Hopp til hovedinnhold

Emosjonsfokusert familieterapi anvendt i klinisk arbeid med barn og unge - 008 (Fulltegnet)

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
11.03.2024 11.03.2025
Påmeldingsfrist:
05.02.2024
Avmeldingsfrist:
05.02.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og ungdom, i kommunale tjenester for barn og unge, samt statlig barne- og familievern.
For å kunne starte på valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge må du ha fullført fellesprogrammet og alle de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi. 

 
Psykologer som har fullført andre obligatoriske spesialistkurs og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge, kan også vurderes for opptak etter søknad.
 
Dokumentasjon på at du oppfyller kravene til å starte på programmet sendes inn som sak på Min Side før påmeldingen kan godkjennes. 
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT) er utviklet av Joanne Dolhanty og Adele Lafrance Robinson. I EFFT er det søkelys på å behandle psykiske vansker hos barn eller hjelpe barn med emosjonsregulering, gjennom å veilede og støtte foreldrene, slik at de blir sine barns emosjonsveiledere og bedringsagenter.

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. For dette programmet gjelder målbeskrivelsen for Psykoterapeutisk metode for barn og unge. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
 
Læringsutbytte
  • Økte terapeutferdigheter: kursdeltagerne skal lære seg 5 spesifikke stol-intervensjoner
  • Økt kompetanse på individuell foreldreveiledning
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Ane Bente Gjul, Hanna Aardal .
Prosjektnummer:
40EM224008
Læringsutbytte
  • Økt teoretisk kunnskap på spesifikk og presis empati
  • Økte empatiferdigheter
  • Økt kunnskap om empatiens rolle i alliansebygging
  • Økt kunnskap om bruk av EFST i individuelle samtaler med barn
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Ane Bente Gjul, Hanna Aardal .
Prosjektnummer:
40EM324008

 Avanserte og integrerte terapeutferdigheter

  • Inngående kunnskaper om den praktiske anvendelsen av EFST
  • Inngående kunnskaper om EFSTs styrker og begrensninger
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Ane Bente Gjul, Hanna Aardal .
Prosjektnummer:
40EM425008
Logg inn på Min side for mer informasjon om Emosjonsfokusert familieterapi anvendt i klinisk arbeid med barn og unge - 008 (Fulltegnet) (fra 11.03.2024 til 11.03.2025) Les mer på Min Side
Påmeldingsfristen er passert.