Hopp til hovedinnhold

Våre kjernesaker

Psykologforeningen følger noen temaer og saker tett over tid.

Blant disse kjernesakene er foreningens hovedsatsingsområder som er valgt på landsmøtene, og tanker om hvordan vi må jobbe for å løse utfordringene samfunnet står overfor i årene framover.

Hovedsatsingsområder

Fra 2007 har det på landsmøtet til Psykologforeningen blitt valgt et hovedsatsingsområde for de neste tre årene:

  • 2007: «Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen» (2008-2010)
  • 2010: «Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen i et livsløpsperspektiv» (2010-2013)
  • 2013: «Forebygging for barn og unge» (2013-2016)
  • 2016: «Forebygging for barn og unge» ble videreført (2016-2019)
  • 2019: «Arbeid og utdanning; påvirkningsfaktorer og inkluderingsarenaer» (2019-2022)
  • 2022: «Helse gjennom arbeid» (2022-2025)
Arbeid og utdanning Helse gjennom arbeid Helseøkonomi Klinisk helsepsykologi Psykolog i kommunen Spesialisthelsetjenesten Styring og ledelse Tvang