Hopp til hovedinnhold

Vanskelig å rekruttere psykologer: Går utover pasientene

Små kommuner sliter med å rekruttere psykologer. Nesten 2 av 3 små kommuner har ingen eller veldig få kvalifiserte søkere på stillinger som lyses ut. Foto: Canva
Felicia Rolf 13.04.2023

En ny rapport slår fast at små kommuner sliter med å rekruttere psykologer og andre med høy utdanning.

Rapporten Størrelse teller som Menon har gjort på oppdrag fra Akademikerne, konkluderer med at mangel på psykologer og andre høyt utdannende fagpersoner i kommunene blant annet rammer psykisk syke.

Norske kommuner er gjennom norsk lov pålagt å være knyttet til en psykolog. Samtidig sliter kommunene med å rekruttere dem. I dag mangler 1 av 5 kommuner psykologkompetanse, ifølge tall fra  SSB.

– Selv om det utføres svært mye viktig psykologarbeid i kommunene hver eneste dag, er det et stort behov for flere psykologer og et sterkere fagmiljø, sier Arnhild Lauveng, fungerende president i Psykologforeningen.

Psykologer i kommunene jobber normalt tverrfaglig og har generelt få kollegaer med samme fagbakgrunn. Mangel på kapasitet og kompetanse har konsekvenser for kvaliteten på tjenestene, ifølge rapporten. Dette fører til at ikke alle som har rett på hjelp får hjelp – og kvaliteten til dem som får hjelp er for dårlig.

Mindre fagmiljø, mindre fagkompetanse

Rapporten påpeker at det kan være belastende for psykologer, særlig i spesialiserte tjenester som barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), å være alene om vanskelige saker.

Funnene viser dermed at det er viktig med gode fagmiljøer og fagkompetanse for å kunne sikretjenestene og rettssikkerheten i kommunene.

Små kommuner i utkantstrøk har gjerne også få innbyggere og dermed få pasienter. De får derfor utfordringer med å tilknytte seg tilstrekkelig kompetanse til å håndtere de behovene som finnes.

Fagmiljøet som tilbys blir for lite til å tiltrekke seg fagkompetansen, slår rapporten fast.

Les mer Rapporten «Størrelse teller»

Går utover de som trenger hjelp

Rekrutteringsproblemene rammer pasientene. De fleste lederne som er spurt i undersøkelser knyttet til Menons rapport oppgir at mangel på kapasitet og kompetanse har konsekvenser for kvaliteten på tjenestene. Ikke alle som har rett på hjelp får hjelp og kvaliteten til de som får hjelp er for dårlig. Dette indikerer at viktige oppgaver ikke gjennomføres, noe som kan ha store konsekvenser for personene som har behov for hjelp.

Fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng.

– Vi er bekymret for at befolkningen i mange tilfeller ikke får dekket behovene sine for behandling og oppfølging, sier Lauveng.

I de fleste kommuner er en liten del av av fagmiljøet psykologer. Det betyr at mange psykologer jobber tverrfaglig og har generelt få kolleger med samme fagbakgrunn. Innen feltet psykisk helse og avhengighet, er det mest vanlig i små kommuner å ha et fagmiljø som består av 6-9 personer, mens i store kommuner er det mest vanlig å ha fagmiljøer på 10-19 personer.

Nesten 2 av 3 små kommuner har ingen eller veldig få kvalifiserte søkere på stillinger som lyses ut. Dette underbygger at små kommuner sliter med å rekruttere psykologer.

Rapporten mener at en forklaring kan være at en betydelig del av ledere i små kommuner vurderer sitt fagmiljø som lite attraktivt, sammenlignet med mellomstore og store kommuner.

– Tilgangen til psykiske helsetjenester i kommunene er ulik i dag, og slik kan vi ikke ha det. Vi mener at disse utfordringene skyldes flere forhold, blant annet manglende normering og finansiering. Det vil også være ulikt fra kommune til kommune hva som er de største utfordringene, sier Lauveng.