Hopp til hovedinnhold

Seks av ti synes tilgangen til psykisk helsehjelp er dårlig

58 prosent har inntrykk av at tilgangen til helsehjelp for personer med psykiske plager er ganske eller svært dårlig. I 2021 var tallet 37 prosent. (Illustrasjonsfoto: Psykologforeningen/Canva)
Marthe Berg 12.05.2022

Flere enn før har et dårlig inntrykk av tilbudet til psykisk syke. Få mener egen arbeidsgiver legger til rette for å forebygge psykiske helseutfordringer.

Det viser Helsepolitisk barometer, en spørreundersøkelse Kantar gjør på vegne av Psykologforeningen og en rekke andre aktører. 

Andelen misfornøyde har steget siden i fjor. 58 prosent mener nå at tilgangen til helsehjelp for personer med psykiske plager er ganske eller svært dårlig. I 2021 var tallet 37 prosent.

– Det er alarmerende at befolkningen har en klart forverret tillit til de psykiske helsetjenestene, sier Håkon Skard, president i Psykologforeningen. 

– Nå må myndighetene sørge for at alle kommuner har et psykisk helsetilbud til befolkningen og at spesialisthelsetjenesten har god nok kapasitet. Psykologforeningen har store forventninger til regjeringens lovede opptrappingsplan for psykisk helse.

– Det er alarmerende at befolkningen har en klart forverret tillit til de psykiske helsetjenestene, sier Håkon Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Lange ventetider og økt behov

Bare åtte prosent har inntrykk av at tilgangen er ganske eller svært bra.

Undersøkelsen forteller ikke om svarene bygger på egne erfaringer med de psykiske helsetjenestene eller om de som svarte, har dannet seg et inntrykk på andre måter.

– Jeg tror både medieomtale og opplevelser i egen omgangskrets kan bidra. Presset på helsetjenestene har blitt behørig omtalt i mediene, med lange ventetider og økt behov for psykisk helsehjelp, sier Skard.

I overkant av 2000 personer svarte på undersøkelsen i desember og januar.

Må jobbe med arbeidsmiljø

For første gang handler undersøkelsen også om psykisk helse på arbeidsplassen.

Helsepolitisk barometer 2022

Representativ undersøkelse for den norske befolkningen over 18 år.

10. desember 2021–10. januar 2022.

2011 svar

  • Hvilket inntrykk har du av tilgangen til helsehjelp til personer med psykiske plager?
  • I hvilken grad legger arbeidsgiveren din til rette for å forebygge psykiske helseutfordringer?

Bare 18 prosent mener egen arbeidsgiver legger til rette for å forebygge psykiske helseutfordringer. Mest fornøyde er ledere, unge voksne under 30 år og de med høy utdanning og inntekt.

– For mange arbeidsgivere er psykososialt miljø kanskje et uklart begrep fordi det favner så bredt, fra velferdsordninger til bedriftskultur. Men bedriftene bør jobbe med dette hver dag, ikke bare kalle inn hjelp fra bedriftshelsetjenesten når behovet har blitt stort, sier Skard.

– Vi tilbringer om lag en tredjedel av døgnet på arbeidsplassen. Det er viktig både for hver enkelt og folkehelsa å ha et godt miljø der når det er en så stor del av livet for mange.

27 prosent av befolkningen har ikke svart på dette spørsmålet fordi det ikke er relevant for dem. Mange av disse er ikke i betalt arbeid.

Undersøkelsen handler også om psykisk helse på skolen, om rusproblemer og om psykologhjelp ved fysisk sykdom.

Les mer om resultatene