Hopp til hovedinnhold

Finn din lønns-/tariffavtale

illustrasjon_arbeidsliv

De fleste av foreningens medlemmer jobber i tariffbundne virksomheter, som kjennetegnes ved at ansattes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i tariffavtaler inngått mellom partene i arbeidslivet. For eksempel regulerer avtalene arbeidstid, pensjon, lønn i foreldrepermisjon og ved sykdom. Lønnssystemer og forhandlingsordninger er også gjerne regulert i tariffavtaler. Tariffavtalen(e) og arbeidsavtalen er to viktige dokumenter som beskriver den enkeltes samlede lønns- og arbeidsvilkår.

Psykologforeningen har partsstatus i alle de offentlige tariffområdene inkludert helseforetakene, samt i Virke HUK-området. Partsrettighetene innebærer at Psykologforeningen, både lokalt og sentralt, har rett til å møte arbeidsgiver eller dennes arbeidsgiverorganisasjon til forhandlinger. Dette kan for eksempel være rett til å delta i lokale lønnsforhandlinger og rett til å inngå særavtaler.

Velg tariffområdet du ønsker mer informasjon om.

Kommune/fylke Oslo kommune Privat sektor Spekter Helse (helseforetak) Spekter SAN Staten Virke HUK