Hopp til hovedinnhold

– Nasjonal helse- og samhandlingsplan peker i riktig retning

Bilde av en smilende Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen
Håkon Kongsrud Skard mener vi kan få ned sykefraværet ved å satse på psykisk helse og bedre samhandling. Foto: Fartein Rudjord / Psykologforeningen
Marthe Berg 04.03.2024

– Det er svært positivt at regjeringen legger opp til å utvikle en tverrfaglig allmennhelsetjeneste, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte i fredag 1. mars regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan, som legger rammene for sykehusene og kommunehelsetjenesten de fire neste årene. Planen sendes nå ut på høring, før den skal vedtas av Stortinget.

– De tre største utfordringene er tilgang på fagfolk, for dårlig samhandling mellom tjenestene og at det ikke er likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester for befolkningen, sa Kjerkol under presentasjonen.

Planen er en av regjeringens viktigste svar på de mange utfordringene helsevesenet og omsorgstjenestene står overfor, og gjelder fra fra 2024 til 2027. Den nye planen skal avløse Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, som ble lagt fram av Solberg-regjeringen og vedtatt i Stortinget i 2020.

Det er mye å hente i å satse på psykisk helse, og på å få kommunene og sykehusene til å samhandle bedre. Slik kan vi få ned sykefravær som skyldes psykiske lidelser, og behandle hele mennesket.

Stort potensial innen arbeid og psykisk helse

Planen peker på tiltak som arbeidsrettet psykologisk behandling, samarbeid mellom helsetjenestene og NAV og individuell jobbstøtte for pasienter med langvarige psykiske lidelser. 

– Det er positivt at planen legger opp til å hjelpe pasienten inn i arbeid og et mestrende liv. Derfor er det godt at regjeringen ønsker å styrke arbeidsrettet rehabilitering med mer samarbeid mellom helsetjenester og NAV, sier Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard.


– Dette er en helt nødvendig utvikling som ikke kan gå raskt nok. Vi vet nå at vi kan hjelpe folk som lenge har stått på utsiden av arbeidslivet.


Håkon Kongsrud Skard

Framtida er tverrfaglig

Regjeringen vil utvikle tverrfaglige fastlegekontorer, og legger frem et lovforslag våren 2025 med nye løsninger for finansiering og organisering av allmennhelsetjenesten.

– Det er svært positivt at regjeringen legger opp til å utvikle en tverrfaglig allmennhelsetjeneste. Med et høyt sykefravær på grunn av psykiske lidelser, har vi gode erfaringer med psykolog på fastlegekontorer, der eksemplene viser at man hjelper folk raskere tilbake i arbeid, sier Skard.  

– Med økende mangel på helsepersonell og større behov for arbeidskraft er mer tverrfaglighet en helt nødvendig utvikling, mener Psykologforeningens president. 

– Det er vesentlig at løsningene i lovforslaget som legges fram neste år også tilrettelegger for mer nødvendig psykologkompetanse i allmenntjenesten, sier han.

Les våre første reaksjoner til helse- og samhandlingsplanen i Dagens Medisin

Bedre kapasitet i sykehusene 

Planen sier at den økonomiske veksten innen psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene. Dette skal bidra til kortere ventetider og rask og likeverdig tilgang til hjelp.


– Nå forventer vi at sykehusene følger opp kravet om å prioritere psykisk helsevern, og at helseministeren følger opp de sykehusene som eventuelt ikke innfrir kravet med like konkrete reaksjoner.


Håkon Kongsrud Skard

– Planens lovnad om økte ressurser og redusert mengde unyttig dokumentasjon, gir også bedre forutsetninger for å rekruttere og beholde fagfolk for å gi et godt tilbud til pasientene, sier Psykologforeningens president, og legger til:

– Vi ser fram til å lese gjennom de øvrige tiltakene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og så gjenstår det mye arbeid for å virkeliggjøre planens intensjoner. 

Se flere av tiltakene i planen på regjeringens sider