Hopp til hovedinnhold

Jobbe i kommunen

Rollen som kommunepsykolog kan se veldig ulik ut fra sted til sted. Vi har samlet alt du trenger å vite på vei inn i jobben som psykolog i kommunen.

I stat og kommune gjelder det som kalles kvalifikasjonsprinsippet. Det betyr at den som er best kvalifisert for stillingen skal ansettes, og da må stillingen vanligvis lyses ut eksternt.

Å annonsere stillingen hjelper med å få så mange søkere som mulig, slik at den aller best kvalifiserte personen kan bli ansatt. Å unngå å annonsere stillingen kan føre til mistanke om at det er andre grunner til at noen ble tilbudt jobben.

I statlige organisasjoner er dette prinsippet lovfestet, mens for kommuner og helseforetak følger de det samme prinsippet selv om det ikke er en lov. Dette er også omtalt i avtalen mellom KS (arbeidsgiverforeningen for kommuner utenom Oslo) og Psykologforeningen. De sier at når det gjelder ansettelse og opprykk, skal kvalifikasjoner være det viktigste (dette inkluderer utdanning og erfaring).

Det er viktig å sjekke om arbeidsgiveren din har egne retningslinjer for annonsering (for eksempel i ansettelsesreglementet) som sier hvordan dette skal gjøres og hvem som skal være involvert i ansettelsen.

Husk også at i henhold til arbeidsmiljøloven, skal alle ansatte få vite når en stilling blir ledig. Derfor er intern kunngjøring alltid nødvendig. Dette kan gjøres på forskjellige måter, som å sende e-post til alle ansatte eller legge ut informasjonen på intranettet. I tillegg har tillitsvalgte rett til å uttale seg om ansettelse, overføring, opprykk og forfremmelse innenfor sitt område, ifølge hovedavtalen mellom KS og Psykologforeningen.

Det finnes noen unntak fra kvalifikasjonsprinsippet, for eksempel hvis en psykolog har en rettighet til stillingen i henhold til lov eller tariffavtale. Dette kan for eksempel gjelde hvis man har mistet jobben på grunn av nedbemanning eller er ansatt i deltidsstilling mot sin vilje.


Utlyse stillinger eksternt For tillitsvalgte Søke jobb i kommunen Unngå bindingstid ved spesialisering Finn din lønns- og tariffavtale

Nyttige eksterne ressurser