Hopp til hovedinnhold

Parterapi - 005

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
16.09.2024 16.09.2025
Påmeldingsfrist:
12.08.2024
Avmeldingsfrist:
12.08.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som skal bli spesialister og som ønsker mer kunnskap om parterapi. Det er krav til at psykologene som skal ta dette valgfrie programmet har gjennomført obligatorisk program til egen spesialitet (programmet kan likevel ikke godkjennes som valgfritt program til alle spesialiteter. Se oversikt over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialiteten).
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Målet med kursene er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med par. Det skal være en sammenheng mellom kurssamlingene og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Kurssamlingene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Læringsutbytte
Etter kurset vil deltakerne ha økte kunnskaper om:
 • I hvilke sammenhenger/tilfeller parterapi er relevant og nødvendig metode for å bidra til endring for pasienter med ulike psykiske plager eller lidelser.
 • Barrierer og muligheter for å drive parterapeutisk praksis i systemer der paret ikke er primærklient (retningslinjer, oppdragsbeskrivelser etc.)
 • Hvordan parrelasjonen påvirker individet og andre relasjoner
 • Ulike faktorer som påvirker parrelasjonen som psykisk sykdom, somatisk sykdom, traumer, vold, rus etc.
 • Parterapi når relasjonen er preget av ulik makt (patriarkalske familier etc.), kjønnsroller og kjønnskamp
 • Parrelasjonen i et flergenerasjonsperspektiv
 • Hvordan initiere parterapi og hvordan gjennomføre førstegangssamtale med par
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Line Helledal, Suzanne Walther.
Prosjektnummer:
40PA124005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurs 2 og 3 vil deltakerne ha økte forutsetninger for å:
 • Gjennomføre parterapeutiske intervensjoner som narrative metoder, emosjonsfokuserte metoder etc
 • Gjennomføre parterapeutiske intervensjoner når konflikt oppstår i terapirommet
 • Hjelpe foreldre til å forstå hvordan egen konflikt påvirker barn og andre i nære relasjoner
I løpet av kurs 2 og 3 vil deltakerne gjøres kjent med ulike parterapeutiske metoder og de vil få anledning til å øve på gjennomføring av parterapeutiske metoder med realistiske intervensjoner.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Frode Thuen, Maria Catrin Larell Sagen.
Prosjektnummer:
40PA225005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurs 2 og 3 vil deltakerne ha økte forutsetninger for å:
 • Gjennomføre parterapeutiske intervensjoner som narrative metoder, emosjonsfokuserte metoder etc
 • Gjennomføre parterapeutiske intervensjoner når konflikt oppstår i terapirommet
 • Hjelpe foreldre til å forstå hvordan egen konflikt påvirker barn og andre i nære relasjoner
I løpet av kurs 2 og 3 vil deltakerne gjøres kjent med ulike parterapeutiske metoder og de vil få anledning til å øve på gjennomføring av parterapeutiske metoder med realistiske intervensjoner.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Frode Thuen, Maria Catrin Larell Sagen.
Prosjektnummer:
40PA325005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurs 4 vil deltakerne ha:
 • Økte kunnskaper om strukturelle faktorers (arbeid, arbeidsfordeling, økonomi) betydning for parforhold.
 • Økt forståelse for betydning av sex og hvilke faktorer som påvirker seksualitet. Det er et mål at samlingen skal bidra til at deltakerne opplever økt trygghet i å snakke om temaer som omhandler seksualitet og tabuer i parforhold og at de kan skape rammer for at paret kan ta opp temaer som omhandler seksualitet og tabuer i parforhold
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Atle Thomas Austad, Sidsel Schaller.
Prosjektnummer:
40PA425005
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Parterapi - 005 (fra 16.09.2024 til 16.09.2025) Påmelding på Min Side