Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Fag og politikk

Bilde av utvalgsleder i Barnevernsinstitusjonsutvalget Erik Stene som overleverer utvalgets rapport til barne- og familieminister Kjersti Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det haster med å innfri barnas rett til helsehjelp

Det skriver vi i vårt innspill til Barnevernsinstitusjonsutvalget. Psykologforeningen støtter mange av utvalgets anbefalinger for fremtidens barnevern.  
Fra venstre står NAV-veileder Federico Berro, psykologspesialist Ola Halse Kneppe og jobbspesialist Mari Mee Elstad ved siden av hverandre og ser smilende inn i kameraet. De står innendørs foran en bokhylle.

– Sammen holder vi folk i jobb

Ofte henger jobb og psykiske helseplager tett sammen – i Nannestad og Sørumsand jobber derfor psykolog, NAV og fastleger sammen om å forebygge sykefravær.
President i Psykologforeningen, Håkon Skard, står smilende foran en bakgrunn av mur.

– Helseministeren har lyttet

Ingvild Kjerkol la stor vekt på psykisk helse under årets sykehustale.
Portrettbilde av president i Psykologforeningen, Håkon Skard.

Helseplattformen: – Uklok beslutning av Helse Midt-Norge

– Jeg skjønner at våre tillitsvalgte reagerer sterkt på dette vedtaket, sier president Håkon Skard, om beslutningen om å innføre Helseplattformen mot Helse Møre og Romsdals ønske.

Krigen i Gaza

Psykologforeningen er bekymret for sivilbefolkningen og helsearbeiderne i Gaza, og har derfor kommet med en rekke utspill de siste månedene.

Felles uttalelse for medisinsk nøytralitet

Sammen med en rekke andre organisasjoner og foreninger har vi kommet med en felles uttalelse om grusomhetene de sivile og helsearbeidere utsettes for på Gaza.

Roper varsku om omstillingsprosessen i Helse Nord

Akademikerne, Unio og LO advarer om konsekvensene. Psykologforeningen stiller seg bak advarselen, og mener psykisk helsevern står i fare for å rammes hardt.

– Fortsatt opptrapping av psykisk helse

Med de ordene møtte statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet årets lederkonferanse.

Gi sivilbefolkningen helsehjelp, mat, vann og trygge områder

Psykologforeningen, Sykepleierforbundet og Legeforeningen fordømmer lidelsene som Hamas’ terrorangrep på Israel og påfølgende israelsk gjengjeldelse påfører sivilbefolkningen.

– Må gå fra forståelse til faktiske prioriteringer

Psykologforeningen etterlyser mer konkrete og forpliktende tiltak i opptrappingsplanen for psykisk helse.

– Hvor er regjeringens opptrapping på psykisk helse?

Opptrappingsplanen for psykisk helse er ikke tydelig nok i dagens statsbudsjett, mener Norsk psykologforening.

Høydepunktene fra Arendalsuka

Arendalsuka 2023 bragte med seg nesten to tusen arrangementer. Her er et gjensyn med noen av arrangementene Psykologforeningen deltok på i år.

Viser 1 til 12 av 64 resultater.

Side 1 av 6