Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program

Valgfritt program er en del av spesialistutdanningen for psykologer.

De fleste spesialitetene består av obligatorisk program og valgfritt program, etter at fellesprogrammet er fullført. 

Her finner du en oversikt over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialitetene, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent ditt utdanningsløp. 

Før du kan begynne på et valgfritt program må du ha fullført fellesprogrammet*.

*Obs! Noen valgfrie program kan gjennomføres rett etter fellesprogrammet, mens andre krever at du har fullført obligatorisk program. Hva som gjelder for det valgfrie programmet som du ønsker å ta kan du lese om i målbeskrivelsen for det enkelte valgfrie programmet.


Valgfritt program til spesialiteten består av praksis, veiledning og kurs, og kan ikke tas samtidig med obligatorisk program.

Valgfrie program hvor det ikke er særskilte krav til opptak kan tas før du starter på det obligatoriske programmet.

  • Minimum 1 årsverk godkjent praksis
  • Minimum 60 timer veiledning av godkjent psykologspesialist
  • Minimum 64 timer kurs

OBS! Husk å sjekke om det aktuelle valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du ønsker å ta etterpå. Denne informasjonen finner du på siden til spesialiteten du har valgt.


Du må ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og seks måneders praksis samtidig. Det betyr at du må være i praksis når du deltar på minst 3 av 4 samlinger.


Kurskalender (meld deg på her)

Oversikt over valgfrie program

Nedenfor finner du informasjon om de forskjellige valgfrie programmene du kan velge mellom. Under hvert program kan du lese hvilke spesialiteter programmet er godkjent til.

Her får du en fullstendig oversikt over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialitetene.

Allmennpsykologi: psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst Arbeidspsykologi Avansert familiepsykologi og systemisk arbeid Behandling av psykosetilstander Bruk av tvang i psykisk helsevern Eldrepsykologi Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne Gruppeterapi Habiliteringspsykologi Klinisk helsepsykologi Organisasjon og ledelse Parterapi Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Psykologfaglig arbeid med omsorgsbetingelsene til barn i barnevernet Psykoterapeutisk metode for barn og unge Rus- og avhengighetspsykologi Rus- og avhengighetspsykologi - alvorlig og sammensatt problematikk Systembasert arbeid med familier