Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Psykologforeningen er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Behandling av personopplysninger i Norsk psykologforening

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Norsk psykologforening behandle personopplysninger om deg. Dette gjelder for medlemmer av foreningen, for ikke-medlemmer som er i spesialisering og for ikke-medlemmer som er godkjente psykologspesialister og oppført i foreningens oversikt over psykologer med godkjent spesialitet og krav til vedlikehold. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Informasjonssikkerhet og personvern er høyt prioritert av Psykologforeningen, og er underlagt reglene i personopplysningsloven og regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norsk psykologforening ved Generalsekretær Ole Tunold. Kontaktinformasjonen til Norsk psykologforeningen er:

Besøksadresse: Kirkegata 2, 0153 Oslo

Postadresse: Postboks 419 Sentrum, 0103 Oslo

E-post: post@psykologforeningen.no

Telefon: 23103130

Organisasjonsnr.: 970168419

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på personvern@psykologforeningen.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut nyhetsbrev, gi informasjon om vår virksomhet og markedsføring av medlemsfordeler: Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg som medlem gjennom «mine samtykker» på våre nettsider.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig å oppbevare for at foreningen skal kunne bistå medlemmet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
 • Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt og slettes når rekrutteringsprosessen er avsluttet.
 • Som ledd i vårt arbeid som fagforening med ansvar for lønnsutvikling og lønnsforhandlinger. Medlemskap i Norsk psykologforening utløser en plikt for Psykologforeningen til å ivareta medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Psykologforeningen har derfor en berettiget interesse av å ha opplysninger om medlemmers arbeidssted og utdanning for å kunne ivareta lønns- og arbeidsvilkår basert på eksisterende tariffavtale eller for å opprettholde tariffavtale.  
 • Vi registrerer fødselsnummer fra våre medlemmer av hensyn til sikker identifisering av medlemmer, og for at skattefradrag for betalt fagforeningskontingent blir registrert hos skattemyndighetene.
 • Som ledd i vårt arbeid med spesialistutdanningen (herunder vedlikeholdskravene) for psykologer trenger vi informasjon om psykologers utdanning, arbeidspraksis, gjennomførte kurs, skriftlig arbeid og veiledning.
 • Psykologforeningen registrerer også personopplysninger i forbindelse med medlemsbistand om lønns- og arbeidsvilkår. Disse opplysningene registreres i et lukket saksbehandlingssystem med tilgang kun for autoriserte saksbehandlere.
 • Psykologforeningen.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret på din datamaskin av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon som blir brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Informasjonskapsler på psykologforeningen.no blir brukt til å: 
  - Føre statistikk over hvor mange som besøker hver enkelt side, hvor lenge de er på en side, hvilke andre sider de åpner og hvilket land man er i når man er inne på siden. I tillegg telles det hvor mange ganger hver enkelt side deles på sosiale medier via knappene på nettsiden. Statistikken lagres anonymt slik at vi ikke kan identifisere deg. Psykologforeningen bruker statistikken til å forbedre nettstedet. 
  - Til å holde styr på brukersesjoner og innlogging.Informasjonskapslene kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet. Du vil for eksempel ikke kunne logge deg inn.

 2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt lovlig grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag (for eksempel hvitvaskingsloven) som pålegger oss å gi ut informasjonen.

2.1 Utlevering av data til Akademikerne pluss
Vi overfører medlemsdata til Akademikerne pluss for at du som medlem skal kunne ta i bruk medlemsfordelene dine gjennom Akademikerne pluss og kunne laste ned appen for dette (  https://akademikernepluss.no/  ) utleverer vi følgende personopplysninger til Akademikerne pluss:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Medlemsnummer
 • Medlemskategori
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Epostadresse
 • Kjønn
 • Mobilnummer
 • Student/ikke-student

For å sikre at det kun er medlemmer som får tilbudet om rabatterte priser kontrollerer tilbyderne av medlemsrabatter sine lister opp mot vårt medlemsregister. Listene brukes kun til dette formålet og ikke til markedsføring

Norsk psykologforeningen bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Intility
 • Visma.net
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Survey monkey
 • Office 365
 • Akademikerne pluss

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Etter godkjent spesialitet som psykolog oppbevarer vi bare de dokumentene som godtgjør at du oppfyller kravene i spesialistutdanningen.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til
personvern@psykologforeningen.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å endre dine samtykker på Min side

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.