Hopp til hovedinnhold

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes mange ulike telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.

På denne siden har vi samlet hjelpetelefoner du kan ringe hvis du trenger noen som lytter, og nettsider med god informasjon om forskjellig tematikk innen psykisk helse.

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. I forbindelse med koronapandemien er telefonen døgnåpen.

www.116111.no


Alternativ til Vold (ATV) er et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

www.atv-stiftelsen.no


For deg som vil ha noen å snakke med om arbeidslivets små og store utfordringer. Drives av Mental Helse.

www.arbeidslivstelefonen.no


Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Du finner informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

www.barnevernet.no


Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte.

www.dinutvei.no


Voksne for Barn tilbyr rådgivning om barn og unge på polsk, litauisk og russisk til østeuropeiske foreldre i Norge. De gir råd på telefon tirsdager klokken 16 til 19 og på e-post. Organisasjonen har også andre tilbud som skal bidra til god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for barn.

https://vfb.no/foreldrestottelinjen/


Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.

www.foreldresupport.no


For personer som er avhengige av pengespill, eller deres pårørende.

www.hjelpelinjen.no


Rådgivningstelefonen drives av organisasjonen IVARETA – pårørende berørt av rus, og tilbyr rådgivning, støttesamtaler og annen informasjon som pårørende kan ha behov for.

www.ivareta.no  


En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene.

www.kirkens-sos.no


En hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring.

Littsint.no


Drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. Tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og informasjon om hjelpeapparatet. 

www.piosenteret.no


Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også tjenesten sidetmedord.no med døgnåpen chat.

www.hjelpetelefonen.no


For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. De tilbyr også chattetjeneste.

www.rustelefonen.no


For deg som har eller er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse, eller deg som er pårørende.

www.nettros.no


Selvhjelpsorganisasjon av og for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og ungdom, foresatte og partnere av utsatte menn. De har også tilbud til pårørende og venner av den utsatte.

www.ssmm.no


For alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt. Foreningen har egen informasjons- og rådgivningstjeneste.

www.spisfo.no


Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: Røde Kors sin tjeneste Kors på halsen, Mental Helses www.sidetmedord.no eller Blå Kors sin tjeneste  www.snakkompsyken.no

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblemer kan kontakte organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no


Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan ringe den nasjonale kontakttelefonen mandag til fredag klokken 09 til 15.

https://www.vernforeldre.no/


En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner. 

www.volinjen.no
Finn en psykolog