Hopp til hovedinnhold

– Helseministeren har lyttet

President i Psykologforeningen, Håkon Skard, står smilende foran en bakgrunn av mur.
President i Psykologforeningen, Håkon Kongsrud Skard, er glad for at helse- og omsorgsministeren har lyttet til fagfolkene. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Ingvild Kjerkol la stor vekt på psykisk helse under årets sykehustale.

Tirsdag kom helse- og omsorgsministeren med nye føringer for økt forutsigbarhet på de økonomiske rammene i sykehustalen, og ga sykehusene en ny prioriteringsregel for å styrke psykisk helsevern, inkludert døgnbehandling. 

– Når helseministeren innfører krav om at veksten i psykisk helsevern skal være høyere enn den generelle veksten i sykehusene, viser statsråden at hun har lyttet til fagfolkene, sier Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard som organiserer elleve tusen psykologer i Norge.

Bedre finansieringssystemer  

Helseministeren annonserte at regjeringen endrer sykehusenes finansieringsmodell ved å øke dekningsgraden til 100 prosent, endrer rentemodellen og reduserer kravet til egenkapital for investeringer i sykehusene. 

Visepresident i Psykologforeningen med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk, Hanne Indregard Lind, og sentralstyremedlem Bjarte Bønes Bruntveit står smilende i en sal foran helse- og omsorgsminister Ingvid Kjerkol på Haukeland Universitetssykehus i Bergen.
Både visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk, Hanne Indregard Lind, og sentralstyremedlem Bjarte Bønes Bruntveit var til stede da helse- og omsorgsminister Ingvid Kjerkol holdt sin årlige sykehustale på Haukeland Universitetssykehus i Bergen tirsdag formiddag. Foto: privat

– Helseministeren har tatt sykehusutvalgets utredning på alvor og endrer på rammevilkår som har gitt sykehusene vanskelige driftsforhold i mange år. Dette vil gi langt bedre forutsetninger for videre utvikling av sykehussektoren, sier Psykologforeningens president.   

Mindre rapportering og måling av dokumentasjon

Kjerkol løftet betydningen av at fagfolk får bedre tid til å hjelpe pasientene og utvikle faget. Videre la hun vekt på pasientenes egen medvirkning og at de fem prosentene av befolkningen som hvert år behandles i psykisk helsevern, får hjelp som virker godt.   

– Det er gledelig at helseministeren lover mindre unødig rapportering. Psykologforeningen har lenge ivret for at måling og evaluering bør fokusere mer på pasientenes nytte av behandlingen vi gir, sier Skard.  

– Vi ser fram til å være med å utvikle de psykiske helsetjenestene i denne retningen.  

Les også: Oppdragsdokumentene til helseforetakene

Samhandling er framtida

Kjerkol lovet også midler knyttet til samhandlingsprosjekter mellom sykehus og kommuner.  

– Vi kan ikke løse helseutfordringene framover uten bedre koordinering på tvers av kommuner og sykehus og mellom alle tjenestene som pasientene trenger, sier Psykologforeningens president. 

– Dette er en utvikling som samfunnet sårt trenger.