Hopp til hovedinnhold

Henvendelser til Fagetiske råd

Her får du informasjon om hvordan du kan henvende deg til Fagetisk råd (FER)

Fagetisk råd behandler henvendelser som vedrører våre medlemmers fagetikk. Deres mandat er å heve fagetisk refleksjon hos Psykologforeningens medlemmer, og bidra til at psykologer gjør bedre etiske valg i fremtiden.  

For at Fagetisk råd skal behandle en henvendelse, må psykologen være medlem av Psykologforeningen. Rådet har ikke mandat til å føre tilsyn med eller undersøke/vurdere medlemmers faglige arbeid.   

Alle som kontakter Fagetisk råd skal få svar på henvendelsen sin, og informasjon om hvordan rådet følger den opp. Saker behandles ved å ha en reflekterende samtale med psykologen om etiske problemstillinger som saken reiser.   

Det er de etiske prinsippene for nordiske psykologer som er førende for Fagetisk råd sitt arbeid. 

Fagetisk råd har ikke sanksjonsmulighet overfor medlemmene av Psykologforeningen. Målet med samtalen er derfor refleksjon og læring. Dersom rådet i løpet av saksbehandlingen får opplysninger om at det kan foreligge forhold som vil kunne medføre reaksjon etter helsepersonelloven, vil de melde dette til tilsynsmyndigheten.  

Praktisk informasjon om hvordan du henvender deg til Fagetisk råd:  

 • Vi ber om at alle henvendelser til Psykologforeningens Fagetiske råd sendes inn via «Min side». Du trenger ikke være medlem i foreningen for å opprette en bruker, og det er gratis å registrere deg. Klikk her for å logge inn eller registrere en ny bruker
 • Henvendelser til Fagetisk råd skal fortrinnsvis være skriftlig. Det vil ikke bli fattet vedtak i saken, og vi ber deg derfor vurdere om det er nødvendig å sende inn eventuelle vedlegg/dokumentasjon.
 • Oppgi kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse og telefonnummer  
 • Vi har ikke rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger om andre enn den/de som samtykker til det 
 • Henvendelse som inneholder opplysninger som kan identifisere tredjepersoner som ikke har samtykket til dette, vil bli returnert/slettet  
 • Dersom henvendelsen gjelder en psykolog som ikke er medlem av Psykologforeningen, kan vi ikke behandle denne. Du vil i så fall få beskjed om dette  
 • Du vil motta et brev som bekrefter at vi har mottatt din henvendelse, og med informasjon om videre behandling  
 • Din henvendelse regnes som samtykke fra deg til at medlemmet (innklaget psykolog) kan uttale seg om den konkrete saken  
 • Du kan bli kontaktet per telefon for eventuell utdypning av henvendelsen  
 • Fagetisk råd behandler henvendelser ved å ha en reflekterende samtale med medlemmet om etiske problemstillinger som saken reiser. Klager deltar ikke i denne samtalen.  
 • Ved avsluttet sak sendes det ut et oppsummeringsnotat om hvordan saken er håndtert til klager og medlemmet  
 • Oppsummeringsnotatet inneholder ikke vurderinger eller konklusjoner.