Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen

Norsk psykologforening ble etablert i 1934, og er en profesjonsforening for psykologer og profesjonsstudenter i Norge. Vi er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne.

Vårt formål

Psykologforeningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, og bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet.

Som forening har vi forpliktet oss til å fremme anvendelse av vitenskapelig basert psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand den har behov for og krav på. 

Foreningen har egne fagetiske retningslinjer, og et uavhengig fagetisk råd forvalter regelverket og klagegangen for brukere.

Psykologforeningen har ansvar for den offentlig anerkjente spesialistutdanningen for psykologer, og har et omfattende videreutdanningstilbud.

Organisering

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år. 

Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert landsmøte. Sentralstyret har 11 medlemmer og 5 varamedlemmer, og ledes av en president som velges for tre år om gangen. 

Sekretariatet til Psykologforeningen ledes av generalsekretær, og består av utdanningsavdelingen, fagpolitisk avdeling, jus- og arbeidslivsavdelingen, administrasjon og Psykologtidsskriftet.

Vi har også mange forskjellige råd, utvalg og faglige interesseforeninger, med ulike ansvarsområder og mandater.

Utvalg, råd og interesseforeninger

Vår historie

10. april 1934 ble Norsk psykologforening stiftet av Harald Schjelderup, Norges første professor i psykologi.

Åse Gruda Skard, ble foreningens første sekretær, og senere formann. Skard er Norges første kvinnelige psykolog, og har gitt navn til den anerkjente Åse Gruda Skard-prisen, som er en anerkjennelse av psykologer som bidrar til å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig og til nytte for folk flest.

Foreningen var opprinnelig åpen for alle fagpersoner i psykologi, men i 1972 ble medlemskap begrenset til personer med autorisasjon som psykolog.

I dag teller Psykologforeningen mer enn 11 000 medlemmer. Det tilsvarer mer enn 85 prosent av de autoriserte psykologene i Norge.