Hopp til hovedinnhold

Nå er det sommer!

Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk. Foto: Psykologforeningen

– Ferie er en rettighet som har blitt kjempet frem av arbeidstakersiden. Jeg håper hver enkelt klarer å finne ro og påfyll, skriver visepresident Hanne Indregard Lind.

Av: Hanne Indregard Lind

Det er sommer, og vårens utfordrende eventyr, lønnsforhandlingene, ligger bak oss. Vi har forhandlet i våre ulike sektorer. For Oslo kommune og avtalespesialistene har det vært sentrale forhandlinger, og lønnsveksten har vært på linje med andre i offentlig sektor.

For avtalespesialistene har vi også vunnet delvis frem med vårt krav om kompensasjon for økte strømkostnader, samt innføring av ekstra takst ved de første seks konsultasjonene i gruppebehandling. I sykehusene har de foretakstillitsvalgte kastet sine krefter inn og forhandlet lokalt på hvert helseforetak. Her er det oppnådd noe høyere lønnsvekst enn frontfaget. Dette var helt nødvendig, da forventet prisvekst ble justert opp i revidert nasjonalbudsjett.

Vi sitter i slørblå junikveld
Og svaler oss ute på trammen
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Hans Børli

Det er forresten ikke helt sant at forhandlingene ligger bak oss. I sektor stat og kommune, skal våre tillitsvalgte ha et høsteventyr i form av lokale forhandlinger. Men er det egentlig et eventyr? Det kjennes kanskje ikke alltid sånn når man sitter der med regnearkene og arbeidsgiver, og forsøker å få gjennomslag for medlemmene i til tider svært krevende forhandlingsmøter.

Lønnsforhandlingene er viktige for våre medlemmer og for den offentlige helsetjenestens evne til å rekruttere og beholde ansatte. De årlige lokale, kollektive lønnsforhandlingene er en ordning vi skal hegne om. Det skal vi gjøre ved å fremme velbegrunnede og ansvarlige krav, ved å ha god opplæring av våre tillitsvalgte, og ved å fortsette å gi dem råd og bistand etter behov når de forhandler. Tusen takk til alle som bidrar i årets forhandlinger!

I forhandlingsperioden bruker de tillitsvalgte mye tid og krefter på å forhandle, men de bruker ellers mye tid på jobbing direkte i tjenestene for å forbedre tilbud og arbeidsbetingelser. De bidrar inn i faglige spørsmål og utforming av tjenestene. Dette gjør de i samarbeid med tillitsvalgte fra andre fagforeninger og i samarbeid med ledelse.

De tillitsvalgte forholder seg til avtaler mellom partene, for eksempel hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne som sier blant annet: «Arbeidsgiver og tillitsvalgte har plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet, slik at partene kan løse eventuelle problemer på en uformell og konstruktiv måte.

Tillitsvalgte skal ta seg av og søke å ordne i minnelighet klager som medlemmene mener å ha overfor arbeidsgiver, eller som arbeidsgiver mener å ha overfor vedkommende organisasjons medlemmer.» Har dette vært prøvd uten hell, er det utallige eksempler på at våre tillitsvalgte også evner å påvirke saker gjennom arbeid inn mot styrer, politikere og ved å løfte temaer inn i mediene. 

Det er endelig sommer og ferietid. Ferie er også en rettighet som har blitt kjempet frem av arbeidstakersiden. Jeg håper hver enkelt klarer å finne ro og påfyll. Det er ikke alltid lett å koble av når man har pasienters ve og vel i tankene, og må ta en pause i behandlingen. Det er heller ikke lett om man er i et tidspresset forskningsprosjekt, eller man har ulike oppgaver man skulle ferdigstilt og som andre venter på.

Det er lett å bli fristet til å ta en tur innom arbeidet, enten i tankene eller ved å jobbe i ferien. Skrive litt på artikkelen, være tilgjengelig for noen pasienter, eller lignende Jeg håper dere delegerer nødvendige oppgaver til de som er på jobb og selv tar helt fri. Dere har lov – og rett – til å ta helt fri.

Med ønske om en strålende sommer med ro, gode relasjoner og alt det dere ellers liker best!