Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Fag og politikk

Kreftpasienter kan få samtaler om psykiske og sosiale behov

Psykologforeningen er veldig fornøyd med at psykisk helse har blitt en tydelig del av Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Vil ha slutt på forskjellsbehandlingen av psykisk helse

Staten er med på å betale for fastlegene og fysioterapeutene, men ikke psykologene i kommunene.

Slik kan regjeringen satse på psykisk helse

Psykologforeningen foreslår penger til psykisk helsevern, statlig medfinansiering av psykologer i kommunene og bedre samarbeid om å få flere i jobb.

– PPT må tørre å tenke utenfor boksen

Synet på hva psykologer kan bidra med på skolene er litt snevert, mener PPT-leder Andrea Kanavin Grythe. I en ny rapport forklarer hun hvordan de kan hjelpe elever gjennom klassekameratene og lærerne deres.

Nye råd om mindre tvang i psykisk helsevern

Pasienten skal bestemme mer. Rammebetingelsene må bedres. Psykologer får råd om hvordan de kan unngå tvang mot pasienter.

Psykologer i kommunene har tid til å hjelpe

Mens psykologer på sykehusene fortviler over for lite og kort behandling, sier psykologer i kommunene at de får rom til å gi god psykisk helsehjelp. Men de klarer ikke å dekke lokalbefolkningens behov.

– Psykologer må peke på hva skolene kan gjøre

Psykolog Anne-Kristin Imenes hjelper lærere med å forme undervisningen om folkehelse og livsmestring.

– Ingen bryr seg om at pasienten kommer i jobb

Problemet er at ingen tar ansvar for fagfeltet arbeid og helse, sa psykolog Beate Brinchmann under Psykologforeningens fagseminar om arbeidspsykologi. Se hele seminaret her.

Slik opplever psykologer mulighetene for å hjelpe pasienter

Én av tre psykologer i spesialisthelsetjenesten sier de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god behandling, viser Psykologforeningens medlemsundersøkelse i 2021.

– Vi trenger mer tillitsbasert styring i psykisk helsevern

Detaljstyring utmatter, demotiverer og fortrenger muligheten til individuelt tilpasset helsehjelp, mener Psykologforeningens fagsjef Kim Edgar Karlsen.

Psykisk helse blir en viktig sak i valgkampen

Folk synes psykisk helsehjelp er den viktigste helsepolitiske saken, viser spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer 2021.

– Bør pålegge tjenestene å følge bedre med på effekten av tvangsmedisinering

Psykologforeningen har gitt innspill til Nasjonale faglige råd for tvang i psykisk helsevern.

Viser 49 til 60 av 72 resultater.

Side 5 av 6