Hopp til hovedinnhold

Helseministeren: Ventetidene i helsevesenet skal markant ned

Helse- og omsorgsministeren presenterte regjeringens ventetidsløft, sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene. Foto: Renate Tårnes/Fagforbundet.
Marthe Berg 13.05.2024

Regjeringen gir to milliarder kroner til arbeidet med å redusere ventetidene i sykehusene, bekrefter helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, når han i dag lanserer satsningen «Ventetidsløftet».

Regjeringen vil styrke sykehusbudsjettene for å sikre økt kapasitet og kortere ventetider. I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å styrke sykehusbudsjettene med to milliarder kroner, som skal legge til rette for en ekstra innsats for å redusere ventetidene.

Det ble kunngjort av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre på en pressekonferanse i dag.

– Alle pasienter som er vurdert å ha behov for spesialisthelsetjenester skal være trygge på å motta forsvarlige tjenester innen forsvarlig tid. Ventetidene må ikke bli for lange, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Inngår samarbeid

Et av regjeringens hovedmål for helse- og omsorgspolitikken er rask tilgang til tjenester i hele landet.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten har økt siden 2017, og etter pandemien har det vært en særlig økning innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Sammen med Regjeringen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Delta, Spekter, Virke, NHO Geneo og de fire regionale helseforetakene, vil Psykologforeningen legge til rette for at ventetidene i sykehusene reduseres – både på kort og lang sikt.

– I dag går Regjeringen sammen med alle disse partene inn for et samarbeid som vi kaller «Ventetidsløftet». Dette er et forpliktende samarbeid der vi skal jobbe systematisk sammen over tid, og ta i bruk alle verktøy som kan ha effekt, sier Vestre.

Regjeringens ventetidsløfte

Partnerne er enige om at følgende tiltak er relevante i arbeidet med å redusere ventetider i spesialisthelsetjenestene:

Personell

  • Fagfolkene er den viktigste ressursen i sykehusene, og er derfor også den viktigste faktoren for å redusere ventetidene. Partnerne vil støtte opp om tiltak for riktig bruk av personell og kompetanse, herunder bedre ansvar- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger og redusert sykefravær.

Innovasjon

  • Digitale løsninger og innovasjoner som dokumenteres og spres er viktige for å frigjøre arbeidstid, for samhandlingen og for pasientene.

Samarbeid

  • Den offentlige helsetjenesten er ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og at pasientene opplever akseptable ventetider. Private aktører, både ideelle og kommersielle, kan også bidra til å redusere ventetidene. Bruk av private aktører skal skje etter avtale med de regionale helseforetakene.

Vil sørge for at psykisk helse prioriteres

President i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard er til stede på pressekonferansen sammen med representanter fra de andre partnerne.

– Alle er enige om at vi er nødt til å få ned ventetidene. Mer enn 15 000 pasienter står i kø for å få behandling i psykisk helsevern, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Vi er glade for å se at regjeringen tar dette på alvor, og nå går inn for å høyne finansieringen slik at vi kan jobbe målrettet med å snu denne trenden og sikre et likeverdig tilbud til alle, sier han, og fortsetter:

– Vår jobb i den videre prosessen blir å sørge for at psykisk helse prioriteres i tråd med de løftene regjeringen har gitt tidligere.

De regionale helseforetakene får et oppdatert oppdrag om å øke innsatsen for å redusere ventetidene når revidert nasjonalbudsjett 2024 er behandlet av Stortinget.

Det skal avholdes møter mellom partnerne om lag annenhver måned for å vurdere og diskutere status i arbeidet. Første møte avholdes i juni 2024.

– Vi ser frem til å komme i gang med dette arbeidet, og til å jobbe tett sammen med de andre partnerne for å sikre gode løsninger for fagfolkene våre i sykehusene og et trygt og godt tilbud for pasientene. Vi skal samarbeide om å få ned ventetidene, men den innsatsen kan ikke gå på bekostning av kvaliteten i tilbudet pasientene mottar, sier Skard.

– Historisk satsning

Vestre forteller at dette handler om fremtiden til velferdsstaten vår, og at den økonomiske innsatsen som legges til grunn midt i et budsjettår er historisk høy.

– Den viktigste jobben jeg kan bidra med er at folk over hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det. Det ble tidlig tydelig for meg at det er én hovedutfordring som utpeker seg nå, og det er ventetidene i sykehusene, sier han, og legger til:  

– Kvalitet koster penger. Nå har vi rammeverket for et forpliktende partnerskap, der vi skal jobbe sammen med en felles målsetning om at ventetidene skal reduseres markant. Regjeringen presenterer nå en historisk satsning på to milliarder kroner - friske penger – som skal forvaltes på en god måte av våre regionale helseforetak.

Regjeringen vil sammen med det nyetablerte partnerskapet fokusere på tre hovedområder i arbeidet med å redusere ventetider: Personell, innovasjon og samarbeid.