Hopp til hovedinnhold

Kreftpasienter kan få samtaler om psykiske og sosiale behov

En kreftdiagnose kan også påvirke den psykiske helsa vår. Flere opplever utmattelse, angst og depresjon. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Psykologforeningen er veldig fornøyd med at psykisk helse har blitt en tydelig del av Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Nå bør alle med kreft få tilbud om å snakke med helsepersonell om hva de trenger av oppfølging fysisk, psykisk og sosialt. Det er anbefalt i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

– Vi er veldig fornøyde med at psykisk helse har blitt en tydelig del av pakkeforløpet, sier Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Psykologforeningen.

– En kreftdiagnose kan også påvirke den psykiske helsa vår. Flere opplever utmattelse, angst og depresjon, sier Engebråten og viser til en rapport fra Helsedirektoratet om seneffekter etter kreftbehandling.

Hun sitter i implementeringsgruppa for pakkeforløp hjem etablert av Helsedirektoratet som skal sørge for at helsevesenet tar i bruk pakkeforløpet på en god måte.

Psykologen kan hjelpe med reaksjonene på sykdommen

Samtalene skal være en systematisk kartlegging av behovene kreftpasientene har.

– Dette betyr at helsevesenet ser hele mennesket, med psykisk helse, familiesituasjon, jobb, utdanning og økonomi i tillegg til den fysiske helsa, sier Engebråten.

– Samtalene legger grunnlaget for å gi et ekstra tilbud til de som trenger det.

Det er opp til kommunene hvilke tilbud kreftpasientene får etter at behovene er kartlagt.

Engebråten mener at særlig spesialister i klinisk helsepsykologi kan hjelpe pasientene med å leve videre etter kreftbehandlingen. De er eksperter på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.

Psykologene kan forebygge at normale psykiske reaksjoner på belastningene fra sykdommen utvikler seg til noe mer alvorlig. Psykologene kan også hjelpe dem med å ta vare på familie og det sosiale livet.

– Ved å legge til rette for mestring av kreftsykdommen hos pasienter og pårørende kan vi bidra til økt livskvalitet og deltakelse i skole, arbeid og andre aktiviteter, sier Engebråten.

Tre samtaler

– Dette betyr at helsevesenet ser hele mennesket, med psykisk helse, familiesituasjon, jobb, utdanning og økonomi i tillegg til den fysiske helsa, sier spesialrådgiver Siv Tove Engebråten i Psykologforeningen. (Foto: Psykologforeningen)

Pasientene bør få tilbud om en samtale om behovene sine tre ganger:

 1. I spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose
  Samtale med lege eller sykepleier, eventuelt forløpskoordinator eller annet helsepersonell i helseforetaket.
 2. I kommunen 3–4 måneder etter en kreftdiagnose
  Samtale med fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen.
 3. I kommunen 12–18 måneder etter en kreftdiagnose
  Samtale med fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen.

Psykologforeningen har jobbet med pakkeforløpet

Psykologforeningen har jobbet for at psykisk helse skulle bli en eksplisitt del av pakkeforløpet. Foreningen sa sin mening i et høringsinnspill til Helsedirektoratet i fjor, og Tone Hansen i fagutvalget for klinisk helsepsykologi var med i referansegruppa som jobbet med pakkeforløpet.

Pakkeforløpet lister opp forslag til en rekke temaer for samtalene om kreftpasientenes behov. Samtalene skal tilpasses den enkelte pasienten.

Psykologforeningen er særlig fornøyd med at disse samtaleemnene er foreslått:

 • Psykisk helse
 • Familiesituasjon og nettverk
 • Jobb/skole/utdanning
 • Økonomi og boforhold