Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger mer tillitsbasert styring i psykisk helsevern

– Avstanden er økende mellom lokale behandlere og ledere, og sentrale foretak, myndigheter og politikere, sier Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

Detaljstyring utmatter, demotiverer og fortrenger muligheten til individuelt tilpasset helsehjelp, mener Psykologforeningens fagsjef Kim Edgar Karlsen.

Av: Ida Kvittingen

16. juni 2021 arrangerte tankesmien Agenda en digital diskusjon om tillitsbasert styring i psykiske helsetjenester i kjølvannet av Riksrevisjonens kritikk av befolkningens psykiske helsetilbud.

Se Karlsen i samtale med psykologspesialist Trude Senneseth og erfaringsrådgiver Ove Vestheim i Bjørgvin DPS.

Riksrevisjonens rapport avdekker at mange med psykiske plager og lidelser ikke får hjelp når de trenger det. Pasienter skrives ut før de er ferdigbehandlet, og tilbudet varierer etter hvor i landet du bor. Agenda spurte: Skyldes det hvordan vi styrer og måler?

Ja, mener Karlsen.

– Avstanden er økende mellom lokale behandlere og ledere, og sentrale foretak, myndigheter og politikere. Veldig mange av våre medlemmer opplever at de ikke blir tilstrekkelig hørt, sett eller tatt med på råd – og heller ikke får anledning til å ta med sine pasienter på råd, sa han i diskusjonen.

Kan gå ut over pasientenes tillit

Karlsen påpekte at medlemmene opplever for dårlige muligheter til å drive god samhandling der hvor brukerne trenger det. Det viser Psykologforeningens medlemsundersøkelse i spesialisthelsetjenesten 2021.

Det skorter dessuten på helhetlig behandling for flere lidelser samtidig, for eksempel psykisk lidelse og ruslidelse.

Karlsen snakket også om pasientenes tillit til tjenestene.

– Det er et tillitsproblem hver eneste gang vi møter pasienter og familier uten et tilbud, eller med et for dårlig tilbud, sa fagsjefen.

– Hvis vi skulle gå på apoteket og få en medisin for en somatisk tilstand og fikk beskjed om at den var vannet ut eller at vi bare fikk halve kuren, ville vi ikke akseptert det.

Riksrevisjonen bekrefter kritikken

Riksrevisjonens rapport om psykiske helsetjenester bekrefter det Psykologforeningen har sagt i mange år: Psykiske helsetjenester er underdimensjonerte og feilstyrte.

Se Psykologforeningens president Håkon Skard diskutere psykiske helsetjenester i NRK.

– Vi krever tiltak på flere områder. Vi krever nye styringsmåter innenfor sykehusene, og vi krever at kommunene får spesifikke krav om hvilke tjenester de skal tilby, sa Skard i Dagsnytt 18 den 7. juni 2021.