Retningslinjer for nedsettelse og betaling av kontingent

 

(Retningslinjer gjeldende fra 01.01.04 vedtatt av Sentralstyret (SST) 08.05.03, se SST-sak 24/03, med endring 27.01.15, se AUsak 11/15, med endring 12.03.15 se AU-sak 16/15, med endring 03.12.15 se SSTsak 71/15)

A. Generelle bestemmelser

 1. Betaling av kontingent skjer enten i sin helhet ved hovedforfall, eller ved andre avtalte betalingsmåter.
 2. Generalsekretæren godkjenner søknader om nedsettelse av kontingent.
 3. Ved behandling av søknader legges medlemmets totale arbeidsinntekt til grunn.
 4. Medlemmer som har sterkt redusert inntekt mer enn 6 måneder i et kalenderår, kan fremsette dokumentert søknad om redusert kontingent.
  For inneværende kalenderår behandles søknader om nedsatt kontingent mottatt innen utgangen av november.

B. Nedsatt kontingent

 1. Studenter betaler 10% av full kontingent. Ved utmelding refunderes ikke gjenværende kontingent for inneværende kalenderår.
 2. Uteksaminerte psykologer betaler full kontingent fra 1. januar eller
  1. juli, avhengig av vitnemålets dato.
 3. Delvis yrkesaktive eller ikke yrkesaktive pensjonister kan søke om nedsatt kontingent på 20 % av full kontingent.
 4. Medlemmer som oppholder seg i utlandet, og som er uten norsk arbeidsgiver, betaler 20 % av full kontingent.
 5. Medlemmer som blir 100% varig uføre betaler, etter at dokumentert søknad er fremsatt, 20% av full kontingent.
 6. Medlemmer som er ansatt i stipendiatstillinger betaler, etter at søknad med kopi av arbeidskontrakt er fremsatt, 50 % av full kontingent. Reduksjonen gjelder for hele stipendiatperioden som fremkommer på arbeidskontrakten.
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.