Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: arbeid og utdanning

Privat sektor i vekst

Psykologforeningen er en forening for alle psykologer. Psykologer i det private, uten driftsavtale med det offentlige, er en voksende gruppe i vår medlemsmasse, og vi ønsker å representere også disse medlemmene godt. Derfor styrker vi medlemsdemokratiet med et utvalg for denne gruppen.

– Arbeid og utdanning er et viktig terapeutisk tema

Psykologforeningens kvalitetsutvalg har samlet råd om hvordan arbeid og utdanning best kan inkluderes i psykologisk arbeid. Utvalgsleder og visepresident Arnhild Lauveng håper at rådene kan være til hjelp for å tematisere arbeid i behandling.

Nå vet vi mer om helprivate psykologtjenester

Psykologforeningen har bestilt og mottatt rapporten «Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge» fra analysefirmaet Oslo Economics.

Seks av ti synes tilgangen til psykisk helsehjelp er dårlig

Flere enn før har et dårlig inntrykk av tilbudet til psykisk syke. Få mener egen arbeidsgiver legger til rette for å forebygge psykiske helseutfordringer.

– PPT må tørre å tenke utenfor boksen

Synet på hva psykologer kan bidra med på skolene er litt snevert, mener PPT-leder Andrea Kanavin Grythe. I en ny rapport forklarer hun hvordan de kan hjelpe elever gjennom klassekameratene og lærerne deres.

Psykologer i kommunene har tid til å hjelpe

Mens psykologer på sykehusene fortviler over for lite og kort behandling, sier psykologer i kommunene at de får rom til å gi god psykisk helsehjelp. Men de klarer ikke å dekke lokalbefolkningens behov.

– Psykologer må peke på hva skolene kan gjøre

Psykolog Anne-Kristin Imenes hjelper lærere med å forme undervisningen om folkehelse og livsmestring.

– Ingen bryr seg om at pasienten kommer i jobb

Problemet er at ingen tar ansvar for fagfeltet arbeid og helse, sa psykolog Beate Brinchmann under Psykologforeningens fagseminar om arbeidspsykologi. Se hele seminaret her.

Slik kan psykologen hjelpe folk i jobb

Nav kan ikke nok om helse, og helsevesenet tenker ikke nok på jobb, mener arbeidspsykolog Jon Fiske. – Vi må samarbeide bedre om folk med psykiske plager i arbeidslivet, sier han.

Mobiliserer pasientressurser uten medisiner

På døgnposten på DPS Nedre Romerike er ikke behandling i psykisk helsevern ensbetydende med medisinering. Det har fått følger for samhandlingen med pasientene.

Viser 1 til 10 av 10 resultater.

Side 1 av 1