Hopp til hovedinnhold

Ønsker samarbeid mellom psykolog og fastlege

Fremtidens allmennhelsetjeneste er tverrfaglig, mener fungerende president i Psykologforeningen Arnhild Lauveng. Foto: Psykologforeningen
Marthe Berg 12.04.2023

Mer enn halvparten av de spurte vil at fastlegen og psykologen skal jobbe tettere sammen, viser undersøkelsen Helsepolitisk barometer 2023.

På spørsmål om du ved behov kunne tenke deg å få hjelp av en psykolog med tilknytning til din fastlege, svarer 53 prosent at de helt sikkert eller ganske sikkert ønsker et slikt tilbud. Aller mest ønsker unge personer å møte en tverrfaglig allmennhelsetjeneste. Her svarer seks av ti under 30 år at de vil at fastlegen og psykologen samarbeider.   

Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng mener denne undersøkelsen illustrerer at fremtidens allmennhelsetjeneste er tverrfaglig. 

– Det er mer effektivt å se mennesket som en helhet, enn at en lege ser på en del og en psykolog ser på en annen del, sier hun.

Lauveng mener det må bli like naturlig at kommunen tilbyr et godt psykologtilbud som at de tilbyr fastlege, fordi psykiske og fysiske plager ofte henger sammen.

– En helhetlig behandling er nyttig for dem med milde til moderate plager, samtidig som det kan være helt avgjørende for dem med sammensatte og alvorlige problemer, sier hun.

Også legene er positive til et samarbeid: To av tre fastleger kan tenke seg å samarbeide med en psykolog, viser en undersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet fra i fjor.

Les utdrag Helsepolitisk barometer 2023

Hvordan forhindre unge uføre?

To av tre unge, uføretrygdede i Norge er trygdet på grunn av en psykisk lidelse, ifølge NAV. 

I undersøkelsen Kantar har gjennomført svarer seks av ti at et samarbeid i allmennhelsetjenesten er blant de viktigste tiltakene for å forhindre langtidssykdom og uførhet.   

Samarbeidet mellom fastlegen og psykologen rangeres høyest blant tiltakene for å forhindre at langtidssykemeldte utvikler psykiske plager og symptomer. Pasientombudene i Norge har i år pekt på manglende kapasitet og kvalitet innen psykisk helsehjelp i kommunene. 

– Med en voksende, eldre befolkning, trenger vi en robust helsetjeneste som skjønner betydningen av å forebygge sykdom i alle aldersgrupper. Det arbeidet skjer i kommunene, og der er det mange som trenger psykologkompetansen, sier Psykologforeningens fungerende president.  

Vet ikke at kommunen har psykisk helseansvar

Til tross for at kommunene er lovpålagt å ha psykologkompetanse i helsetjenesten, er dette lite kjent. Kun 35 prosent av de spurte vet at kommunen har plikt til å tilby nødvendig psykisk helsehjelp.    

– Personer med mer alvorlige plager kan falle mellom flere stoler, og ikke få nødvendig oppfølging. Det haster med å hindre at befolkningens rett til nødvendig psykisk helsehjelp blir avhengig av lommebok og bosted, sier Lauveng  i et intervju med VG.  


– Vi vet at stadig flere kommuner mangler psykologer. Det betyr at politikerne må gjøre kommunene i stand til å rekruttere og beholde psykologer.


Arnhild Lauveng

– Hjelpen må være tilgjengelig

I løpet av livet vil halvparten av befolkningen oppleve å ha en psykisk lidelse minst én gang.  

Dersom ikke kommunene forebygger og behandler lettere til moderate tilstander, vil plagene kunne utvikle seg til slik at det blir behov for behandling i en presset spesialisthelsetjeneste. I verste fall kan personen bli ufør.  

– Psykisk og fysisk helsehjelp må være tilgjengelig og rettferdig. Psykologforeningen forventer at regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse tar tak her denne våren, sier Lauveng.