Hopp til hovedinnhold

Unngå bindingstid ved spesialisering

Vi fraråder alltid å takke ja til spesialisering med vilkår om bindingstid. Vi anbefaler også at du får en skriftlig avtale om å få dekket spesialisering samtidig som du inngår arbeidsavtale.

Noen få kommuner forsøker å sette bindingstid som vilkår for å dekke spesialistutdanning for psykologer.

I helseforetakene har Psykologforeningen tariffavtalt en rett og en plikt til å gjennomføre spesialistutdanning. En tilsvarende sentral særavtale finnes ikke i kommunene. Psykologforeningens medlemsundersøkelser viser likevel at over 90 prosent av de som er ansatt i kommunene får dekket spesialiseringen helt eller delvis uten noen form for bindingstid.

I noen kommuner er det fremforhandlet lokale avtaler om gjennomføring av spesialistutdanning. Ta kontakt med tillitsvalgt for Psykologforeningen for å avklare dette. Vet du ikke hvem lokal tillitsvalgt er, kan du spørre den som intervjuet deg. Forhandlingsavdelingen har også ofte oversikt over lokale tillitsvalgte.

Punkter du bør tenke gjennom og argumenter du kan bruke hvis kommunen forsøker å pålegge deg bindingstid for å dekke utgifter til spesialisering (kursavgift, fri med lønn og utgifter til veiledning):

  • Det er så vanlig å få dekket spesialisering i kommunene at det bør kunne forventes at det dekkes uten bindingstid. Vår medlemsundersøkelse viser at langt de fleste får dette dekket uten bindingstid. Det er naturlig for psykologer å begynne på spesialisering etter endt studie. Dette gjelder uavhengig av arbeidssted.
  • I Statens personalhåndbok omtales bindingstid. Der sies det at bindingstiden normalt beregnes til det dobbelte av utdanningslengden, men at du påbegynner bindingstiden med en gang du er tilbake i stillingen. Det betyr at du får fri i for eksempel 6 måneder vil du kunne ha 1 års bindingstid. I spesialiseringen er du kun borte noen få dager av gangen. Skal bindingstiden påbegynnes når du er tilbake i jobb, blir jo bindingstiden bare noen få dager den også. Nå gjelder ikke Statens personalhåndbok i kommunene, men den er likevel ofte retningsgivende for andre sektorer. Statens personalhåndbok sier videre at det ikke skal inngås avtale om bindingstid dersom utdanningsutgiftene er under 1 G (dvs. ca. 100 000 kroner) eller av kortere varighet enn to måneder. Ett program vil jo normalt være både kortere og billigere enn dette.
  • Avtaler om bindingstid blir ofte inngått for at arbeidsgiver skal få et visst utbytte av den investeringen som blir gjort i arbeidstakers utdannelse. Ved gjennomføring av spesialistutdanning får derimot kommunen nytte av psykologens økte kunnskap etter hvert gjennomførte kurs og hver veiledning. Og har dermed mulighet til å tilby innbyggerne et bedre tilbud med en gang.
  • Selv om du ved signering av kontrakten tenker at du skal bli hos denne arbeidsgiveren lenge, kan ting endre seg. Plutselig dukker det opp andre spennende jobber eller livet tar en vending som gjør at du må flytte på deg.
  • Det er verdt å tenke over hvorfor noen kommuner mener de må «binde deg til masta» gjennom bindingstid. Hva sier det om arbeidsplassen?
  • Bindingstid gjør at du mister alle forhandlingskort i ettertid. Arbeidsgiver trenger ikke gi deg lønnsøkning, for du kan ikke slutte likevel.
  • Bryter du bindingstiden, kan det være du ikke bare må tilbakebetale kursavgift, men også den lønna du mottok mens du var på kurs og i veiledning.
  • Det kan virke som om noen kommuner ikke helt har forstått dette med bindingstid. For å bli spesialist må man i mange tilfeller jobbe flere steder for å få den praksisen som kreves. Hvis alle dine arbeidsgivere skal kreve bindingstid, går ikke dette opp. Betyr det at kommunen gjennom et krav om bindingstid forplikter seg til å betale spesialiseringen og lønnen din også når du har praksis andre steder?

Du bør helst avtale skriftlig at du skal få dekket spesialiseringen når du inngår arbeidsavtale. Dette bør stå klart i kontrakten, i tilleggsavtale eller i e-post.  Du bør ikke godta muntlige avtaler om dette. Muntlige avtaler er vanskelige å bevise hvis det oppstår uenighet knyttet til hva arbeidsgiver faktisk ga lovnad om.

Hvis dialogen har vært muntlig, kan du for eksempel oppsummere det slik i en e-post til arbeidsgiver:

«Jeg viser til vår samtale i går hvor du på vegne av kommune XX bekreftet at dere vil dekke min spesialisering (kursavgift, fri med lønn til å delta på kurs og veiledning i tråd med kravene i spesialistutdanningen). Hvis dette ikke stemmer, så ber jeg om at du sier fra».


Møter du krav om bindingstid? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller oss!

Kontakt Jus- og arbeidslivsavdelingen