Hopp til hovedinnhold

Psykologen i rettssystemet - 008

Kurskategori:
Vedlikeholdskurs
Sted:
Oslo
Timer:
16
Periode:
14.11.2024 15.11.2024
Påmeldingsfrist:
10.10.2024
Avmeldingsfrist:
10.10.2024
Kurset tar for seg arbeidet som sakkyndig i ulike rettsinstanser, sivil og strafferett
Målgruppe

Psykologer og psykologspesialister

Målsetting

Å få en grunnleggende forståelse for sakkyndighet og sakkyndighetsrollen og hvordan denne skiller seg fra øvrig klinisk arbeid. Få kjennskap til ulike områder hvor psykologer er etterspurt som sakkyndige. Kjenne til beslutningsteori og hvilke systematiske feil som kan begås ved beslutningstaking. Kunne fremstå i en rettslig sammenheng på en profesjonell måte.

Det vil primært bli separate forelesninger og noen øvelser

Om kursleder

Pål Grøndahl, spesialist klinisk voksenpsykologi og ph.d. Grøndahl var forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Arbeider nå i selvstendig praksis. Han har publisert flere artikler om rettspsykiatri og sakkyndighet mv. Han har arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndig de siste 15 årene og er aktiv debattant knyttet til spørsmål om sakkyndighet, rettspsykiatri, rettspsykologi og psykisk helse.
Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer.

Kursavgift: 7.400,00  Medlem/ikke-medlem

 
Logg inn på Min side for påmelding til Psykologen i rettssystemet - 008 (fra 14.11.2024 til 15.11.2024) Påmelding på Min Side