppighet endres ved melding til oss).

Kvartalsvise fakturaer forfaller til betaling, 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober.

Faktura for deltakelse på kurs

Ved påmelding til kurs via våre nettsider er det viktig å oppgi «annen betaler» om du ikke skal betale privat. Arbeidsgivere krever ofte et godkjent kostnadsstedsnummer, bestillingsnummer eller IO-nr på faktura fra Psykologforeningen, som referanse.

Ved bruk av gyldig referanse, blir fakturaen automatisk sendt til riktig mottaker hos din arbeidsgiver. Hvis fakturaen blir sendt uten gyldig referanse, blir den liggende unødvendig lenge på fakturamottak uten behandling, eller blir returnert til Psykologforeningen. Kontakt din arbeidsgiver før du melder deg på kurs, slik at du har referansen klar ved påmelding.

Bytter du arbeidsgiver, eller har ny referanse som skal påføres neste kursfaktura, sender du oppdatert informasjon til faktura@psykologforeningen.no

Endring av arbeidsgiver gjøres via «Min side».