Hopp til hovedinnhold

Mentaliseringsbasert arbeid med barn, unge og familier (psykoterapeutisk metode barn og unge) - 001

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
17.06.2024 17.06.2025
Påmeldingsfrist:
13.05.2024
Avmeldingsfrist:
13.05.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og ungdom, i kommunale tjenester for barn og unge, samt statlig barne- og familievern.
For å kunne starte på valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge må du ha fullført Fellesprogrammet og alle de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi. 

 
Psykologer som har fullført andre obligatoriske spesialistkurs og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge, kan også vurderes for opptak etter søknad.
 
Dokumentasjon på at du oppfyller kravene til å starte på programmet sendes inn som sak på Min Side før påmeldingen kan godkjennes. 
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Psykologene skal få økt kunnskap om teorigrunnlaget for mentaliseringsbasert arbeid med barn, unge og familier og spesielt hvordan ordinær utvikling av mentalisering informerer terapeutiske intervensjoner. Kurset skal gi økt kunnskap om og ferdighetstrening i bruken av en mentaliseringsbasert behandling ved ulike tilstandsbilder, i ulike aldersgrupper og i arbeid med både individer og systemer. Psykologene skal få inngående kunnskap om psykoterapimetodens styrker og begrensninger og de skal kunne vurdere indikasjon og kontraindikasjon for mentaliseringsbasert behandling utfra metodens begrensninger og styrker. De skal kunne anvende kasusformulering og brukermedvirkning i praksis for å sikre barn og unge og deres familier innflytelse og de skal få økte ferdigheter i å anvende teknikker, ferdigheter og intervensjoner som utgjør kjernen i mentaliseringsbasert arbeid med barn, unge og familier
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. For dette programmet gjelder målbeskrivelsen for Psykoterapeutisk metode for barn og unge.
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)

 •  
Kurs 1: Introduksjon til mentalisering og mentaliseringsbasert arbeid med de minste
Etter dette kurset skal psykologen ha kunnskap om:
 • Mentalisering som en psykologisk kjerneprosess i normal og patologisk utvikling
 • Grunnleggende elementer i mentaliseringsbasert arbeid
 • Mentaliseringsbasert utredning og behandling av spedbarn og smårollinger
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Fredrik Cappelen, Line Brotnow Decker.
Prosjektnummer:
40ME124001
Kurs 2: Mentaliseringsbasert arbeid med barn (5-12 år)
Etter dette kurset skal psykologen ha kunnskap om:
 • Utviklingspsykologisk blikk på mentalisering i barneskolealder og kobling til psykisk uhelse.
 • Utredning og mentaliseringsbasert terapi med barn og foreldre (MBT-C modellen)
 • Lekebaserte intervensjoner og vurdering av barnets lekeprofil
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Fredrik Cappelen, Line Brotnow Decker.
Prosjektnummer:
40ME224001
Kurs 3: Mentaliseringsbasert arbeid med ungdom (12-18 år)
Etter dette kurset skal psykologen ha kunnskap om:
 • Utvikling og utfordring med mentalisering i ungdomstid
 • Mentaliseringsbasert terapi med ungdom, med særlig fokus på kreativitet, håndtering av farlig atferd og kriser, emosjonell ustabilitet) Lek og kreativitet i ungdomsterapi
 • Å involvere voksne i behandling av ungdommer: omsorgspersonenes rolle
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Line Indrevoll Stänicke, Fredrik Cappelen, Line Brotnow Decker.
Prosjektnummer:
40ME325001

Kurs 4: Mentaliseringsbasert arbeid med familier og systemer
Etter dette kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Mentaliseringsbasert forståelse av familien som system og utgangspunkt for intervensjon
 • Mentaliseringsbaserte intervensjoner innad i familien og med eksterne samarbeidspartnere
 • Mentaliseringsbasert gruppebehandling av ungdom og ambulante tjenester
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Fredrik Cappelen, Line Brotnow Decker, Jennie Kristina Gärderup Richard, Cilje Sunde Rolfsjord.
Prosjektnummer:
40ME425001
Logg inn på Min side for påmelding til Mentaliseringsbasert arbeid med barn, unge og familier (psykoterapeutisk metode barn og unge) - 001 (fra 17.06.2024 til 17.06.2025) Påmelding på Min Side