Hopp til hovedinnhold

Skriftlig arbeid

For å bli godkjent psykologspesialist må du få godkjent et skriftlig arbeid. Det skriftlige arbeidet må utarbeides etter at du er autorisert psykolog, og kan leveres når som helst i løpet av spesialiseringsperioden.

Arbeidet skal være knyttet til og behandle problemstillinger fra den spesialiteten du har valgt, og skal ha karakter av et forsknings-, utrednings- eller faglig utviklingsarbeid. 

Arbeidet skal vise psykologens evne til å skriftlig formidle psykologfaglig kunnskap til andre innen fagfeltet.

Utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid