Hopp til hovedinnhold

Alle skjemaer

Her finner du maler knyttet til spesialistutdanningen.

Skjemaet fylles ut, signeres og skannes, før det lastes opp på «Min side».

OBS! Det er et krav at praksis som søkes godkjent dokumenteres med tjenestebevis.

Arbeidspsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Barne- og ungdomspsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Eldrepsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Familiepsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Habilitering

Søknad om godkjenningPraksisattest 

Klinisk helsepsykologi

Praksisattest

Nevropsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Psykoterapi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Rus- og avhengighetspsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Samfunns- og allmennpsykologi

Søknad om godkjenning  •  Praksisattest

Voksenpsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Organisasjonspsykologi

Søknad om godkjenning  • Praksisattest

Valgfritt program

Praksisattest