Hopp til hovedinnhold

Styring og ledelse

Psykologforeningen ønsker flere psykologer i ledelse.

Det er et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kurset «Psyk meg opp i ledelse» er et tilbud til psykologer med lederansvar på ulike nivåer, eller psykologer med noe ledererfaring som vurderer en videre lederkarriere i helseforetakene.

Psyk meg opp i ledelse Anbefalinger for lederutvikling