Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Fag og politikk

I Hå kommune tenker de framover

På Jæren i Rogaland jobber helsetjenesten tverrfaglig. – Det er til det beste for pasientene. Alle får brukt sin kompetanse i fellesskap, og vi får løftet pasienten sammen, forteller overlegen og psykologen i Hå.

– Kommisjonens konklusjoner er problematiske

Psykologforeningen fremmer kritikk, og løfter blant annet unge uføre i vårt høringssvar til helsepersonellkommisjonen.

Vanskelig å rekruttere psykologer: Går utover pasientene

En ny rapport slår fast at små kommuner sliter med å rekruttere psykologer og andre med høy utdanning.

Ønsker samarbeid mellom psykolog og fastlege

Mer enn halvparten av de spurte vil at fastlegen og psykologen skal jobbe tettere sammen, viser undersøkelsen Helsepolitisk barometer 2023.

Sykehusutvalget: – Mange gode forslag

– Vi trenger en endring og tror sykehusutvalgets forslag kan bedre situasjonen, sier fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng.

– Vi må lytte mer til barna

Fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng, er positiv til flere av barnevernsutvalgets tiltaksforslag.

Rapport: Finansiering av psykisk helsevern og TSB

Psykologforening har tatt initiativ til en kartlegging av erfaringer med innsatsstyrt finansiering (ISF), og hvordan modellen påvirker pasienttilbudet, prioritering og den enkelte behandler.

Vil bruke 1 milliard på kvinnehelse: Psykisk helse ikke tilstrekkelig prioritert

– Vi savner flere konkrete tiltak for å sikre kvinner bedre tilgang til god behandling for psykiske lidelser, sier Arnhild Lauveng, fungerende president i Psykologforeningen.

Stort behov for psykologkompetanse i skolene

Norske skoler rapporterer om store utfordringer, og ønsker hjelp til å forebygge psykisk uhelse hos barn og unge, ifølge en ny undersøkelse fra Psykologforeningen.

– Kripos stigmatiserer psykiske lidelser

– Politiet skaper fordommer om personer med psykiske lidelser gjennom lettvint bruk av vold- og drapsstatistikk, skriver spesialrådgiver Aina Fraas-Johansen og fagsjef Kim Edgar Karlsen i VG Debatt.

Store utfordringer inn i de neste tiårene

Helsepersonellkommisjonen peker på hvordan helsevesenet må endre seg for å møte de stadig flere eldre.

Norske sykehus bygges for små – psykisk helse rammes hardt

Dagens måte å finansiere sykehus på fungerer ikke. Psykologforeningen er bekymret for at psykisk helse taper når man tvinges til å kutte kostnader ved byggingen av nye sykehus.

Viser 25 til 36 av 69 resultater.

Side 3 av 6