Hopp til hovedinnhold

Informasjon om Min side

illustrasjon_medlemskap

Min side er din personlige bruker på Psykologforeningens nettsider. Her samles all din informasjon om utdanning, autorisasjon, påmeldinger, medlemskap og annet.

Det er også her du melder deg på kurs, enklest snakker med oss og får hjelp av organisasjonen.

I oktober 2022 byttet vi medlemssystem. Er du medlem, men har ennå ikke logget deg inn nye «Min side», må du opprette en ny bruker i systemet første gang du logger inn.

 • Trykk på «logg inn» og deretter «registrer ny bruker».
 • Fyll inn mobilnummer og trykk «send verifikasjonskode».
 • Fyll inn koden du får på SMS.
 • Skriv deretter inn fornavn, etternavn og e-postadressen du er registrert med i Psykologforeningen.
 • Trykk «fortsett». Brukeren din er nå registrert.

Det er helt nødvendig at både mobilnummer og e-post du oppgir er identisk med det vi har registrert på deg fra før.

Dersom bare én av de to er riktige, vil du ikke få registrert bruker og må kontakte Medlemsservice på telefon 23 10 31 30 eller e-post medlemsservice@psykologforeningen.no for å få rettet disse opplysningene manuelt.

Vi ønsker at du bruker din private e-postadresse hos oss, slik at du ikke mister tilgang om du bytter jobb.

Hvis systemet ikke gjenkjenner e-postadresse eller telefonnummer vil det bli opprettet en ny bruker som ikke er medlem. Da må du etter at du har registrert brukeren klikke på «vis profil» for å oppdatere både kontaktinformasjon og samtykker.

Hvis dette er feil og du allerede er medlem eller har gått på kurs hos oss tidligere, må du kontakte medlemsservice.


Når du ønsker å spørre oss om noe eller trenger å ta kontakt, skal dette gjøres gjennom «Min side». Dette er mer oversiktlig for deg, og vi vil ha direkte tilgang til å hjelpe deg med utdanningen din, medlemskapet ditt og annet.

 • Velg fanen «dialog» øverst i «Min side» og trykk på «ny sak».
 • Deretter velger du type sak som passer temaet for din henvendelse.
 • Velg en relevant tittel, forklar hva du ønsker svar på og last eventuelt opp vedlegg.
 • Trykk til slutt «send inn».

På «Min side» vil du kunne se fremdriften i spesialistutdanningen din. For eksempel vil kursene våre bli knyttet til ditt konkrete spesialistprogram, og du kan se hvor mange kurstimer du har gjennomført og hva som er kravet for det aktuelle programmet. All kurspåmelding skal gjøres gjennom «Min side».

Her har du også oversikt over hva du har sendt inn av attester på veiledning og praksis, samt hvor mye veiledning og praksis som er godkjent av saksbehandler.

Du kan søke om godkjenning til hvert enkelt programløp når samtlige krav er innfridd og dokumentasjon på dette er lastet opp og godkjent av en saksbehandler.

Det er ikke obligatorisk å søke om godkjenning etter hvert enkelt programløp for å fortsette med spesialiseringen din. Du kan altså fint starte på obligatorisk program etter gjennomført fellesprogram selv om du ikke har søkt og fått godkjent fellesprogrammet på «Min side».

Tidligere innsendt dokumentasjon som veiledningskontrakter, veiledningsattester og praksisattester er ikke synlige på «Min side». Dersom du ønsker at de skal være synlige på "Min side", må du registrere og laste opp dokumentasjonen på nytt. Kurs gjennomført tidligere enn 2015 vil ikke vises på «Min side». Dette ligger lagret i vårt arkiv.


Dersom du har mindre enn ett og et halvt år igjen av spesialiseringen din, tidligere har levert nødvendig dokumentasjon til oss og fått tilbakemelding på at dokumentasjon er mottatt og registrert, trenger du ikke levere inn denne dokumentasjonen på nytt.

Du kan søke godkjenning av en spesialitet når du har levert all påkrevd dokumentasjon, selv om dokumentasjonen ikke er sendt inn gjennom nye «Min side».

Dokumentasjon som ikke er sendt til oss og registrert før overgangen til nye «Min side», ønsker vi at du laster opp på nytt under riktig program.

Du må også fylle ut og sende oss søknadsskjema om godkjenning som spesialist.


Du må selv laste opp dokumenter knyttet til din spesialistutdanning og vedlikehold.

 • På «Min side» velger du fanen «kurs og utdanning» og deretter «spesialistutdanning».
 • Velg det aktuelle programmet du skal laste opp en spesialiseringsaktivitet til.
 • Trykk på «detaljer».
 • Under «programløpets aktiviteter» trykk på «legg til aktivitet».
 • Velg «aktivitetstype» og velg type dokumentasjon du skal laste opp.
 • Fyll ut nødvendige felter.
 • Last opp dokumentasjon og trykk «send inn».

Dersom du har sendt inn en spesialiseringsaktivitet, men glemt å legge ved dokumentasjon, kan du gjøre dette senere, så lenge saken ikke er behandlet og avsluttet hos oss.

Det kan også være at vi ber deg ettersende manglende informasjon. Du skal laste opp dokumentasjon på den samme spesialiseringsaktiviteten.


Det er kun veiledning som gjennomføres etter autorisasjonsdato som skal registreres.

Nye maler for signert veiledningskontrakt og veiledningsattest skal brukes her. Disse finnes både på «Min side».

Kontrakt og attest skal lastes opp ved å følge trinnene beskrevet over.

Kan samme attest brukes flere ganger?

Dersom antall veiledningstimer i en signert veiledningsattest overstiger kravet til et program (for eksempel 60 timer til fellesprogram), kan overskytende timer brukes til andre program dersom krav til veileder for dette programmet er oppfylt. Samme veiledningsattest skal da også lastes opp når man registrerer veiledning som en spesialiseringsaktivitet på nytt program.

Registrer da kun det antall timer som oppfyller kravet (60 timer til fellesprogram) i det digitale skjemaet og skriv en merknad i kommentarfeltet som forklaring. Når samme signerte attest brukes til å dokumentere veiledning i et annet program, trekkes timene brukt i et tidligere program fra, og en skriver også her en kommentar til forklaring.


For fellesprogram vil alle spesialister være godkjent som veiledere. For obligatoriske program skal veileder være spesialist i samme spesialitet. For valgfrie program må en sjekke hvilken type spesialist som er godkjent.

Dersom veileder ikke er godkjent må psykologen søke dispensasjon. Dette gjøres ved å søke om forhåndsgodkjenning av veilederen til det aktuelle programmet.

Skjema for forhåndsgodkjenning finnes som en spesialiseringsaktivitet for hvert program på «Min side». Veileders HPR-nummer skal oppgis i søknaden. Veileders CV legges ved før søknaden sendes inn.   


Det er kun praksis etter autorisasjonsdato som skal registreres.

Praksis til fellesprogram dokumenteres med tjenestebevis. Dersom praksis til fellesprogram dekker en del av kravet til det obligatoriske programmet, legger du også ved signert praksisattest for dette programmet. Til obligatorisk og valgfritt program dokumenteres praksis med tjenestebevis og signert praksisattest. Maler for signerte praksisattester finnes både på «Min side».

Tjenestebevis og signert praksisattest skal lastes opp ved å følge trinnene beskrevet ovenfor. Merk at tjenestebevis ikke er en egen spesialiseringsaktivitet på «Min side». Dette lastes opp under «praksisattest» sammen med signert praksisattest.

Praksisperioden skal defineres under «praksisdetaljer» i det digitale skjemaet. Fyll inn «fra dato» og «til dato» og stillingsbrøk og trykk «legg til». Du får da en oversikt over praksisuker.

Varierende stillingsbrøk og/eller permisjoner i praksisperioden?

Dersom du har flere perioder med varierende stillingsbrøk fører du opp hver enkelt periode med riktig stillingsbrøk, og bruker «legg til» for hver periode. Dersom du har hatt en permisjonsperiode i løpet av den totale praksisperioden, skal du ikke føre praksis for denne perioden.  

Last til slutt opp dokumentasjon på praksis (tjenestebevis, praksisattest) og send inn.

Dersom antall praksisuker i en signert praksisattest/tjenestebevis overstiger kravet til et program (eks. 52 uker til fellesprogram) kan overskytende uker registreres som praksis til andre program (obligatorisk/valgfritt) dersom praksis dekker kravene for disse programmene. Samme praksisattest skal da lastes opp når man registrerer praksis som en spesialiseringsaktivitet på nytt program. Registrer da kun det antall uker som oppfyller kravet (52 uker til fellesprogram) i det digitale skjemaet. Dette gjøres ved f.eks. å skrive 52 uker inn i feltet som heter «praksis egen vurdering». Skriv en merknad i kommentarfeltet som forklaring.

Når samme signerte attest brukes til å dokumentere praksis i et annet program, trekkes ukene brukt i et tidligere program fra, og en skriver også her en kommentar til forklaring.


Skriftlig arbeid skal lastes opp på «Min side» under det obligatoriske programmet.

Du følger trinnene beskrevet over og laster opp utfylt søknadsskjema og det skriftlige arbeidet.


Har du tatt obligatorisk eller valgfritt program hos andre kursarrangører enn Norsk psykologforening, må du melde fra til oss slik at vi kan registrere eller opprette dette programmet på «Min side». Når vi har opprettet dette, kan du laste inn dokumentasjon i form av kursbevis, veiledningskontrakter, veiledningsattester og praksisattester.

Ved gjennomføring av kurs til obligatorisk eller valgfritt program i regi av Psykologforeningen, skjer dette automatisk når en har fått plass på en kursrekke.


Dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter skal gjøres via «Min side». Dette gjelder kurs i regi av andre kurstilbydere enn Norsk psykologforening.

Kurs i regi av Psykologforeningen med påmelding før 1. november 2022, vil ikke automatisk bli registrert som vedlikehold. Du kan enten laste opp kursbevis for disse, eller gjøre oss oppmerksom på hvilke kurs dette gjelder, slik at vi kan registrere dem under dine vedlikeholdsaktiviteter. Hele vedlikeholdskravet (96 timer) kan dekkes med kurs/konferanser.

Du kan også laste opp dokumentasjon for «andre vedlikeholdsaktiviteter» (maksimalt 46 timer);

Husk at for kurs og konferanser må du laste opp dokumentasjon på din faktiske deltakelse (eks. kursbevis med navn). Det er ikke tilstrekkelig med en påmeldingsbekreftelse eller et program.

Slik laster du opp dokumentasjon på vedlikehold:

På «Min side» velger du fanen «kurs og utdanning» og deretter «spesialistutdanning». Trykk på din spesialitet, for eksempel «Spesialistutdanning spesialitet i voksenpsykologi».

Du ser da din spesialitet, og under denne finner du en boks med «vedlikehold» (dersom du har flere spesialiteter er vedlikeholdet som regel knyttet til spesialiteten du fikk først):

 1. Trykk på «detaljer» i boksen vedlikehold
 2. Deretter «legg til aktivitet»
 3. Fyll ut nødvendige felter for hver aktivitet
 4. Last opp dokumentasjon (kursbevis) og trykk «send inn»

Når krav til vedlikehold er oppfylt og alle innsendte vedlikeholdsaktivteter er godkjent kan du søke vedlikehold godkjent. Dette gjør du ved å trykke på "Søk programløp godkjent" når du har trykket på "detaljer" i boksen vedlikehold.

Når vedlikehold for en periode er godkjent før utløp av perioden, vil inneværende periode stå som godkjent på «Min side». Ny periode vil ikke være synlig før inneværende periode er utløpt.


I det nye saksbehandlingssystemet må du som søker godkjenning som arrangør av vedlikeholdskurs opprette bruker og logge inn på "Min side". Det kan du gjøre selv om du ikke er psykolog eller medlem. 

Du må da:

 • Logge inn på «Min side».
 • Velg "kurs og utdanning" i menyen og trykk «kursleverandør».
 • Du får da opp et nettskjema som må fylles ut, kalt «søknad om godkjenning av vedlikeholdskurs».
 • Trykk «opprett».
 • Last opp program for kurset.
 • Send inn.

Opplever du feil på Min side?

Meld gjerne ifra til oss!

support@psykologforeningen.no