Hopp til hovedinnhold

Ny veileder om rollesammenblanding

Hva mener Psykologforeningen om helsetilsynets utkast til ny veileder?

Håkon Kongrud Skard, president i Psykologforeningen. Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen.

Statens Helsetilsyn arbeider i disse dager med en veileder for oppfølgning av helsepersonell i tilsynssaker der temaet er rollesammenblanding, og man skal søke om å få innvilget begrenset eller full autorisasjon. 

Et krav for å kunne søke tilbake autorisasjonen, er at man har gjennomført veiledning. Helsetilsynet har sendt et utkast på høring som særlig handler om hva veiledningen bør inneholde.

Veilederen vil kunne ha stor betydning for at en særlig viktig veiledning kan bli god og forsvarlig, sier president Håkon Kongsrud Skard.

Dette er autorisasjonen

Å blande roller

Når helsepersonell privatiserer sin profesjonelle rolle eller begår grenseoverskridende atferd, kalles dette rollesammenblanding.  

Eksempler på privatisering som nevnes i veilederen, er å ha sosial kontakt med pasienten gjennom sosiale medier, starte en vennskapelig relasjon og i noen tilfeller har gått inn i en intim eller seksuell relasjon.

Grenseoverskridende adferd er oftest handlinger under pågående behandlingen som er grensekrenkende, invaderende eller ydmykende. De kan både være verbale, fysiske eller seksualiserte.

Rollesammenblandingen kan variere med hvor alvorlig den er og hvor stor og skadepotensialet.  

Les også: Psykologers autorisasjon

– Vi mener som Helsetilsynet at veiledningen må etterstrebe å være treffsikker i hvert enkelt tilfelle, sier Skard.

Anbefaler konkretisering

Psykologforeningen har derfor lagt inn forslag om innhold i veiledningen, krav til veileder og krav til den som mottar veiledningen.

Fra psykoterapiforskning vet vi at innsikt og bearbeiding i seg selv ikke nødvendigvis er tilstrekkelig. Godt endringsarbeid fordrer ofte både innsikt og utvikling av nye ferdigheter.

Vi anbefaler at veilederen blir tydeligere om hvilke økte ferdigheter vedkommende opplever seg ikke-mestrende i når det gjelder det å forebygge nye hendelser.

Les: Etiske prinsipper for nordiske psykologer

Livskriser og rollesammenblanding

Når man som psykolog står i egne livskriser, er risikoen for å blande roller større.

– Ved rollesammenblanding som følge av egen livskrise, vil det å utvikle ferdigheter for å ta vare på seg selv i hjelperrollen være relevant, sier Skard. 

– Men, like viktig er det å øve opp en bevissthet hos den enkelte om når livskrisen ikke lar seg forene med pasientbehandling, og risikoen for rollesammenblanding er for stor, sier Psykologforeningens president. 

Les: Psykologforeningens innspill til veileder her.