Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for nedsettelse og betaling av kontingent

(Retningslinjer gjeldende fra 01.01.04 vedtatt av Sentralstyret (SST) 08.05.03, se SST-sak 24/03, med endring 27.01.15, se AUsak 11/15, med endring 12.03.15 se AU-sak 16/15, med endring 03.12.15 se SSTsak 71/15)

Innbetaling av kontingent

 1. Betaling av kontingent skjer enten i sin helhet ved hovedforfall, eller ved andre avtalte betalingsmåter.
 2. Studenter betaler 10% av full kontingent. Ved utmelding refunderes ikke utfakturert kontingent.
 3. Uteksaminerte psykologer betaler full kontingent fra 1. januar eller 1. juli, avhengig av vitnemålets dato.

Kriterier for nedsatt kontingent

Medlemmer som har sterkt redusert inntekt mer enn 6 måneder i et kalenderår, kan fremsette dokumentert søknad om redusert kontingent:

 1.  Delvis yrkesaktive pensjonister eller ikke yrkesaktive pensjonister kan søke om varig nedsatt kontingent på 20 % av full kontingent.
 2. Medlemmer som oppholder seg i utlandet, og som er uten norsk arbeidsgiver, betaler 20 % av full kontingent. Medlemmet plikter å informere ved flytting til hjemlandet og dersom de får norsk arbeidsgiver.
 3. Medlemmer som blir 100% varig uføre betaler, etter at dokumentert søknad er fremsatt, 20% av full kontingent.
 4. Medlemmer som er ansatt i stipendiatstillinger betaler, etter at søknad med kopi av arbeidskontrakt er fremsatt, 50 % av full kontingent. Nedsettelsen gjelder for hele stipendiatperioden, slik det fremkommer av arbeidskontrakten. Dog gjelder kravet om redusert inntekt mer enn 6 måneder i et kalenderår.
 5. Medlemmer som har annen sterkt redusert inntekt, kan fremsette dokumentert søknad om redusert kontingent. Innvilges for ett år av gangen. 

Saksbehandlingsprosess

 1. Søknadsfrist for inneværende kalenderår er 1. desember.
 2. Søknaden må inneholde dokumentert redusert arbeidsinntekt.
 3. Generalsekretær eller den generalsekretæren delegerer oppgaven til godkjenner søknader om nedsettelse av kontingent.
 4. Medlemmer med midlertidig redusert inntekt må fremlegge søknad årlig.
 5. Når nedsatt kontingent er innvilget eller avslått registreres dette i medlemsregisteret og søknadspapirene slettes deretter.

Regler for nedsettelse og betaling av kontingent fra 4.12.2015.

Du må logge deg inn på "Din side" for å søke om nedsettelse av kontingent.

Søk om nedsettelse av kontigent