Hopp til hovedinnhold

Arbeid og utdanning

Arbeid og utdanning var Psykologforeningens hovedsatsningsområde i landsmøteperioden 2019 til 2022. Målet var å sette søkelys på arbeid og utdanning som arenaer for god psykisk helse. Dette innebar å fremme saker for politikerne, og sørge for faglige initiativer. 

Deltagelse i skole og arbeid er godt etablert som viktige faktorer for vår psykiske helse. Innpass på disse arenaene gir både en opplevelse av meningsfull deltagelse i samfunnet, bekreftelse på egen verdi, økonomisk trygghet, forutsigbarhet i hverdagen og sosial omgang. Listen er lang. Derfor er inkludering på disse arenaene så viktig, både for å forebygge og behandle psykisk uhelse.

Vår oppfordring til alle psykologer er å se på hvordan vi inkluderer menneskers behov for utdanning og arbeid i vårt virke. 

Derfor satser vi på skole og jobb for alle Les våre saker om temaet arbeid og utdanning Spesialiteten i arbeidspsykologi

Her finner du forskning og fagfolk på feltet arbeid og helse.

Bedriftshelsetjenesten

Sintef: Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge

Individuell jobbstøtte

Folkehelseinstituttet: Effekter av Supported Employment (SE), Individual Placement an Support (IPS) og individuell jobbstøtte

Les mer om individuell jobbstøtte hos Napha

Senter for jobbmestring

Informasjon fra Nav

Napha: Oppsiktsvekkende gode resultater for Senter for jobbmestring i Nav

Tilbud i helsevesenet

Helse og Arbeid: Et tilbud for de som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut.

Faginstanser

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse