Hopp til hovedinnhold

Psyk meg opp i ledelse

Illustrasjon: Lotta Köhler / Psykologforeningen

Norsk psykologforening viderefører tilbudet til psykologer med lederansvar innenfor helseforetakene. Nå inviterer vi både til kull 21 på det vanlige programmet – og til Kull 2 på et nytt påbyggingskurs for tidligere deltakere.

Det er og vil være et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vi trenger ledere som har selvinnsikt og er trygge på egen lederkompetanse. Slike ledere er tydelige og rause og baserer sitt lederskap på tillit, involvering og dialog. I tillegg kjenner og behersker de de mest sentrale lederverktøyene som brukes i helsetjenesten og har forståelse for økende krav til kunnskapsbasert praksis.

Meld deg opp til kull 21 (del 1)

Trener på egen lederhverdag

Kurset vil ledes av rådgiver Einar Li, tidligere fagsjef for lederutvikling i Helse Sør-Øst RHF, og psykologspesialist Tove Mathiesen. Det blir invitert inspirerende forelesere fra helseforetakene i hele landet.

Kursets arbeidsform forutsetter at deltakerne er til stede hele tiden på alle tre samlinger og overnatter på kurshotellet. Det blir gitt enkle hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene.

Kurset er arbeidsintensivt og gir anledning til å trene på å gjennomføre konkrete tiltak i deltakernes egen lederhverdag. Dette blir av deltakerne på tidligere kull fremhevet som en av de store styrkene ved seminaret, som har fått meget gode tilbakemeldinger.

Hvem kan søke?

Kurset er et tilbud til psykologer i alle fire helseregioner med lederansvar på ulike nivåer. Det vil også være aktuelt for psykologer med noe ledererfaring som ønsker å vurdere en videre leder- karriere i helseforetakene. Deltakere med økonomi- og personalansvar vil bli prioritert.

Medlemmer i Norsk psykologforening betaler kun reise og opphold. Ikke-medlemmer betaler en kursavgift på kr 15 000,-. Psykologforeningen har holdt av rom på hotellet for en natt på hver samling. Mer informasjon kommer til de som får plass på dette kullet.

Tre samlinger

Kurset består av tre samlinger på Quality Hotel Leangkollen i Asker:

  • 20. og 21. november 2024
  • 15. og 16. januar 2025
  • 13. og 14. mars 2025

Søknad om deltakelse, som må være godkjent av overordnet. Det er få plasser igjen, og søknader mottas fortløpende. Sendes til Tove Mathiesen på e-post: [email protected].

Psyk meg opp i ledelse – Del 2, kull 2 (nytt format)

Hensikten med seminaret er å styrke nødvendige lederferdigheter for å videreutvikle tjenestetilbudet, mestre endringstrykk og skape resultater i egen organisasjon.

Målgruppe

Ledere med erfaring innen feltet, og som har fullført Psyk meg opp i ledelse. Tidligere deltakere har fått tilsendt informasjon, men dersom du ikke har fått – og er i målgruppen, ta kontakt med Tove Mathiesen for å få tilsendt mer utfyllende beskrivelse av tilbudet.

Format

Det vil være to samlinger over to dager.

Det forutsettes deltakelse på alle samlinger:

  • 26. og 27. september 2024
  • 5. og 6. desember 2024

Begge samlingene er på Quality Hotel Leangkollen, Asker. 

Finansiering

Psyk meg opp i ledelse 1 blir finansiert i sin helhet av Psykologforeningen – et raust bidrag både til den enkelte deltaker og foretakene. For trinn 2 subsidierer foreningen noe, men det er rimelig at foretakene også bidrar. Det er derfor fastsatt en kursavgift på 7.500 kr. Deltakerne dekker i tillegg reise og hotellopphold.

Påmelding

  • Sendes til Tove Mathiesen på e-post: [email protected]
  • Det er få plasser igjen, og søknader mottas fortløpende

Spørsmål om kurset kan rettes til: