Hopp til hovedinnhold

Psykolog i kommunen

Kommunene har ansvar for å fremme psykisk helse, forebygge sykdom og behandle psykisk lidelse. Siden 2020 har det vært lovfestet at alle kommuner skal ha tilgang på en psykolog.

De siste årene har det vært en økning i antall psykologer som jobber i kommunen, og Psykologforeningen har nå cirka 900 medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Hva psykologer i kommunen jobber med må tilpasses lokale forhold som befolkningens behov og størrelse, eksisterende tjenester og ressurser, psykologens og andres kompetanse samt organisatorisk plassering.

For å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor de kommende årene mener vi at vi er nødt til å jobbe mer tverrfaglig.

Les våre siste saker om psykologer i kommunen her Strategi for utvikling av kommunale tjenester Jobbe i kommunen

Psykologforeningen er opptatt av å sikre at:

  • Psykologfaglig kompetanse er en del av lokalt folkehelsearbeid for å fremme livskvalitet og psykisk helse. 
  • Alle med behov for psykologfaglig hjelp i kommunale helse og omsorgstjenester, direkte eller indirekte, får tilgang på dette.  
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste i hele landet bruker psykologfaglig kompetanse godt til det beste for barn og unges utvikling og læring.  
  • Kommunalt barnevern tar i bruk psykologfaglig kompetanse for å bedre sårbare barn og unges oppvekstbetingelser. 

Kontaktperson

Portrettbilde av Anette Clausen

Anette Clausen

Spesialrådgiver i fagpolitisk avdeling