Hopp til hovedinnhold

Oversikt over valgfrie program godkjent til spesialitetene

Spesialistutdanningen for psykologer består av krav til praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid. De fleste spesialitetene består av obligatorisk program og valgfritt program. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialitetene. 

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Fellesprogrammet må være gjennomført dersom det valgfrie programmet skal godkjennes som en del av spesialistutdanningen
 • Det er kun valgfrie program som er godkjent av Sentralstyret som gir uttelling i spesialistutdanningen
 • Valgfrie program hvor det ikke er særskilte krav til opptak kan tas før oppstart på obligatoriske program. Viktig å sjekke om det aktuelle valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten man ønsker å gjennomføre.
 • Valgfrie program til spesialiteten består av praksis, veiledning og kurs og kan ikke tas samtidig med andre program i utdanningen
 • Psykologspesialister kan søke opptak til de valgfrie programmene som vedlikehold, og da gjelder ikke krav til veiledning og praksis. Unntak for valgfritt program i organisasjon og ledelse hvor det kreves deltakelse i gruppeveiledning i tilknytning til kursene. 

Særskilte krav stilles til opptak på disse valgfrie programmene:

 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi – alvorlig og sammensatt problematikk (krever fullført obligatorisk program i rus og avhengighetspsykologi)

Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til (ikke godkjent til alle spesialiteter selv om man kan søke opptak).

 

Til spesialiteten i arbeidspsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Habiliteringspsykologi

Til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Gruppeterapi
 • Bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Habiliteringspsykologi
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)

 Til spesialiteten i eldrepsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne

Til spesialiteten i familiepsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Habiliteringspsykologi
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program) 

Til spesialiteten i habiliteringspsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Habiliteringspsykologi
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)

Til spesialiteten i klinisk helsepsykologi godkjennes følgende valgfrie program: 

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Systembasert arbeid med familier
 • Parterapi
 • Gruppeterapi
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Habiliteringspsykologi

Til spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi godkjennes følgende valgfrie program: 

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi – alvorlig og sammensatt problematikk (krever gjennomført obligatorisk program i rus og avhengighetspsykologi)
 • Systembasert arbeid med familier
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologer som veileder andre yrkesgrupper

Til spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Habiliteringspsykologi
 • Psykologer som veileder andre yrkesgrupper

Til spesialiteten i voksenpsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Arbeidspsykologi
 • Bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
Kurskalender (meld deg på her)