Hopp til hovedinnhold

Søke jobb i kommunen

Vi har samlet sammen tips til deg som skal eller har søkt på en stilling som psykolog i kommunen – eller allerede jobber i kommunen.

Når du søker på stilling som psykolog i en kommune bør du finne ut om kommunen har en klar forestilling om hva stillingen skal gå ut på. På jobbintervjuet er det mange ting du kan spørre om for å finne ut hvilke forventninger kommunen har til deg som psykolog.

 • Hva kjennetegner akkurat denne kommunen? 
 • Hvem er folkene du skal jobbe med, og hvem har kunnskap om arbeidet med psykisk helse? 
 • Hvem kan åpne dører for deg, hvem har kompetanse du kan støtte deg på?
 • Hvem kan hjelpe til med å utforme psykologrollen sammen med deg? 
 • Hvem er tillitsvalgt for Psykologforeningen på denne arbeidsplassen?

Hvis de som intervjuer deg ikke kan svare, kan du også spørre om:

 • Hvordan stillingen skal utformes/hvem er det som skal utforme den?
 • Kommer du til å få være med på å avgjøre hvordan stillingen skal brukes?

Vær med på å forme stillingen

Hvilke forventninger finnes til deg og rollen din som kommunepsykolog?

Ofte er lavterskeltilbud utgangspunktet for kommunale psykologtjenester. Dette er dermed noe som kan være nyttig for deg å tenke gjennom, fra hvordan opplæring, veiledning og formidling gjennomføres, til den faktiske behandlingen.

Du kan også nevne at det er viktig med systemarbeid, og at det ikke bør være for ensidig fokus på individuell samtaleterapi. Samtidig er det viktig å høre på hva kommunen allerede har bestemt seg for når det kommer til stillingens innhold.

Få tips til forhandlinger i ny jobb Les om arbeidsgiverens styringsrett

Veiledning

I kommunene, med unntak av Oslo kommune, er det en sentral særavtale om at psykologer skal få veiledning dekket av arbeidsgiveren. Veiledningen er et viktig element i kvalitetssikringen av psykologtjenestene, og det er en fordel å lage en konkret avtale om dette.

Skal arbeidsgiver ordne veileder eller skal du som psykolog fikse dette selv? Dette er ting det er greit å avklare så tidlig som mulig. Merk at denne avtalen gir rett til veiledning, men ikke nødvendigvis veiledning som fyller kravene i spesialistutdanningen.

Mer om rett til veiledning

Arbeidskontrakt og stillingsbeskrivelse

Alle ansatte har krav på en arbeidskontrakt og minstekravene til hva kontrakten skal inneholde. Du har også krav på å få bistand fra en tillitsvalgt ved inngåelse av kontrakten.

I en stillingsbeskrivelse bør du få spesifisert så mye som mulig om stillingens konkrete arbeidsoppgaver og innhold.

Psykologer i kommunen jobber både

 • individrettet og med grupper  
 • med undervisning og veiledning til både samarbeidsparter og befolkning
 • på systemnivå med evaluering, tjenesteutvikling og implementering, kommunalt plan- og utredningsarbeid, samarbeid med andrelinjen og lignende

Din kompetanse som psykolog kan brukes

 • samfunnspsykologisk og folkehelserettet med helsefremming og forebygging 
 • klinisk med utredning, behandling, henvisning, oppfølging og rehabilitering