Hopp til hovedinnhold

Mener regjeringen må få flere tilbake i arbeid

President i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard deltok i politisk debatt da Helsepolitisk barometer 2024 ble presentert. Her sammen med Urd Pedersen i If Vertikal Helse, Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre), Even Røed (Ap), Marian Hussein (SV), Bård Hoksrud (FrP) og debattleder Aslak Bonde. Foto: Marthe Berg Tvetene / Psykologforeningen

Skal vi redusere det økende antallet uføre, må det politisk innsats og bedre tverrfaglig samarbeid til, svarer flertallet i ny undersøkelse.

Av: Marthe Berg Tvetene og Felicia Rolf

Bare de siste ti årene har antallet unge uføre doblet seg, og mer enn en tredjedel av alt sykefravær skyldes psykiske helseplager, ifølge NAV.

Mer enn ni av ti, 92 prosent av de spurte, mener regjeringen må bruke mer tid og penger på å redusere antallet som uføretrygdes som følge av psykiske lidelser.

Det kommer fram av spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer 2024 som presenteres denne uken. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar, og mer enn 2.000 personer har deltatt.

DAGSAVISEN: Stor undersøkelse: Ni av ti mener regjeringen må bruke mer ressurser på psykisk syke uføre 

Helsepolitisk barometer 2024:

  • Mer enn ni av ti, 92 prosent, mener regjeringen må bruke mer tid og penger på å redusere antallet som uføretrygdes som følge av psykiske lidelser.
  • Mer enn 70 prosent sier at de vil ha hjelp av psykolog, lege og NAV samtidig, dersom de blir sykemeldt på grunn av psykiske plager.
  • 61 prosent mener politikerne bør iverksette forebyggende tiltak og styrke psykisk helsehjelp i kommunene.

Kilde: Kantar

– Vi vet at vi kan hjelpe folk som står på utsiden av arbeidslivet. Du trenger psykisk helsehjelp og arbeidsrettede tiltak samtidig hvis du skal ha sjans til å komme deg tilbake i arbeid, sier president i Psykologforeningen, Håkon Kongsrud Skard.

Etterlyser bedre tilbud i kommunen 

Halvparten av befolkningen vil oppleve å ha en psykisk lidelse minst én gang i løpet av livet.  

På spørsmål om hva folk mener politikerne bør gjøre for å redusere psykisk uhelse i befolkningen, svarer flertallet, 61 prosent, at de bør iverksette forebyggende tiltak og styrke psykisk helsehjelp i kommunene. 

– Arbeidsrettet psykologisk behandling fungerer, og dette er noe regjeringen burde satse på nasjonalt. Vi må bygge opp samtidige tjenester der pasientene bor, sier Skard. 

Dersom ikke kommunene forebygger og behandler lettere til moderate tilstander, vil plagene kunne utvikle seg til slik at det blir behov for behandling i en allerede presset spesialisthelsetjeneste. I verste fall kan personen bli ufør.

DAGENS MEDISIN: Fire av ti har dårlig inntrykk av samarbeidet mellom NAV og helsepersonell ved psykisk sykdom

Psykiske lidelser er i dag den vanligste årsaken til uførhet, ifølge rapporter fra NAV.

I Fredrikstad har kommunen utviklet et tverrfaglig rehabiliteringsteam bestående av psykomotorisk fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, psykolog og jobbspesialist. Teamet jobber både ambulant med å reise hjem til pasientene og gir individuell behandling, og tar imot mindre grupper til felles undervisning, trening og mer.

Individuelt tilpassede tilbud der ulike faggrupper samarbeider mot felles mål for å få en bredere forståelse av pasientens lidelse og behov er hensiktsmessig. En helhetlig behandling er nyttig for dem med milde til moderate plager, og kan være helt avgjørende for dem med sammensatte og alvorlige problemer.

LES KRONIKKEN: Vil vi ha flere i arbeid? Da må vi jobbe for det

Vil ha tverrfaglig hjelp 

Mange mener politikerne bør utvikle en tverrfaglig allmennhelsetjeneste der fastlege og psykolog samarbeider. Mer enn 70 prosent sier ifølge undersøkelsen at de vil ha hjelp av psykolog, lege og NAV samtidig, dersom de blir sykemeldt på grunn av psykiske plager. 

– Dette viser at det er bred støtte i befolkningen til regjeringens planer om å organisere fastlegetjenesten på en mer tverrfaglig måte. Folk etterlyser bedre samhandling, og erfaringene viser at psykolog på fastlegekontor er med på å hjelpe folk raskere tilbake i arbeid, sier Skard, og legger til:

– Også jobbstøtte som IPS, der man får hjelp av jobbspesialister og psykologer eller annet helsepersonell samtidig, viser gode resultater.

Regjeringens planer framkommer i Nasjonale helse- og samhandlingsplan som ble presentert i mars. Den peker på tiltak som arbeidsrettet psykologisk behandling, samarbeid mellom helsetjenestene og NAV og individuell jobbstøtte for pasienter med langvarige psykiske lidelser.

Planen er nå ute på høring før den skal vedtas i Stortinget.

SE DEBATTEN: Skard om helse gjennom arbeid på Dagsnytt 18 med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

– Regjeringen ser at allmennhelsetjenesten er nødt til å være mer tverrfaglig. Man er nødt til å sørge for et større kompetansetilfang i primærhelsetjenesten for å kunne samhandle bedre med sykehusene og gi et bedre tilbud tettere på pasienten. Det er en utvikling som vi synes er positiv, sa Skard da planen ble presentert.

Visste du at?

  • Psykiske og fysiske plager henger ofte sammen. Individuelt tilpassede tilbud der ulike faggrupper som lege og psykolog samarbeider mot felles mål for å få en bredere forståelse av pasientens lidelse og behov er hensiktsmessig. En helhetlig behandling er nyttig for dem med milde til moderate plager, og kan være helt avgjørende for dem med sammensatte og alvorlige problemer .
  • Med en voksende andel eldre i befolkning de neste tiårene, trenger vi å tenke både nytt, helhetlig og forebyggende om tiltak for å fremme psykisk og fysisk helse. En mer bærekraftig helsetjeneste med fokus på forebygging og tilgjengelig tverrfaglig hjelp er viktig og riktig for både pasienter, de ulike yrkesgruppene og for samfunnet.