Hopp til hovedinnhold

Etikk

Psykologens møte med mennesker som trenger hjelp, gir store påvirkningsmuligheter. Det forutsetter høye etiske og faglige standarder, og gode evner til selvstendig etisk refleksjon.

Psykologforeningen har gjennom flere år utviklet prinsipper og retningslinjer for god yrkesutøvelse.

Her kan du sette deg inn hvordan Psykologforeningen forvalter sine etiske forpliktelser.

Psykologens arbeid må følge grunnleggende regler om respekt, ansvar, integritet og kompetanse samtidig som han eller hun utøver godt fag etter etablerte retningslinjer. Dette bidrar til at klienten kan kjenne seg trygg i relasjonen til sin psykolog. Hjelpen skal være god og faglig forsvarlig.

Som helseprofesjon er det viktig for psykologer å ha en tydelig formulert profesjonsetikk og gode retningslinjer for å håndheve denne. Dette skal sikre en høy fagetisk standard for psykologers yrkesutøvelse og gi mulighet for å klage på psykologer når noen mener at det er svikt eller mangler i deres praksis.

Våre medlemmer er forpliktet til å utøve sin virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer og de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for de faglige områdene psykologen arbeider innenfor.

Psykologer som har opptrådt på en uetisk måte, kan innklages til Psykologforeningens Fagetiske råd, dersom vedkommende er medlem av Norsk psykologforening.

Når en psykolog opplever etiske og/eller juridiske dilemmaer eller uklarheter i sitt arbeid, kan hun eller han kontakte:

Rådgivningstelefonen til Fagetisk råd, som er åpen mellom 15.00 -17.00 på onsdager, tlf: 48 05 87 23

Jus- og arbeidslivsavdelingen eller fagpolitisk avdeling i foreningen, tlf: 23 10 31 30

Helsetilsynet, tlf: 21 52 99 00


Etiske prinsipper for nordiske psykologer Har du opplevd grensekrenkelser fra psykologen din? Reglement for Fagetisk råd Fagetiske avgjørelser