Hopp til hovedinnhold

Derfor satser vi på skole og jobb for alle

Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

President Håkon Kongsrud Skard forteller om Psykologforeningens hovedsatsingsområde 2019-2022.

Psykologforeningen setter nå søkelys på arbeid og utdanning som arenaer for god psykisk helse. Dette innebærer at vi fremmer saker for politikerne og sørger for faglige initiativer. Deltagelse i skole og arbeid er godt etablert som viktige faktorer for vår psykiske helse. Innpass på disse arenaene gir både en opplevelse av meningsfull deltagelse i samfunnet, bekreftelse på egen verdi, økonomisk trygghet, forutsigbarhet i hverdagen og sosial omgang. Listen er lang. Derfor er inkludering på disse arenaene så viktig for både å forebygge og behandle psykisk uhelse.

Vi har derfor en oppfordring til alle psykologer om å se på hvordan vi inkluderer menneskers behov for utdanning og arbeid i vårt virke. Hvis alle skal kunne delta, må alle medlemmer av Psykologforeningen være med på satsingen!

Psykologforeningens landsmøte valgte i 2019 «Arbeid og utdanning – inkluderingsarenaer og påvirkningsfaktorer» som hovedsatsningsområde. Vi landet på tittelen «Arbeid og utdanning for alle» og har laget flere tiltak vi ønsker å gjennomføre i skole og arbeidsliv, men også i helsevesenet. Det er tross alt der de fleste av våre medlemmer jobber. Vår evne til å påvirke samfunnet er størst gjennom dere i deres daglige innsats. Sammen kan vi bidra til bedre inkludering i skole og arbeidsliv.

Dette er blant tiltakene Psykologforeningen jobber med: Vi vil styrke PPT sitt mandat i skoleverket for å gi bedre tilrettelegging og hindre frafall. Vi ønsker også å styrke samhandlingen mellom skole og helsetjenester. Vi vil øke tilbudet om arbeidsrettet behandling i helsevesenet og bedre NAV sine tilbud til de som har behov for hjelp med å komme tilbake til arbeid. Vi vil løfte frem betydningen av forebygging på arbeidsplassen gjennom gode psykososiale tiltak.

"Du vet når en tulipan henger med huet, og så trøkker man den inn blant de andre for at den skal stå oppreist. Et sånt samfunn vil jeg ha."

Ingrid Ovedie Volden, forfatter

Hvordan skal vi gjøre det? Vi tilbyr for eksempel kurs for psykologer der de lærer ulike tilnærminger for å inkludere arbeid i behandling. Vi utvikler og distribuerer informasjonsmateriell, viser frem vellykkede prosjekter og starter samarbeid på tvers av fagområder.

Les mer om tiltakene i denne presentasjonen

På sidene Arbeid og utdanning finner du tiltak vi mener er viktige, initiativer vi tar, gode eksempler på psykologers arbeid og nyttige verktøy. Jeg håper du finner noe du synes er spennende og inspirerende.

La oss jobbe sammen for bedre deltagelse og inkludering.

Skole og arbeid skal være for alle!